Länkar - Sverige

Skåne, Blekinge, Halland

Sverige

Norden Övriga världen

Arkiv

Databaser

Föreningar

Övrigt

Riksarkivet

NAD - Nationell arkivdatabas
Under Riksarkivets hemsida kan man nå NAD, en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD är nu tillgänglig via internet.

Svar - Svensk arkivinformation
en enhet inom Riksarkivet, som bland annat tillgängliggör arkivmaterial för forskning och undervisning. Här finns också möjlighet att köpa och låna mikrokort direkt i den "Digitala forskarsalen".

Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling
Jan Rutgers brev till Axel Oxenstierna, transkriberade av Arne Jönsson, Landsarkivet i Lund, i samarbete med Oxenstiernaprojektet.

Diplomatariet
Riksarkivet publicerar bevarade medeltidsdokument (diplom) i en sökbar databas. Samlingen innehåller både originalbrev på pergament som medeltida och eftermedeltida avskrifter.

Landsarkivet i Lund
För övriga lands- och stadsarkiv, se Riksarkivets länksida.

Utvandrarnas Hus
Hemsida för Emigrantinstitutet i Växjö.

Nordiska museets arkiv
Bildarkiv och folkminnessamling.

SCB - arkiv
Statistiska centralbyråns arkiv.

Forksningsarkivet
Samlar och tillgängliggör arkivmaterial för forskning.

Disbyt
Föreningen Datorstöd i släktforskningen har en databas som bygger på medlemmarnas inskickade GEDCOM-filer. Kräver medlemskap i DIS för full användning.

Demografiska databasen i Umeå
Den demografiska databasen Indiko i Umeå är kopplad till Umeå universitet, och är en databas baserad på kyrkböcker från 1700- och 1800-talen. För tillfället finns uppgifter ur kyrböcker från Skellefteåregionen, Sundsvallsregionen och Linköpingsregionen inmatade. Denna databas är en betaltjänst. Kyrkböcker på nätet - Indiko. På webbsidan finns ytterligare en databas med uppgifter från Tabellverket (kyrkoarkivens befolkningsstatistik 1749-1859).

Genline
Släktforskning i original via Internet. Denna hemsida är en betaltjänst, som erbjuder en möjlighet att se inscannade bilder ur kyrkoböckerna. För tillfället har samliga kyrkböcker scannats in från Östergötlands och Kalmar län. Läs vidare om vilka andra län som är under arbete.

Digitala Historiska Kartor - En resa i tid och rum
Projektet är avslutat och här presenteras flera rapporter.Ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet i Sverige, Universitetet i Greifsvald i Tyskland, Riksantikvarieämbetet i Sverige och Kort - och Matrikkelstyrelsen i Danmark. Projektet har som mål att göra historiska kartor tillgängliga och användbara via Internet. Sökning efter kartor kan göras. Svenska kartor. Danska kartor.Tyska kartor.

1890 års folkräkning
Hemsida för folkräkningsprojektet vid Umeå universitet.

Centrum för lokalhistoria
Ett projekt på Linköpings universitet i syfte att stöda olika demografiska och lokalhistoriska projekt. Här finns flera databaser; böteslängd för Linköpings rådhusrätt (1875-1892) med saköreslänger (under kontinuerligt arbete), bilddatabasen Östgötabilder, Centrala soldatregistret och Garnisionsmuseet i Linköping databas. information om Linköpings historiska databas finns också på webbsidan.

Centrala soldatregistret
Projektet drivs av Garnisionsmuseet i Skövde och projektet Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet. Databasen bygger på Indelningsverkets (1682-1901) material. För närvarande består databasen av 210.723 poster över soldater (knektar och båtsmän). Databasen kommer att uppdaters flera gånger per år med nya poster.

Medicinhistoriska databasen
Ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping samt Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet.

DIS
Föreningen Datorstöd I Släktforskningen.

Föreningen Släktdata
Släktdata är en ideell förening för släkt- och datorintresserade. Hemsida med avskrifter ur främst kyrkoböcker i Göteborgs landsarkivdistrikt.

Genealogiska Föreningen
Släktforskarnas arkiv och bibliotek.

Sveriges församlingar genom tiderna
På Riksskatteverkets webbsida finns information om sveriges församlingar.

Glimten
Fristående nättidning för släktforskare.

Rötter
Sveriges Släktforskarförbunds nättidning. Under Rötter finns en funktion som heter Litteratur-Sök en databas över böcker, artiklar, CD-skivor och webbsidor inom ämnena släkt-, person- och lokalhistoria. Vidare finns en sökfunktion Register-Sök, som visar om det finns något personregister upprättade till någon specifik kyrkbok. Ytterligare en sökfunktion är Socken-Sök, där du enkelt kan lokalisera en av dig valfri socken.

Arkiv Digital
Ett företag som digitaliserar och tillgängliggör äldre dokument såsom kyrkböcker, mantalslängder, domböcker, bouppteckningar, etc.

Sjömanshusmuseum
Stiftelsen Sveriges Sjömanshusmuseums hemsida.

Hans Högmans hemsida
Flera intressanta artiklar, bl a. om svensk historia och miltärhistoria.

Länkar till arkiv och informationskällor
Mycket omfattande länksamling till arkiv, databaser och intresseföreningar.

Kungliga Djurgårdens förvaltning i samarbete med Lantmäteriet visar digitaliserade historiska kartor över Djurgården i Stockholm. Denna webbsida är även ett exempel på hur det kommer att kunna se ut för övriga delar av landet.

Nordisk Familijebok
Nordisk familjebok- konversationslexikon och realencyklopedi på nätet. Digital faksimilutgåva av första och andra utgåvan, 20 + 38 band, åren 1876-1926.

Ordboken
är en webbportal som länkar till ord-
böcker, uppslagsverk och liknande sajter på nätet.Här finns bland annat länk till Svenska Akademiens ordbok (SAOB).

Claes Bernes släkt- och historiesidor!
Häri mycket information rörande den svenska flottan/sjöhistorik och om Karlskrona, bland annat Karlskrona Kofferdibåtsmän 1753 och Skeppsmönsterrulla för skeppet Prins Gustaf
5 juni 1788

Sök på gravsatta i Stockholm Stockholms kyrkogårdsförvaltning har upprättat en sökbar databas över gravplatser. Här kan du söka bland ca 185 000 gravplatser och ca 500 000 gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravnings­platser.