DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Yrkesklassificering

Här nedan kan du se under vilka huvudgrupper yrken och titlar har klassificerats. Här är det också möjligt att se vilka yrken som är vanligast (eller ovanligast) i en socken. Sortering kan ske på kolumnen Klassificerade yrken/titlar och Antal genom att trycka på kolumnnamnen. Sök på enstaka ord med hjälp av Ctrl+F.Klassificerade yrken/titlarAntalStavningsnormerade yrken/titlar
adel45adelsman (18) frälseman (9) hovman (2) högädel (2) välboren (4) ädel (6) ädling (1) äreboren (3)
adjunkt223adjunkt (50) aftonsångsadjunkt (1) akademiadjunkt (7) läroverksadjunkt (147) seminarieadjunkt (2) skoladjunkt (15) skoladjunkt, före detta (1)
adjutant53adjutant (32) adjutant, förste (2) bataljonsadjutant (4) generaladjutant (9) stabsadjutant (1) överadjutant (5)
agronom32agronom (32)
amiral43amiral (6) amiral, förste (1) amiralinna (1) amiralsdotter (2) amiralshustru (2) generalamiral (2) generalamiralinna (1) konteramiral (15) konteramiral, före detta (4) vice amiral (6) vice amiral, före detta (3)
amma91amma (91)
apotekare355amiralitetsapotekare (3) apotekardotter (1) apotekare (313) apotekare, före detta (8) apotekarexpedit (1) apotekargesäll (5) apotekargosse (1) apotekarlärling (9) apotekerska (3) pharmaceut (3) pharmacie kandidat (1) pharmacie studerande (2) provinsialapotekare (3) stadsapotekare (2)
arbetare69801arbetardotter (134) arbetare (42776) arbetare, avviken (4) arbetare, före detta (83) arbetarhustru (125) arbetarson (7) arbetaränka (75) arbeterska (379) arbetsborgare (32) arbetsföreståndare (2) arbetsförestånderska (1) arbetshjon (6) arbetskarl (24359) arbetskarl, frigiven (1) arbetskarl, före detta (42) arbetskarlsdotter (7) arbetskarlshustru (1) arbetskvinna (689) arbetspiga (1) daglönardotter (25) daglönare (601) daglönare, före detta (9) dagsverkare (10) dagsverksarbeterska (1) gr. arbetare (34) gummiarbetare (8) gärningskarl (1) hyttman (5) kassaskåpsarbetare (1) kronoarbetare, före detta (1) kronoarbetskarl (16) kronoarbetskarl, före detta (38) kronodaglönare (3) kronoämbetskarl (1) kättingskärerska (1) limkokare (12) löskarl (20) magasinskarl (1) pennberedargesäll (1) pliktkarl (1) pumpare (22) skrotarbetare (1) smältare (2) snäckarbetare (1) sorterare (1) sprängare (1) stadsarbetare (1) stadsarbetaredotter (1) stadsarbetskarl (248) stadsarbetskarl, före detta (1) stängselnätarbetare (1) trädarbetare (5) tröskverksbyggare (1) värkare (1) arbetspiga (1)
arbetsdräng8337arbetsdräng (299) bonddrängsänka (1) dräng, avviken (1) drängdotter (4) dränghustru (7) fardräng (1) frälsedräng (5) frälsetjänstedräng (19) fyrspannsdräng (1) fördräng (46) gift dräng (1907) gift tjänstedräng (15) gårdsdräng (1869) gårdsdräng, före detta (13) gårdsdrängsdotter (1) hospitalsdräng (6) lasarettsdräng (3) lejesven (1) mannadräng (1) tjänstedräng (4046) tjänstedräng, före detta (2) tjänstefolk (1) tjänstegosse (82) tjänstekarl (4) tjänsteknekt (2) tjänstefolk (1)
arbetspiga3283arbetspiga (1915) arbetspiga (1915) gift piga (4) gårdspiga (105) huspiga (150) kammarbarnpiga (1) kammarpiga (30) kökspiga (7) legopiga (3) mejeripiga (23) prästgårdspiga (1) statpiga (7) tjänstepiga (1036) tjänstepiga, före detta (1)
arkitekt54arkitekt (46) arkitektlärare (1) dessinatör (3) domkyrkoarkitekt (3) stadsarkitekt (1)
arklimästare572amiralitetsarklimästare (1) arklimästardotter (3) arklimästardräng (1) arklimästare (531) arklimästare, före detta (27) arklimästaränka (9)
arrendator15292arrendator (14723) arrendator, före detta (295) arrendator, tillträdande (72) arrendatordotter (21) arrendatorhustru (19) arrendatorson (4) arrendatoränka (4) frälsearrendator (1) hemmansarrendator (62) hemmansarrendator, tillträdande (4) jordarrendator (77) kyrkojordsarrendator (9) trädgårdsarrendator (1) trädgårdsarrendator (1)
artillerist10113artilleriförvaltare, före detta (2) artillerihantlangare (80) artillerihantlangare, före detta (14) artillerikapten (3) artillerikarl (1) artillerikarl, före detta (3) artillerikommissarie (2) artillerikonstapel (39) artillerikonstapel, före detta (3) artillerilärkonstapel (1) artillerilöjtnant (7) artillerirekryt (1) artillerirustmästare (2) artillerisergeant (2) artillerismedgesäll (28) artillerist (6677) artillerist, avskedad (1) artillerist, före detta (2630) artillerist, förrymd (2) artilleristabsofficer (1) artilleristdotter (2) artilleristhustru (15) artilleristänka (80) artillerisvarvare (1) artilleriverkgesäll (1) artillerivolontär (2) flottminör (1) fyrverkare (6) fästningsartillerist (5) kanonbetjänt (1) kanonjär (87) kanonjär, före detta (2) lärfyrverkare (2) lärfyrverkare, före detta (1) lärkonstapel (19) lärkonstapel, före detta (2) marinsjöartillerist, före detta (1) markör (5) musketör (1) styckjunkardotter (6) styckjunkare (320) styckjunkare, före detta (44) styckjunkarhustru (2) styckjunkaränka (5) tygstyckjunkare (1) underkanonier (1) överfyrverkare (1) musketör (1) artillerikapten (3)
askbrännare29askbrännardräng (1) askbrännare (22) askverkmästare (2) pottaskebrännare (4)
assessor123assessor (78) assessorska (12) hovrättsassessor (33)
assistent9assistent (8) biträde (1)
avdelningschef45avdelningschef (4) distriktschef (2) exportkontorsföreståndare (1) filialchef (1) kontorschef (36) reklamchef (1)
badare36badare (4) baderska (3) badkarl (1) badmästare (26) lögare (1) stadsbadare (1)
bagare4186amiralitetskronobagare (1) bagardotter (14) bagardräng (9) bagare (2392) bagare, före detta (50) bagaregesäll (1) bagargesäll (602) bagargesäll, före detta (7) bagargesällhustru (1) bagarhustru (5) bagarlärling (30) bagarmästare (471) bagarmästare, före detta (6) bagarålderman (2) bagaränka (15) bageriarbetare (67) bageribiträde (2) bagerielev (4) bageriföreståndare (2) bageriidkare (24) bagerikommissarie (3) bagerska (29) bagerska, före detta (1) brödbagare (16) finbagare (1) grovbrödbagare (44) grovbrödbagare, före detta (1) hembagerska (6) husbagare (1) karamellkokare (1) konditor (226) konditor, före detta (5) konditorgesäll (3) konditoriarbetare (2) konditormästare (1) konfektbagare (1) kronobagare (10) kronobagargesäll (27) kronobageriarbetare (2) kronobageriarbetare, före detta (1) kronobagerihantlangardotter (1) kronobagerihantlangare (13) kronoångbageriförman (1) sockenbagare (1) sockerbagare (65) sockerbagargesäll (8) sockerbagarlärling (1) sockerbagarmästare (3) sockerbageriarbetare (1) sockerbageriarbetare, före detta (1) sockerbagerska (2) sockerbrödbagarmästare (1) vetebrödbagarmästare (1) wienerbagare (1)
banktjänsteman342bankbokhållare (113) bankbokhållare, före detta (8) bankkamrer (91) bankkamrer, före detta (6) bankkassör (35) bankkassör, före detta (3) bankombud (13) banktjänsteman (22) bankvaktmästare (32) diskontovaktmästare (3) sparbanksbokhållare (9) sparbankskamrer (2) sparbanksräkenskapsförare (1) sparbankssekreterare (4) sparbankskamrer (2)
banmästare188amiralitetsbanmästare (1) banmästare (154) banmästare, före detta (8) banmästaränka (1) kronobanmästare (2) kronounderbanmästare (1) underbanmästare (10) överbanmästare (11)
barberare234barberardotter (2) barberare (219) barberargesäll (2) barberarmästare (1) bardskärare (1) bardskärarmästare (1) stadsbarberare (8)
barnmorska483amiralitetsbarnmorska (2) barnmorska (379) barnmorska, före detta (25) barnmorskeelev (2) distriktsbarnmorska (1) jordegumma (62) jordegumma, före detta (2) sockenbarnmorska (8) stadsbarnmorska (2)
barnsköterska10barnsköterska (10)
baron331baron (302) baronessa (29)
beckarbetare44beckare (1) beckpackare (36) beckpackare, före detta (1) beckpackaränka (5) beckvägare (1)
befallningsman165befallningsman (158) befallningsman, före detta (6) befallningsmanshustru (1)
befälhavare12bevakningsbefälhavare (4) fortifikationsbefälhavare (1) fältmarschalk (1) generalbefälhavare (2) hauptman (2) vallmästare (2)
begravningsentreprenör3begravningsentreprenör (3)
betjänt1104betjänt (923) betjänt, före detta (37) betjäntänka (5) borgmästarbetjänt (1) frälsebetjänt (1) herretjänare (8) herretjänare, före detta (1) herrskapsbetjänt (3) kronotjänare (1) lakej (41) lakej, före detta (1) resebetjänt (7) sventjänare (4) tjänare (58) trotjänare (2) uppassare (11) tjänare (58)
bildhuggare187amiralitetsbildhuggare (1) bildhuggardotter (1) bildhuggare (133) bildhuggargesäll (27) bildhuggarmästare (6) bildhuggeriidkare (1) bildsnidare (1) kronobildhuggargesäll, före detta (1) kronobildhuggarmästare, före detta (1) modellör (6) ornamentsbildhuggare (5) underbildhuggare (3) xylograf (1)
biträde37hushållerska, före detta (1) hushållsbiträde (25) kafébiträde (1) kallskänksbiträde (1) köksbiträde (4) lantbruksbiträde (2) restaurationsbiträde (1) sjukhusbiträde (1) sköterskebiträde (1) hushållerska, före detta (1)
blockmakare172blockmakare (22) blockmakargesäll (96) blockmakargesäll, före detta (2) blockmakargesälldotter (1) blockmakargesällänka (2) blockmakarmästare (19) blockmakarundermästare (3) kronoblockmakare (1) kronoblockmakargesäll (22) kronoblockmakargesäll, före detta (2) kronoblockmakarlärling (1) kronoblockmakarmästare, före detta (1)
bokbindare714bokbindardotter (1) bokbindare (500) bokbindargesäll (90) bokbindarlärling (12) bokbindarlärling, före detta (1) bokbindarmästare (95) bokbindarålderman (1) bokbindaränka (11) bokbinderiarbetare (3)
bokhandlare115bokhandlare (107) bokhandlare, före detta (8)
bokhållare2013amiralitetsbokhållare (15) amiralitetsvarvsbokhållare (1) barnhusbokhållare (7) bokhållare (1376) bokhållare, före detta (41) bokhållare, förste (3) bokhållarelev (1) bokhållaränka (2) bruksbokhållare (37) bruksbokhållare, före detta (1) bryggeribokhållare (1) bränneribokhållare (4) expeditionsbokhållare (8) expeditionsbokhållare, före detta (2) fabriksbokhållare (4) fattigvårdsbokhållare (1) fortfikationsmaterialbokhållare (2) fortifikationsbokhållare (1) frälsebokhållare (5) fältbokhållare (1) gasverksbokhållare (2) godsbokhållare (7) gårdsbokhållare (30) gårdsbokhållare, före detta (9) hamnbokhållare (3) handelsbokhållare (296) handelsbokhållare, före detta (12) hovbokhållare (4) järnvägsbokhållare (1) kammarbokhållare (1) lagerbokhållare (19) lagermästare (1) lantbruksbokhållare (7) länsbokhållare (10) magasinsbokhållare (9) materialbokhållare (22) materialskrivare (4) mejeribokhållare (1) milbokhållare (8) mäklarebokhållare (1) nederlagsbokhållare (1) packhusbokhållare (12) regementsbokhållare (7) regementsbokhållare, före detta (2) sjömilisbokhållare (1) skogsbokhållare (1) stadsbokhållare (27) varvsbokhållare (1) ångbåtsbokhållare (1) järnvägsbokhållare (1)
bonddräng64bonddräng (64)
borgare2223avskedsborgare (1) borgardotter (6) borgare (2159) borgare, före detta (54) borgaränka (3)
borgmästare167borgmästare (142) borgmästare, före detta (2) borgmästare, vice (5) borgmästarhustru (1) borgmästarinna (5) justitieborgmästare (12)
borrare4borrföreståndare (3) borrmästare (1)
borstbindare59borstbindare (51) borstbindarförman (1) borstbindargesäll (7)
boskapshandlare25boskapshandlare (1) hipphandlare (1) hästebytare (1) hästhandlare (5) kohandlare (1) kreaturshandlare (13) svinhandlare (3)
brandman397akademibrandvakt (1) brandfogde (38) brandfogde, före detta (3) brandkorpral (5) brandmästare (132) brandmästargesäll (6) brandsergeant (2) brandsoldat (12) brandsoldat, före detta (1) brandvakt (145) brandvakt, före detta (24) brandvaktmästare (1) brandvaktsdotter (6) brandvaktshustru (2) brandvaktsrotemästare (1) brandvaktssoldat, före detta (1) brandvaktsänka (12) strålmästare (5)
brevbärare789brevbärare (140) diligenspostiljon (1) lantbrevbärare (1) postbud (4) postbud, före detta (3) postbärare (63) postiljon (536) postiljon, före detta (23) postiljonpostiljon, förste (2) postiljonsdotter (4) postiljonsmästare (1) postiljonsänka (5) postman (2) postridare (3) resepostiljon (1)
brobyggare och gatuläggare585asfaltsläggare (4) brobyggardotter (8) brobyggare (197) brobyggare, före detta (7) brobyggarsmedgesäll (4) brobyggartimmerman (8) brobyggaränka (16) brobyggnadsföreståndare (2) broläggare (42) broläggarlärling (1) gatuläggare (4) kronobrobyggare (121) kronobrobyggare, före detta (8) kronobrobyggarsmedgesäll (1) kronobrobyggaränka (1) stadsbroläggare (2) stadsbroläggarförman (3) stenbroläggare (1) stenläggare (20) stenläggare, före detta (1) stensättare (125) stensättare, före detta (1) stensättarförman (1) vägarbetare (7) vägarbetare (7)
bruksarbetare4543bruksarbetardotter (81) bruksarbetare (3807) bruksarbetare, före detta (45) bruksarbetaränka (3) bruksarbeterska (77) bruksbetjänt (1) bruksdräng (396) bruksdräng, före detta (1) bruksgesäll (1) chamottformare (1) formbindare (1) pappersbruksarbetare (1) pipbrukskarl (1) porslinsarbetare (117) puddlare (9) sockerbruksarbetare (1) bruksdräng (396) sockerbruksarbetare (1)
bruksförman19bruksförman (1) bruksgevaldiger (2) bruksmästare (1) brukspannemästare (1) pannmästare (13) puddelmästare (1)
bruksägare o dyl.174bruksarrendator (4) bruksdisponent (13) bruksförvaltare (18) bruksförvaltare, före detta (3) bruksidkare (2) bruksmöllare (1) brukspatron (53) brukspatron, före detta (2) bruksägare (33) kalkbruksägare (1) pappersbruksägare (2) pappersfabrikör (7) tegelbruksarrendator (8) tegelbruksdisponent (8) tegelbruksförvaltare (4) tegelbruksinnehavare (1) tegelbruksägare (12) tegelbruksägare, före detta (1) tegelfabrikör (1)
brunnsborrare9brunnsborrare (5) brunnsgrävare (2) brunnsläggare (2)
brunnsmästare39brunnsmästare (36) brunnsmästare, före detta (3)
bryggare1430bryggardotter (12) bryggardräng (41) bryggardräng, före detta (1) bryggare (1054) bryggare, före detta (40) bryggargesäll (6) bryggarhustru (3) bryggarmästare (2) bryggarson (3) bryggarsven (8) bryggaränka (16) bryggeriarbetare (105) bryggeriarbetare, före detta (2) bryggeriarrendator (1) bryggeribiträde (1) bryggerifabrikant (1) bryggeriföreståndare (6) bryggeriidkare (1) brygghusdräng (1) brygghuspiga (1) jästbryggare (1) kronobryggare, före detta (13) maltgörardräng (1) maltgörare (62) maltmästare (2) mältare (8) selterbryggare (3) vattenbryggare (4) ättiksbryggare (13) ölbryggare (7) öldräng (1) öltappare (10)
bryggeriarbetare1flasksköljerska (1)
bryggmästare67bryggmästare (67)
bränneriarbetare300brännare (3) bränneridräng (105) bränneridräng, före detta (1) bränneridrängänka (2) bränneriföreståndare (1) brännerikarl (122) brännerikarl, före detta (2) brännerist (6) brännerist, före detta (1) bränneritappare (7) brännerivaktmästare (1) destillatör (32) kronobränneridräng (17)
brännmästare192brännmästare (180) brännmästare, före detta (3) underbrännmästare (3) överbrännare (1) överbrännmästare (5)
bud221brödutkörare (18) expressbud (1) kontorsbud (2) kurir (1) notisbärare (2) stadsbud (187) stadsbud, före detta (2) utkörare (5) varuutkörare (3)
byggmästare807byggmästardotter (4) byggmästare (644) byggmästare, före detta (2) byggmästargesäll (1) husbyggnadskonduktör (1) kvarnbyggardotter (2) kvarnbyggare (139) kvarnbyggmästare (6) kyrkobyggmästare (1) länsbyggmästare (1) skeppsbrobyggmästare (2) sockenbyggmästare (1) stadsbyggmästare (1) stationsbyggmästare (1) underskeppsbyggmästare (1)
byggnadsarbetare57byggare (7) byggnadsarbetare (20) byggnadselev (1) byggnadsmekaniker (1) byggnadssnickare (12) hamnbyggare (14) hamnbyggnadsdräng (1) stråläggare (1) byggnadssnickare (12)
båtbyggare248båtbyggardotter (6) båtbyggare (154) båtbyggarhustru (1) espingsbyggare (7) kofferdibyggmästare (1) mastmakare (18) mastmakare, före detta (1) mastmakargesäll (1) mastmakarmästare (6) mastmakartimmerman (1) mastmakaränka (2) skeppsbyggare (12) skeppsbyggarlärling (2) skeppsbyggmästare (34) skeppsbyggmästarhustru (1) skeppsbyggnadsarbetare (1)
båtsman30790artilleribåtsman (8) båtmansdräng (4) båtsman (22787) båtsman, före detta (4400) båtsman, förrymd (8) båtsmansdotter (246) båtsmansdräng (2) båtsmanshustru (57) båtsmanskorpral (20) båtsmanskorpral, före detta (4) båtsmansprofoss (2) båtsmansson (32) båtsmansänka (588) enrolleringsbåtsman (11) frälsebåtsman (33) fördubblingsbåtsman (5) förstärkningsbåtsman (1) högbåtsman (351) högbåtsman, före detta (2) högbåtsmansänka (8) jaktbåtsman (110) jaktbåtsman, före detta (2) kompanihögbåtsman (4) kronobåtsman (1843) kronobåtsman, före detta (25) kronobåtsman, förrymd (1) kronobåtsmanshustru (2) kronobåtsmanskorpral (4) kronobåtsmansänka (1) kronoreservbåtsman (1) kronorotebåtsman, före detta (1) reservbåtsman (41) rotebåtsman (27) rotebåtsman, före detta (3) rotesoldat (1) rotesoldat, före detta (4) stadsbåtsman (121) stadsbåtsman, före detta (8) stadsbåtsmansänka (1) timmerbåtsman (4) timmerbåtsman, före detta (2) tjänstebåtsman (14) tredingsbåtsman (1) rotebåtsman (27) rotesoldat (1) rotesoldat, före detta (4)
bälgmakare23bälgmakargesäll (12) bälgmakarmästare (10) kronobälgmakargesäll (1)
bärare90bärare (80) bärare, före detta (2) bärarförman (7) spannmålsbärare (1)
cementarbetare224cementarbetare (193) cementgjutare (31)
charkuterist90charkuteriarbetare (41) charkuteribiträde (6) charkuteriföreståndare (2) charkuterigesäll (3) charkuterihandlare (17) charkuterist (18) korvberedare (2) korvfabrikant (1)
chaufför114chaufför (113) motorvagnsförare (1)
cigarrmakare och dyl.1874cigarrarbetare (1140) cigarrarbetaränka (1) cigarrarbeterska (74) cigarrettarbetare (4) cigarrettfabrikant (25) cigarrmakare (225) cigarrmakargesäll (13) cigarrmästare (4) cigarrpackerska (2) cigarrsorterare (15) cigarrsortererska (1) cigarrverkmästare (1) snusmalare (1) tobaksarbetare (55) tobaksarbetare, före detta (1) tobaksarbetaränka (1) tobaksbindare (14) tobaksbindargesäll (6) tobaksfabriksarbetare (11) tobaksfabriksarbetaränka (1) tobaksfabriksgesäll (3) tobaksfabriksmästare (7) tobaksfabrikör (65) tobaksfabrikör, före detta (1) tobaksmästare (2) tobaksplantör (23) tobakspressare (9) tobaksrullerska (1) tobaksspinnardräng (1) tobaksspinnare (132) tobaksspinnargesäll (21) tobaksspinnarmästare (14)
cykelreparatör2velicopedreparatör (2)
deja1033deja (1033)
direktör236bankdirektör (26) direktör (171) direktörska (10) ekonomidirektör (25) orgelbyggeridirektör (2) teknisk bryggeridirektör (1) varvschef (1) ekonomidirektör (25)
disponent134disponent (134)
docent12akademidocent (4) akademidocent, före detta (1) docent (6) filosofie docent (1)
doktor281doktor (262) doktorinna (19)
domare102domare (12) hovrättspresident (5) häradsdomardotter (2) häradsdomare (63) häradsdomare, före detta (11) häradsdomarson (1) häradsdomaränka (2) justitiarie (5) justitiarie, före detta (1) justitiarie (5)
dragare803dragare (740) dragare, före detta (15) dragareförman (5) stadsdragare (41) stadsdragare, före detta (2)
dragon6759adelsdragon (1) dragon (5700) dragon, före detta (988) dragondotter (5) dragondräng (1) dragonhustru (10) dragonrekryt (1) dragonänka (10) linjedragon (32) linjedragon, före detta (3) livdragon (3) prästdragon (2) ståndsdragon (2) ståndsdragon, före detta (1)
drejare72drejare (64) drejargesäll (2) drejarmästare (5) konstdrejare (1)
dräng115597bruksdräng (3) boråsdräng (1) boställesdräng (1) bruksdräng (3) dräng (113965) dräng, före detta (113) dräng, förrymd (1) dräng, tillträdande (2) gosse (1494) gästgivardräng (2) göingedräng (1) hemmansägardräng, före detta (1) husdräng (2) mejeridräng (1) officersdräng (1) prästdräng (7) rusthållardräng (1) tönsdräng (1) boråsdräng (1)
dykare46dykare (32) lärdykare (14)
eldare1333eldare (883) eldare, före detta (5) eldarförman (1) fyrare (13) förhandseldare (1) järnvägseldare (11) lokeldare (370) lokeldare, före detta (3) lokomobileldare (1) vagnseldare (3) ångbåtseldare (42)
elektriker130elektriker (123) elektrotekniker (1) elreparatör (1) installatör (3) kabelarbetare (2)
expedit17expeditris (1) godsexpeditör (11) reseexpedit (4) reseexpeditör (1)
fabriksarbetare3438bindare (2) fabriksarbetare (3212) fabriksarbetare, före detta (20) fabriksarbetaredotter (8) fabriksarbetaränka (1) fabriksarbeterska (30) fabriksarbeterska, före detta (3) fabriksassistent (3) fabriksförman (14) fabriksgesäll (68) fabriksgosse (1) fabrikspiga (1) fosfatarbetare (11) fosfatarbetare, före detta (1) gödningsfabriksarbetare (2) industriarbetare (2) kartongarbetare (7) korksortererska (1) manufakturarbetare (1) manufakturgesäll (2) margarinfabriksarbetare (5) portföljarbetare (10) portmonnäarbetare (2) pälsvarufabriksassistent (1) rörfabriksarbetare (2) skofabriksarbetare (11) smärgelfabriksarbetare (2) spikklipperska (4) stängselfabriksarbetare (1) sulfitarbetare (1) tapetfabriksarbetare (1) textilfabriksarbetare (1) tändsticksarbetare (2) tändsticksfabriksarbetare (1) verkstadsförman (4)
fabrikör720bagerifabrikör (5) bagerifabrikör, före detta (1) bildhuggerifabrikör (5) blanksmörjetillverkare (4) borstfabrikant (1) cykelfabrikör (2) fabriksdirektör (30) fabriksföreståndare (14) fabrikör (563) fabrikör, före detta (14) fabrikörsdotter (3) fabrikörska (2) filfabrikör (3) färgerifabrikör, före detta (1) garverifabrikör (1) gjuterifabrikör (4) industriidkare (2) kartongfabrikör (3) kompassfabrikör (1) koncessionsföreståndare (1) korkfabrikör (8) leksaksfabrikant (1) limfabrikör (4) ljusfabriksföreståndare (1) manufakturist (3) manufakturägare (2) maskinfabrikant (11) mässingsfabrikör (4) möbelfabrikör (3) paraplyfabrikör (5) pennfabrikör (2) plåtslagerifabrikör (1) portmonnäfabrikör (4) skyltfabrikör (1) symaskinsfabrikant (1) tapetfabrikör (1) torvströfabriksföreståndare (1) vaddfabrikör (1) vagnssmörjfabrikör (2) vattenfabrikör (3) verkstadsägare (1) färgerifabrikör, före detta (1) garverifabrikör (1)
faktor196faktor (194) faktor, före detta (2)
fanjunkare745fanjunkardotter (14) fanjunkare (596) fanjunkare, före detta (130) fanjunkarhustru (1) fanjunkerska (1) junker (2) marinfanjunkare, före detta (1)
fattighjon12000allmosehjon (73) amiralitetsbarnhusgosse (1) barnhusbarn (7) barnhushjon (1) donationstagare (1) donationstagerska (1) fattig (342) fattiggårdsföreståndare (1) fattighjon (11428) fattighjon, före detta (1) fattighuslem (4) hittebarn (2) hjon (40) nådehjon (58) sockenallmosehjon (1) sockenfattig (3) sockenhjon (5) sockenhusdräng (1) spinnhusgosse (2) underhållstagare (3) understödshjon (2) understödstagare (10) understödstagerska (13) fattiggårdsföreståndare (1) hjon (40)
fattigvårdsföreståndare56fattiggårdsföreståndare (36) barnhemsföreståndarinna (1) fattigfogde (1) fattigfogde, före detta (1) fattiggårdsföreståndare (36) fattiggårdsförestånderska (1) fattighusföreståndare (7) fattighussyssloman (1) fattigvårdstillsyningsman (8)
filare503filare (453) filhuggarbiträde (1) filhuggare (38) järnfilare (9) varvsfilare (2)
filosofie doktor144filosofie doktor (140) filosofie jubeldoktor (4)
filosofie kandidat89filosofie kandidat (86) filosofie kandidat, före detta (3)
filosofie magister36filosofie magister (35) jubelmagister (1)
fiskal278advokatfiskal (19) advokatfiskal, före detta (1) amiralitetsadvokatsfiskal (2) fiskal (20) guvernementsfiskal (6) hovrättsfiskal (25) krigsfiskal (4) landsfiskal (84) landsfiskal, före detta (6) landsfiskalsänka (1) resefiskal (1) stadsfiskal (107) stadsfiskal, före detta (1) överfiskal (1)
fiskare22222fiskardotter (652) fiskardräng (349) fiskare (20373) fiskare, före detta (56) fiskare, förrymd (1) fiskarhustru (16) fiskarson (322) fiskaränka (150) gårdsfiskare (2) hemmafiskare (1) inskärsfiskare (285) kronofiskare (3) kronofiskare, före detta (1) stadsfiskare (11)
fjärdingsman1399fjärdingsman (856) fjärdingsman, före detta (19) fjärdingsmanshustru (1) frälsefjärdingsman (1) kronofjärdingsman (497) kronofjärdingsman, före detta (6) sockenfjärdingsman (19)
fogde303bergsfogde (5) byfogde (80) byfogde, före detta (4) fogde (14) gatufogde (2) pliktfogde (12) stadsfogde (14) strandfogde (166) strandfogde, före detta (2) underfogde (3) underfogde, före detta (1)
fotograf174fotograf (168) fotograf, före detta (1) fotografbiträde (4) hovfotograf (1)
friherre595friherre (301) friherrinna (289) friherrinna, före detta (2) änkefriherinna (3)
frisör61frisör (41) herrfrisör (2) hårarbeterska (3) hårfrisör (1) hårfrisör, före detta (1) hårfrisörska (13)
fru4666fru (4398) madam (268)
frånskild135frånskild (135)
frälsebonde8634frälsebonde (2128) frälsebonde, före detta (16) frälsebonde, tillträdande (71) frälsebondedotter (20) frälsebondeson (11) frälsehemmansarrendator (7) frälsehemmansbrukare (13) frälsehemmansinnehavare (1) frälsehemmansåbo (5501) frälsehemmansåbo, före detta (82) frälsehemmansåbo, tillträdande (154) frälsehemmansåboson (5) frälsehemmansåboänka (3) frälsehemmansägare (578) frälsehemmansägare, tillträdande (6) frälselantman (1) frälseskattehemmansåbo (1) frälseundantagsman (1) hoveribonde, tillträdande (1) insocknes frälsehemmansåbo (3) insocknes frälsehemmansåbo, tillträdande (4) utsocknes frälsehemmansåbo (25) utsocknes frälsehemmansägare (2) frälseundantagsman (1)
fröken5619demoiselle (1) fröken (1441) mademoiselle (1114) mamsell (2864) mö (199)
furir279furir (245) furir, före detta (13) furirdotter (14) hovstallsfurir (2) marinfurir (5)
fyrvaktare276fyrbetjänt (3) fyrbiträde (120) fyrbiträde, före detta (2) fyrdräng (2) fyrdrängsänka (1) fyrman (18) fyrmästardotter (4) fyrmästare (58) fyrmästare, före detta (3) fyrvaktare (61) fyrvaktare, före detta (3) fyrverkerimästare (1)
fångar och dyl.463arbetsfånge (7) arbetsfånge, frigiven (2) arrestant (270) arrestant, före detta (2) desertör (1) dödsfånge (1) edsöresbrytare (1) flykting (3) fånge (10) fästningsfånge (48) fästningsfånge, före detta (8) häktad (1) korrektionist (14) korrektionist, före detta (8) korrektionshjon (1) krigsfånge (10) livstidsarrestant (6) livstidsfånge (34) livstidsfånge, före detta (7) länsfånge (1) polisarrestant (3) rannsakningsfånge (1) rymling (1) straffånge (19) styvfader (1) transportfånge (1) tukthushjon (1) ärelös (1)
fångvaktare183fångdirektör, före detta (1) fånggevaldiger (95) fånggevaldiger, före detta (8) fånggevaldigeränka (1) fångknekt (35) fångknekt, före detta (2) fångvaktare (19) fångvaktare, före detta (3) fångvaktmästare, före detta (1) fängelsedirektör (17) rådhusfångvakt (1)
fåruppfödare102fårföreståndare (1) fårmästare (6) fårschäfer (19) provinsialschäfer (2) schäfer (68) schäfer, före detta (1) schäferidräng (4) schäfermästare (1)
fänrik162amiralitetsfänrik (39) amiralitetsfänrik, före detta (1) fänrik (118) fänrik, före detta (1) fänrikshustru (2) fänriksänka (1)
färgare1123färgardotter (6) färgardräng (2) färgare (784) färgare, före detta (22) färgargesäll (163) färgargesäll, före detta (4) färgarhustru (1) färgarlärling (7) färgarmästare (69) färgaränka (8) färgeriverkmästare (1) skinnfärgare (21) skönfärgare (34) skönfärgarmäster (1)
färgerifabrikör171färgerifabrikör, före detta (3) färgarfabrikör (1) färgeriarrendator (9) färgeridirektör (2) färgerifabrikör (151) färgerifabrikör, före detta (3) färgerifabrikör, tillträdande (1) färgerimanufakturist (1) färgeriägare (3)
färgfabrikör13kimröksmästare (1) lackfabrikör (12)
färjeman1065färjedräng (6) färjeman (867) färjeman, före detta (3) färjemansdotter (1) färjemansdräng (171) färjemanslots (2) färjemansson (11) pråmkarl, före detta (3) pråmmanshustru (1)
fästman108fästehjon (108)
föreståndare49affärsföreståndare (1) bolagsföreståndare (1) föreståndare (37) föreståndarinna (6) styresman (1) vattenverksföreståndare (3)
förman422arbetsfogde (37) arbetsförman (89) arbetsförman, före detta (1) förman (289) järnvägsarbetsförman (1) stenkrossförman (1) varvsförman (2) vägmästare (2) varvsförman (2)
förstadsborgare och dyl.218förstadsborgare (17) förstadsåbo (24) genantborgare (78) genantborgare, före detta (1) kontingentborgare (4) värnbo (94)
försvarslös280försvarslös (279) värnlös (1)
försäkringstjänsteman22assuranstjänsteman (4) försäkringsagent (3) försäkringsagent, före detta (2) försäkringsinspektör (4) försäkringskassör (1) försäkringstjänsteman (7) livförsäkringsagent (1)
förtennare45emaljarbetare (9) emaljarbeterska (2) emaljör (2) förnicklare (2) förtennare (5) förtenningsmästare (6) galvanisatör (2) galvanisatör, före detta (1) galvaniseringsarbetare (3) kittelflickare (1) lödare (6) pinkare (5) zinkare (1)
förtroendeman25ombud (1) ombudsman (22) skolrådsledamot (1) synesman (1)
förvaltare381amiralitetsartilleriinventarieförvaltare (1) amiralitetsförvaltare (6) amiralitetsförvaltarson (1) amiralitetsinventarieförvaltare (1) amiralitetstygmästare (1) artilleriförvaltare (4) artilleriinventarieförvaltare (1) beklädnadsförvaltare (1) byggnadsförvaltare (1) domkyrkosyssloman (1) flaggmästare (3) fälttygvaktare (2) förrådsförvaltare (1) förvaltardotter (4) förvaltare (160) förvaltare, före detta (20) godsförvaltare (7) häradssyssloman (1) inventarieförvaltare (13) inventarieförvaltare, före detta (1) kronomagasinsförvaltare (1) materialförvaltare (45) planteringsförvaltare (1) ridfogde (5) skiftesförvaltare (2) syssloman (20) tackelförvaltardotter (1) tackelförvaltare, före detta (1) tjänsteförrättande förvaltare (1) tjänsteförrättande inventarieförvaltare (1) tygförvaltare (20) tyggårdfogde (1) tyggårdsarbetare (5) tyggårdsman, före detta (1) tygmästare (6) tygvaktare (33) tygvaktare, före detta (1) tygvaktaränka (1) varvsinventarieförvaltare (5) förrådsförvaltare (1)
gammelpiga69gammalpiga (69) gammalpiga (69)
gardist79gardekarl (1) gardist (23) gardist, före detta (55)
garvare2783garverifabrikör (86) barkare (14) barkarmästare (1) garvardotter (3) garvardräng (4) garvare (1078) garvare, före detta (24) garvargesäll (727) garvargesäll, före detta (9) garvarhustru (2) garvarlärling (19) garvarmästare (169) garvarmästare, före detta (3) garvaränka (18) garveriarbetare (252) garverifabrikör (86) garverifabrikör, före detta (1) garverifaktor (177) garverifaktorsdotter (1) garveriföreståndare (2) garverimanufakturist (1) karduansmakare (1) karduansmakargesäll, före detta (1) logarvare (37) logarvargesäll (14) logarvarmästare (5) logarverifaktor (2) läderfabriksarbetare (10) lädertagare (5) lädervaruarbetare (2) saffiansberedare (3) skinnare (6) skinnargesäll (2) skinnberedare (29) skinnmästare (1) vitgarvare (69) vitgarvargesäll (4) vitgarvarmästare (1)
gasarbetare97gasarbetare (13) gaständare (2) gasverksarbetare (49) lamptändare (1) lykttändare (32)
gasverksföreståndare30fittingsmästare (7) gasmästare (15) gasmästare, före detta (1) gasverksföreståndare (7)
general11general (5) generalska (6)
geolog1statsgeolog, före detta (1)
gipsarbetare47gipsarbetare (15) gipsgjutare (13) gipsmakare (13) stuckatör (6)
gjutare2503fabriksgjutare (1) fabriksgjutargesäll (1) formare (1) gelbgjutare (53) gelbgjutargesäll (19) gelbgjutarmästare (5) gelbgjuteriarbetare (4) gelbgjuterifabrikör (4) gjutare (428) gjutare, förrymd (1) gjuteriarbetare (1636) gjuteriarbetare, före detta (2) gjuteriarbetaredotter (1) gjuterigesäll (24) gjuterimästare (26) gjuterismedarbetare (1) gjutformare (4) grytgjutare (4) järngjutare (13) järngjutargesäll (12) järngjutargesälldotter (3) järngjutarmästare (14) järngjutarmästare, före detta (2) kanngjutare (6) kanngjutarmästare (1) klockgjutare (51) klockgjutargesäll (8) klockgjutaränka (1) kronogjutarmästare, före detta (4) kronojärngjutargesäll (6) kronojärngjutarmästare (4) kronometallgjutargesäll (2) kronometallgjutarmästare (1) kronometallgjutarmästare, före detta (2) kärnmakare (5) metallgjutare (10) metallgjutargesäll (17) metallgjutargesällänka (1) metallgjutarmästare, före detta (3) styckgjutare (8) tenngjutare (78) tenngjutargesäll (9) tenngjutarmästare (24) tenngjutaränka (1) tennjutaregesäll (1) varvsgjutare (1)
glasarbetare117glasarbetardotter (1) glasblåsare (63) glasblåsargesäll (1) glasbruksarbetare (19) glasmålare (1) glasmästargesäll (16) glasmästarlärling (3) glasmästeriarbetare (8) glasslipare (4) glassträckare (1)
glasmästare551glasfabrikör (8) glasmästare (511) glasmästargesälldotter (1) glasmästaränka (7) häradsglasmästare (12) konstglasmästare (1) kronoglasmästargesäll (2) sockenglasmästare (8) tyggårdsglasmästare (1)
godsägare238fideikommissarie (9) godsägare (62) godsägare, före detta (2) plantageägare (1) possessionat (141) possessionat, före detta (3) proprietär (2) säteriägare (18)
gravör37gravör (36) stengravör (1)
grenadjär55grenadjär (42) grenadjär, före detta (3) grenadjärkorpral (2) grenadjärkorpral, före detta (1) livgrenadjär (6) livgrenadjär, före detta (1)
greve563greve (347) grevinna (211) änkegrevinna (5)
grosshandlare195grosshandlare (189) grosshandlare, före detta (6)
grovarbetare400gravgrävare (1) grovarbetare (398) grovarbetareänka (1)
gruvarbetare4168bergmansdotter (1) bergskarl (25) bergsprängare (6) gamsare (11) gruvarbetare (3980) gruvarbetare, före detta (45) gruvdragare (1) gruvdräng (88) kolharpare (1) pickare (1) schakttimmerman (7) stenkolsarbetare (1) stenkolsgruvarbetare (1)
gruvförman164gruvfogde (74) gruvfogdehustru (1) gruvförman (2) schaktfogde (47) schaktmästare (39) schaktmästare, före detta (1)
gruvägare14gruvdisponent (2) gruvägare (8) stenbrottsägare (4)
guld- och silversmed1241förgyllare (90) förgyllargesäll (22) förgyllarmästare (3) förgyllerifabrikör (1) guld- och silverarbetare (2) guld- och silverarbetare, före detta (1) guld- och silverarbetaränka (2) guld- och silversmed (92) guld- och silversmed, före detta (1) guld- och silversmedgesäll (2) guld- och silversmedmästare (2) guld- och silversmedslärling (1) gulddragare (1) guldsmed (631) guldsmed, före detta (4) guldsmedsdotter (5) guldsmedsgesäll (226) guldsmedsgesäll, före detta (3) guldsmedslärling (9) guldsmedsmästare (94) guldsmedsänka (14) kompositionsarbetare (2) nysilverfabrikör (2) silverarbetare (28) silverarbetarmästare (1) silverpolererska (1) snittförgyllare (1)
guvernör3generalguvernör (2) guvernör (1)
gårdman13247gårdman (10771) gårdman, före detta (3) gårdmansdotter (553) gårdmansdräng (3) gårdmanshustru (118) gårdmansson (139) gårdmansänka (1659) gårdmansänkling (1)
gårdsförvaltare107betinspektör (1) frälsefogde (1) frälseinspektor (54) frälseinspektor, före detta (6) gårdsfogde (29) gårdsfogde, före detta (1) gårdsföreståndare (5) gårdsförvaltare (4) gårdsinspektor (5) lantgårdsmästare (1)
gårdskvinna1687gårdskvinna (1675) gårdsänka (12)
gästgivare o dyl.3305brunnsarrendator (1) brännvinstraktör (1) brännvinsutskänkare (2) gästgivardotter (16) gästgivare (1219) gästgivare, före detta (84) gästgivare, tillträdande (3) gästgivarmästare (2) gästgivarson (2) gästgivaränka (14) gästgiveriarrendator (7) gästgiveriarrendator, före detta (1) gästgiveriföreståndare (2) gästgiverska (3) hotellvärd (43) hotellvärd, före detta (4) hotellägare (5) kaféföreståndare (1) kaféidkare (2) kaféidkerska (3) kaféägare (1) krogarrendator (1) krogman (111) krogman, före detta (1) krogmästare (2) krogänka (1) krögare (544) krögare, före detta (9) krögaränka (1) krögerska (1) källarmästare (233) källarmästare, före detta (9) källarmästerska (1) pensionsföreståndare (4) restauratris (9) restauratör (216) restauratör, före detta (20) spisbiträde (2) spisvärd (29) spisvärdinna (3) traktör (502) traktör, före detta (31) traktörsdotter (5) traktöränka (21) utskänkare (44) utskänkare, före detta (7) utskänkningsföreståndare (2) vattenutskänkare (1) vinskänk (2) vinskänk, vice, före detta (1) vintappare (2) värdshusarrendator (1) värdshusföreståndare (7) värdshusidkerska (2) värdshusvärd (61) värdshusvärd, före detta (2) ångbåtsrestauratris (1)
gördelmakare656gördelmakare (432) gördelmakare, före detta (1) gördelmakargesäll (107) gördelmakarlärling (2) gördelmakarmästare (57) gördelmakaränka (8) görtlare (48) görtlarmästare (1)
hamnarbetare327brobetjänt (3) brokarl (4) brovaktmästare, före detta (1) hamnarbetare (189) hamnarbetarförman (1) muddermästare (3) sjåare (1) sjåarförman (7) skeppsstuvare (5) stuvare (1) stuveriarbetare (48) stuveriförman (4) störtardräng (1) störtare (59)
hamntjänsteman106bromästare (15) bromästare, före detta (2) hamnfogde (17) hamnfogde, före detta (2) hamnmästare (12) hamnpolis (6) skeppsklarerarbiträde (1) skeppsklarerare (51)
handelsagent203agent (53) agent, före detta (2) bokagent (1) bokspridare (3) emigrantagent (1) fondmäklare (2) förhyrningsagent (4) försäljare (2) handelsagent (72) handelsagent, före detta (1) handelsfullmäktig (1) husmäklare (1) kofferdihandlare (1) mäklare (6) pantare (8) pantare, före detta (1) pantlånare (10) skeppsagent (13) skeppsmäklare (12) stadsmäklare (5) utvandraragent (1) ångbåtskommissionär (3)
handelsbiträde426ekonomidirektör (1) boråsdräng (1) affärsbiträde (25) bodbetjänt (15) bodbiträde (1) boddräng (13) bodkarl (48) bodmamsell (2) bokhandelsbiträde (3) bokhandelselev (2) boråsdräng (1) butiksbiträde (30) ekonomidirektör (1) expedit (2) handelsarbetare (2) handelsbetjänt (51) handelsbetjänt, före detta (4) handelsbiträde (183) handelsbiträde, före detta (3) handelsdräng (11) handelsexpedit (8) handelslärling (7) hökeribetjänt (1) järnhandelsbetjänt (1) krambodgesäll (2) krämargesäll (1) krämarsven (1) köpdräng (3) köpmansgesäll (1) mjölkförsäljerska (2) smideshandelsbetjänt (1) trikåförestånderska (1) järnhandelsbetjänt (1)
handelsresande/gårdfarihandlare415bokkolportör (1) boråsare (1) boråshandlare (29) glasförare (24) glasföraränka (1) glasförerska (1) gårdfaridräng (1) gårdfarihandlare (103) gårdfarihandlare, före detta (5) hallandskarl (1) halling (3) hallingadräng (1) handelsresande (224) kolportör (15) kolportör, före detta (1) resekrämare (1) västgötahandlare (3)
handikappade57avvita (2) blind (13) döv (1) dövstum (11) fåndräng (1) fånig (12) halt (3) klen (1) mindre vetande (1) stum (6) svagsint (6)
handskmakare1667handskfabrikör (28) handskmakardotter (8) handskmakare (942) handskmakare, före detta (17) handskmakargesäll (352) handskmakarlärling (5) handskmakarmästare (236) handskmakaränka (10) handskmakeriarbetare (66) handskpressare (2) handsktillskärare (1)
hantlangare149hantlangangare (1) hantlangare (113) hantlangare, före detta (18) kronohantlangare (17)
hantverksmilitär140batterihantverkare (3) batterihantverkare, före detta (1) fälthantverkare (99) fälthantverkare, före detta (8) fälthantverkaränka (2) hantverksunderofficer (13) hantverksunderofficer, andra gradens (4) hantverksunderofficer, före detta (2) tyggårdshantverkare (3) tyghantverkare (5)
hantverkssoldat31hantverkskonstapel (1) hantverkssoldat (24) hantverkssoldat, före detta (6)
hattmakare1038hattfabriksarbetare (13) hattfabrikör (17) hattmakardotter (3) hattmakare (566) hattmakare, före detta (11) hattmakargesäll (152) hattmakargesäll, före detta (1) hattmakargesälldotter (1) hattmakarlärling (3) hattmakarmästare (231) hattmakaränka (22) hattmakeriarbetare (14) hattstofferare (2) hattsömmerska (2)
hemmadotter1120hemmadotter (1118) hemmadotter, före detta (1) hemmapiga (1)
hemmansägare24968frälsesäterihemmansägare, tillträdande (1) hemmansägardotter (488) hemmansägare (22722) hemmansägare före detta (2) hemmansägare, före detta (403) hemmansägare, tillträdande (836) hemmansägareson (4) hemmansägarhustru (81) hemmansägarson (120) hemmansägaränka (65) jordägardotter (2) jordägare (242) jordägarinna (1) kronobetesägare (1)
hemmason130hemmadräng (3) hemmansdräng (3) hemmansson (31) hemmason (93)
herde555boskapsherde (2) fårdräng (1) fårherde (82) fårherde, före detta (2) fårpiga (1) fårvaktare (1) fårvakterska (1) fårväkterska (1) fägubbe (1) fäherde (155) fäherde, före detta (2) getherde (7) getvaktare (9) herde (239) herde, före detta (3) herdedräng (1) herdehustru (1) herdekvinna (1) herdeson (1) herdeänka (3) hönsgumma (4) hönspiga (3) innammare (4) kovakt (1) kreatursvaktare (2) lappman (2) stadsfävårdare (1) valldräng (12) vallherde (5) vallhjon (5) vallhjon, före detta (2)
herr7694dominus (3) herr (7575) herreman (1) mister (1) monseur (1) monsieur (109) signieur (4)
hjulmakare52hjulbeslagare (7) hjulbeslagarmästare (1) hjulmakare (31) hjulmakaregesäll (1) hjulmakargesäll (10) hjulmakarmästare (2)
hovmästare70ceremonimästare (6) hovmästare (32) hovmästare, före detta (2) taffeltäckare (28) överceremonimästare (2)
hovslagare450bataljonshovslagare (1) hovslagare (330) hovslagare, före detta (15) hovslagare. före detta (1) hovslagarelärling (1) hovslagargesäll (46) hovslagarkorpral (1) hovslagarkorpral, före detta (1) hovslagarmästare (35) hovslagarmästarlärjunge (1) hovslagarsoldat, före detta (2) hovslagaränka (4) hästskomakare (1) kompanihovslagare (2) kurschmidt (1) regementshovslagare (5) skosmed (2) skvadronshovslagare (1)
hovtjänare175hovjunkare (17) hovjunkerska (1) hovmarskalk (13) hovmarskalkinna (5) kabinettskammarherre (9) kammarherre (93) kammarherre, förste (1) kammarjunkare (35) Kunglig Maj:ts lakej (1)
husar18864husar (14388) husar, före detta (4311) husar, förrymd (1) husardotter (3) husarhustru (13) husarkorpral (43) husarkorpral, före detta (12) husarm (1) husarrekryt (4) husarrendator (14) husarvaktmästare (4) husarvolontär, före detta (1) husaränka (66) livhusar (1) reservhusar (1) skvadronshusar (1)
husfolk5husfolk (5)
hushållerska1798hushållerska, före detta (66) hembiträde (340) husfru (13) husföreståndarinna (23) hushållerska (1318) hushållerska, före detta (66) husjungfru (21) husmamsell (17)
husman/backstugubo91176annexhusman (1) backstugubo (6330) backstugubo, före detta (10) backstugubo, tillträdande (2) backstuguboson (25) backstugudotter (179) backstuguhustru (30) backstugukvinna (36) backstugukvinna, före detta (1) backstugupiga (25) backstugutorpare (1) backstuguägarinna (2) backstuguänka (121) bergshusman (3) frälsehusman (27) frälsehusman, tillträdande (2) gatehjon (1) gatehusdotter (4) gatehuskvinna (4) gatehusman (753) gatehusman, tillträdande (1) gatehusägare (1) gatehusänka (5) hospitalshusman (2) huskvinna (46) husman (81759) husman, före detta (317) husman, förrymd (6) husman, tillträdande (278) husman, utsocknes (1) husmansdotter (398) husmanshustru (182) husmanskvinna (2) husmanspiga (35) husmansson (65) husmansänka (415) husmoderskoleföreståndare (1) husänka (42) jordhytteåbo (1) jordstuguman (10) kyrkohusman (9) prästgårdshusman (1) rotehusman (3) strandsittare (29) trädgårdshusman (10)
hustru7436hustru (7372) hustru, före detta (11) matrona (51) övergiven hustru (2) matrona (51)
husägare9274hustillträdare (7) husåbo (13) husägardotter (75) husägare (9083) husägare, före detta (50) husägare, tillträdande (5) husägarhustru (10) husägarinna, före detta (1) husägarson (6) husägaränka (24) husägare, före detta (50)
hyvlare2järnhyvlare (2)
häradshövding686häradshövding (332) häradshövding, före detta (1) häradshövding, vice (350) häradshövding, vice, före detta (2) häradshövdingedotter (1)
infanterist89musketör (33) infanterist (25) infanterist, före detta (1) linjeinfanterist (14) musketör (33) musketör, före detta (16)
ingenjör809bergsingenjör (5) byggnadsingeniör (1) byråingenjör (3) civilingenjör (84) distriktsingenjör (1) glasbruksingenjör (2) gruvbergsingenjör (1) gruvingenjör (11) hamningenjör (4) ingenjör (638) ingenjör, före detta (2) ingenjörsassistent (2) ingenjörska (2) ingenjörsänka (1) lantbruksingenjör (6) linjeingenjör (1) marindirektör (3) mariningenjör (6) maskiningenjör (4) pappersbruksingenjör (1) stadsingenjör (28) textilingenjör (1) överingenjör (2)
ingenjörssoldat119fortifikationsarbetare (26) fortifikationsarbetarförman (1) fortifikationsdräng (1) fortifikationsunderkonduktör (1) ingenjörsoldat (2) ingenjörssoldat, före detta (1) minmästare (3) pontonjär (4) pontonjär, före detta (9) sappör (14) sappör, före detta (48) underminerare (1) vallsättare (8)
inhyses60907hyresgäst (154) inhyrd (1) inhysekvinna (11) inhyses (60733) inhyses, före detta (3) inlogerad (5)
inkvarterad5inkvarterad (5)
inspektor2467amiralitetsinspektor (8) amiralitetsinspektor, före detta (4) amiralitetssjukhusinspektor (2) barlastinspektor (1) bergmästare (1) bevakningsinspektor (2) brofogde (37) broinspektor (3) bruksinspektor (17) bruksinspektor, före detta (1) bruksinspektorska (1) brunnsinspektor (3) bränneriinspektor (1) byinspektor (1) domkyrkoinspektör (1) fabriksinspektor, före detta (1) fattighusinspektor (1) folkskoleinspektör (3) gästgiveriinspektor (1) hospitalsinspektor (3) inspektionskonstapel (2) inspektor (1947) inspektor, före detta (178) inspektorsdotter (7) inspektorska (27) inspektorsson (1) inspektorsänka (13) järnvägsinspektör (11) kronoinspektor (6) kronotegelbruksinspektor (1) kyrkoinspektör (77) lantbruksinspektör (1) lantmästare (2) livförsäkringsinspektör (6) packhusinspektor (2) provinsialinspektor (1) rusthållsinspektör (1) sjukhusinspektör (13) skolinspektör (1) slitageinspektor (3) slöjdskoleinspektör (2) smedjeinspektor (2) stadsinspektör (7) stationsinspektor, före detta (1) sågverksinspektör (1) telegrafinspektor (2) telegrafkommissarie (42) telegrafkommissarie, före detta (1) trafikinspektör (3) underinspektör (2) yrkesinspektör (1) änkeinspektorska (1) överinspektorska (3) överinspektör (7)
instrumentmakare271fiolmakare (17) fiolmakarmästare (1) fiolmakaränka (1) instrumentdirektör (2) instrumentfabrikör (1) instrumentmakare (144) instrumentmakare, före detta (2) instrumentmakarfabrikör (1) instrumentmakargesäll (19) instrumentmakaränka (2) kirurgisk instrumentmakare (13) kirurgisk instrumentmakargesäll (1) kompassmakare (3) kompassmakaregesäll (3) kompassmakargesäll (6) kompassmakaränka (1) kronoinstrumentmakare (1) kronokompassmakare (1) musikalisk instrumentmakare (1) optisk instrumentmakare (1) pianoarbetare (1) pianofabriksarbetare (1) pianofabrikör (3) pianosnickare (1) pianostämmare (3) violinmakare (17) violinmakarmästare (24)
intendent13intendent (3) kronomatrosintendent (1) marinintendent (1) regementsintendent (7) regementsintendentsaspirant (1)
inventarieuppbördsman114uppbördstimmerman (110) uppbördstimmerman, före detta (3) uppbördstimmermansänka (1)
jordbruksarbetare1ströskeman (1)
jungfru9791gammal jungfru (5) jungfru (9785) jungfru, före detta (1)
jungman775jungman (457) jungman, före detta (3) jungmansänka (2) kofferdijungman (2) kronojungman (276) kronojungman, före detta (34) kronojungmanshustru, före detta (1)
jurist472justitiarie (2) advokat (7) amiralitetsauditör (24) auditör (113) auditör, före detta (4) auditör, vice (48) auditörska (3) auditöränka (1) auskultant (18) doktor justus (1) generalauditör (3) hovrättsauskultant (33) hovrättskanslist (1) hovrättspost (5) hovrättsrådinna (1) hovrättssekreterare (9) hovrättssekreterare, före detta (1) juris doktor (5) juris kandidat (8) juris utriusque kandidat (3) justitiarie (2) justitieråd (1) lagman (70) lagmanska (11) prokurator (19) regementsauditör (28) revisionssekreterare (5) revisionssekreterare, före detta (5) rådhusauskultant (1) sakförare (23) skattevärderingsman, före detta (1) överauditör (18) justitieråd (1)
juvelerare78hovjuvelerare (2) juvelerare (68) juvelerargesäll (6) juvelerarmästare (1) juveleraränka (1)
jägare492fasanjägare (1) fotjägare (1) frälsejägare (2) gårdsjägare (1) hovjägare (13) hovjägare, före detta (1) jaktkarl (3) jägare (446) jägare, före detta (16) lantjägare (8)
järnbruksarbetare348järnarbetare (318) järnbruksarbetare (30)
järnhandlare210järnhandelsbetjänt (1) bissenkrämare (3) järnhandelsbetjänt (1) järnhandlare (186) järnhandlare, före detta (5) järnhandlare. före detta (2) skrothandlare (3) smideshandlare (10) skrothandlare (3)
järnvägsarbetare4667banarbetare (54) banförman (1) bansopare (2) banvakt (1212) banvakt, före detta (8) banvaktmästare (4) banvaktsdotter (3) banvaktsförman (1) banvaktshustru (2) banvaktsson (1) banvaktsänka (2) bromsare (28) bromsare, före detta (1) bromsarförman (1) järnvägsarbetare (651) järnvägsbyråskrivare (1) järnvägsbärare (1) järnvägselev (2) järnvägsputsare (3) järnvägsvakt (1) järnvägsverkmästare (1) lokförare (532) lokförare, före detta (7) lokförman (2) lokmästare (1) lokomotivförare, före detta (1) lokputsare (155) lokputsare, före detta (1) lokreparatör (20) loksmörjare (4) stationkarlsförman (2) stationsarbetare (3) stationsbiträde (1) stationskarl (1853) stationskarl, före detta (25) stationskarlsförman (51) stationskarlsförman före, detta (1) stationskarlshustru (2) stationsvakt (3) tågförare (5) vagnmästare (15) vagnmästare, före detta (1) växelförman (2) banvakt (1212)
järnvägstjänsteman976järnvägsbokhållare (104) banvakt (1) baningenjör (8) baninspektör (1) bantjänsteman (1) banvakt (1) biljettör (1) ilgodsexpeditör (1) järnvägsbokhållare (104) järnvägsbokhållare, före detta (1) järnvägsdirektör (1) järnvägsförman (7) järnvägsingenjör (1) järnvägskontorist (1) järnvägsskrivare (1) järnvägsskrivarhustru (1) järnvägstjänsteman (13) järnvägstrafikchef (1) maskindirektör (8) stationsbokhållare (45) stationschef (1) stationsföreståndare (176) stationsföreståndare, före detta (6) stationsförman (24) stationsgodsexpeditör (1) stationshallsförman (1) stationsinspektör (335) stationsinspektör, före detta (13) stationsmästare (33) stationsskrivare (116) stationsskrivare, före detta (1) stationsvaktmästare (13) trafikbiträde (1) trafikchef (35) trafikchef, före detta (3) trafikchefsassistent (1) trafikdirektör (5) trafikdirektörassistent (2) trafikförman (1) tågmästare (5) vagnstillsyningsman (5) överbaningenjör (1)
kadett32kadett (9) kadettkorpral (2) kadettofficer (1) officerskadett (14) officerskadett, före detta (6)
kakelmakare41kakelarbetare (15) kakelgesäll (1) kakelmakare (12) kakelmakargesäll (10) kakelmakarmästare (1) kakelmakaränka (1) kakelugnsmakarmästare (1) kakelugnsmakarmästare (1)
kalkarbetare94kalkarbetare (2) kalkbrottsarbetare (6) kalkbruksarbetare (13) kalkbrännare (21) kalkmästare (4) kalkslagare (48)
kalkbrännare1kalcinermästare (1)
kallskänka9kallskänka (9)
kameralist356amiralitetskammarförvant (2) amiralitetskammarråd (4) kameralist (1) kameralist, före detta (3) kammarförvant (24) kammarråd (1) kammarskrivardotter (1) kammarskrivare (309) kammarskrivare, före detta (10) kammarskrivaränka (1) kammarråd (1)
kammakare83kamfabrikör (2) kammakare (49) kammakareänka (1) kammakargesäll (18) kammakargesäll, före detta (1) kammakarlärling (1) kammakarmästare (11)
kammartjänare238kammardräng (24) kammardräng, före detta (1) kammardrängsdotter (2) kammardrängsänka (1) kammarjungfru (39) kammarjungfru, före detta (3) kammartjänare (160) kammartjänare, före detta (8)
kamrer395sparbankskamrer (1) amiralitetskamrer (22) artillerikamrer (1) bokkamrer (1) brandstodskamrer (1) brukskamrer (1) brunnskamrer (4) drätselkamrer (10) fortifikationskamrer (2) frälsekamrer (8) fältkamrer (19) fältkamrer, före detta (1) fältkamrershustru (1) fängelsekamrer (1) hovkamrer (32) hovkamrerska (1) järnvägskamrer (2) kamrer (198) kamrer, före detta (10) kamrerska (8) kronouppbördskamrer (3) landskamrer (41) landskamrerska (1) räknemästare (4) räntemästare (16) skolkamrer (1) sparbankskamrer (1) stadskamrer (1) uppbördskamrer (4)
kanslist72amiralitetskanslist (5) hypotekskanslist (1) kansliskrivare (2) kanslist (19) landskanslist (30) rådhuskanslist (15)
kapitalist3rentier (3)
kapten1643artillerikapten (1) amiralitetskapten (116) amiralitetskapten, före detta (2) artillerikapten (1) fortifikationskapten (2) hamnkapten (11) informationskapten (2) jaktskeppare (1) kapten (1251) kapten, före detta (74) kaptensdotter (7) kaptenska (39) kaptensson (1) kaptensänka (10) kirurg (1) kommendörkapten (94) kommendörkapten, andra gradens (2) kommendörkapten, före detta (9) kommendörkapten, första gradens (1) kommendörkaptensdotter (11) konstruktionskapten (5) marinkapten (1) tygmästarekapten (1) väg- och vattencorpskapten (1) kirurg (1)
kaptenlöjtnant221kaptenlöjtnant (194) kaptenlöjtnant, före detta (19) kaptenlöjtnantsdotter (8)
karabinjär1291karabinjär (991) karabinjär, förde detta (1) karabinjär, före detta (294) karabinjärdräng (4) karabinjäränka (1)
kardmakare71kardmakare (62) kardmakare, före detta (1) kardmakarearbetare (1) kardmakargesäll (4) kardmakarmästare (3)
kassör371akademiräntmästare (3) amiralitetsbarnhuskassör (1) amiralitetskassör (5) amiralitetskrigsmanskassör (1) barnhuskassör (1) brukskassör (2) brunnskassör (1) dagsverkskassör (1) fortifikationskassör (15) fältkassör (3) gasverksinkasserare (1) guvernementsräntmästare (1) gårdskassör (1) hamnkassör (4) handelskassör (3) inkasserare (5) järnvägskassör (9) kassaskrivare (1) kassaskrivaränka (1) kassör (195) kassör, före detta (9) kassörska (23) kofferdikassör (1) krigsmanskassör (2) lanträntmästare (4) räntmästare, före detta (1) räntmästarhustru (1) stadskassör (73) stadskassör, före detta (3)
kemist16kemilaborant (1) kemist (6) kemistingenjör (1) laborant (7) laboratoriearbetare (1)
kirurg30amiralitetskirurg (1) amiralitetsunderkirurg (4) bataljonskirurg (2) expeditionskirurg (1) hovkirurg (2) regementskirurg (2) stadskirurg (18) stadskirurg (18)
klockare2377diakon (3) djäkne (67) församlingsklockare (1) garnisonsklockare (13) klockarbonde (21) klockardotter (13) klockardräng (69) klockare (1893) klockare, före detta (18) klockarhustru (7) klockarkandidat (4) klockarson (1) klockaränka (67) klockringare (2) ringare (190) ringare, före detta (3) ringargosse (2) ringerska, före detta (1) stadsklockare (2)
klosterperson15klosterlem (6) stiftsfröken (9)
knappmakare48knappmakare (37) knappmakargesäll (1) knappmakarmästare (7) knappmakaränka (2) knappslagare (1)
knekt27knekt (24) knekt, före detta (2) legoknekt (1)
knytare3knytare (1) knytepojke (1) knyterska (1)
kock20huskock (1) köksmästare (8) mästerkock (2) sjukhuskock (1) skeppskock (4) stadskock (4)
kock/kokerska144kock (65) kockgesäll (1) kockgosse (1) kockmästare (5) kocksdräng (1) kocksmat (2) kokerska (65) kokerska, före detta (2) matlagerska (1) ångbåtskokerska (1)
kolarbetare58kolarbetare (23) kolare (9) kolbärare (1) kolmakare (1) kolvakt (22) kolvaktare (2)
kollektör8kollektör (5) lotterikollektör (2) nummerlotterikollektör (1)
kommendant80amiralitetskommendör, före detta (1) kommendant (21) kommendör (46) kommendör, före detta (4) kommendörsdotter (7) överkommendant (1)
komminister663komminister (538) komminister, före detta (2) komminister, vice (7) komministerdotter (1) komministerska (3) komministeränka (1) prebendekomminister (6) stadskomminister (103) stadskomminister, före detta (2)
kommissarie615amiralitetskommissarie (1) amiralitetsvarvskommissarie (1) amiralitetsöverkommissarie (1) auktionskommissarie (3) bataljonskommissarie (1) dykerikommissarie (9) expeditionskomissarie (1) expeditionskommissarie (8) expeditionssekreterare (2) fältkommissarie (2) generalmönsterkommissarie (1) hovrättskommissarie (101) hovrättskommissarie, före detta (3) kommissarie (358) kommissarie, före detta (12) kommissarie, vice (1) kommissariska (2) krigskommissarie (24) krigskommissarie, före detta (1) lasarettskommissarie (1) likvidationskommissarie (2) magasinskommissarie (1) mantalskommissarie (13) regementskommissarie (8) sjömiliskommissarie (18) sjömiliskommissariedotter (1) skeppskommissarie (1) varvskommissarie (15) varvskommissarie, före detta (2) varvskommissariedotter (1) varvskommissarieänka (1) änkekommissariska (1) överkommissarie (16) överkrigskommissarie (2) expeditionssekreterare (2)
kommunalordförande44kommunalordförande (43) kommunalordförande, före detta (1)
konduktör614järnvägskonduktör (32) konduktör (551) konduktör, före detta (17) konduktörselev (2) konduktörsänka (1) underkonduktör (6) underkonduktörsänka (1) överkonduktör (4)
konstapel2979amiralitetskonstapel (23) flaggkonstapel (114) flaggkonstapel, före detta (39) flaggkonstapeldotter (14) flaggkonstapelson (1) flaggkonstapelänka (2) flottöverkonstapel (4) inkvarteringskonstapel (2) kofferdikonstapel (3) konstapel (1096) konstapel, andre (166) konstapel, andre, före detta (20) konstapel, före detta (181) konstapel, förste (219) konstapel, förste, före detta (2) konstapeldotter (9) konstapelhustru (1) konstapelkadett (15) konstapelkadett, före detta (2) konstapelmatros (1) konstapelänka (38) körkonstapel (1) marinkonstapel (1) regementskonstapel (2) underkonstapel (666) underkonstapel, före detta (19) underkonstapeldotter (35) underkonstapelänka (10) underkonstruktör (1) överkonstapel (247) överkonstapel, före detta (27) överkonstapeldotter (18)
konstnär65genremålare (1) hovmålare (1) konstmålare (6) konstnär (7) konterfejare (16) landskapsmålare (6) porslinsmålare (9) porslinsritare (1) porträttmålare (6) provinsialmålare (12)
konstruktör86byggnadskonstruktör (7) byggnadsritare (2) konstruktör (6) maskinritare (4) ritare (66) ritbiträde (1)
konsul176generalkonsul (3) konsul (120) konsul, före detta (3) konsul, vice (24) konsularagent (2) konsuldotter (1) konsulinna (5) vicekonsul (18)
konsulent3jordbrukskonsulent (3)
kontorist655byråassistent (4) handelskontorist (2) kontorist (616) kontorsskrivare (3) landskontorist (28) landskontorist, före detta (1) postkontorsskrivare (1) postkontorsskrivare (1)
kontrollör190amiralitetskontrollör (2) amiralitetskontrollör, före detta (1) avsynare (5) förstekontrollör (1) gasavläsare (2) gaskontrollör (1) järnvägskontrollör (17) kolfogde (1) kontrollassistent (1) kontrollör (133) kontrollör, före detta (16) kontrollörshustru (1) kontrollörska (3) kontrollörsänka (1) milkontrollör (1) packhuskontrollör (1) skeppsmätningskontrollör (1) stadskontrollör (1) telegrafkontrollör (1)
kopparslagare1679brukskopparslagare (1) kopparhammarsmedmästare (1) kopparslagararbetare (27) kopparslagardotter (1) kopparslagare (909) kopparslagare, före detta (21) kopparslagare, förrymd (1) kopparslagargesäll (434) kopparslagargesäll, före detta (1) kopparslagarhustru (1) kopparslagarlärling (11) kopparslagarmästare (246) kopparslagarmästare, före detta (4) kopparslagarålderman (1) kopparslagaränka (19) kopparslageriarbetare, före detta (1)
korgmakare186korgarbetare (5) korgarbeterska (1) korgfabrikör (7) korgmakare (156) korgmakare, före detta (2) korgmakargesäll (13) korgmakaränka (1) korgmakerska (1)
korkskärare200korkarbetare (4) korkskärare (192) korkskärare, före detta (2) korkskärargesäll (2)
kornett213inkvarteringskornett (1) kavallerikornett (1) kornett (192) kornett, före detta (8) kornettska (9) kornettsänka (2)
korpral5059rotebåtsman (5) bataljonskorpral (1) distinktionskorporal, före detta (4) distinktionskorpral (59) distinktionskorpral, före detta (15) distinktionskorpraldotter (2) distriktskorpral (2) dragonkorpral (25) dragonkorpral, före detta (4) eldarkorpral (4) elitkorpral (1) infanterikorpral (10) infanterikorpral, före detta (2) inkvarteringskorpral (1) kavallerikorpral (1) korpral (3071) korpral, före detta (614) korpral, förrymd (2) korpralboställesarrendator (2) korpraldotter (10) korpralhustru (1) korpralska (8) korpralänka (39) kronomatroskorpral (4) marindistinktionskorpral (1) marinkorpral (389) marinkorpral, före detta (77) marinkorpralsdotter (17) marinkorpralsänka (6) minörkorpral, före detta (1) rotebåtsman (5) rotekorpral (29) ryttarkorpral (1) sjökorpral (61) sjökorpral, före detta (2) sjöofficerskorpral (1) soldatkorpral (7) stadskorpral (1) underkorpral (1) vicekorpral (556) vicekorpral, före detta (22)
kraftverksarbetare1untraverksarbetare (1)
kronobonde471kronobonde (87) kronobonde, före detta (2) kronofördelshemmansåbo (5) kronohemmansarrendator (6) kronohemmansåbo (187) kronohemmansåbo, före detta (1) kronohemmansåbo, tillträdande (4) kronohemmansägare (3) kronohästhemmansåbo (1) kronoåbo (172) kronoåbo, före detta (1) kronoåbo, tillträdande (2) kronobonde (87)
kronofogde112kronobefallningsman (63) kronobefallningsman, före detta (4) kronobefallningsmanska (1) kronobetjänt (1) kronofogde (40) kronofogde, före detta (3)
krukmakare686krukmakare (299) krukmakargesäll (65) krukmakarlärling (6) krukmakarmästare (123) krukmakaränka (11) krukmakeriarbetare (3) pottmakare (128) pottmakargesäll (18) pottmakarlärling (2) pottmakarmästare (28) pottmakaränka (2) pottugnsmakare (1)
krutarbetare67kruder (1) krutarbetare (54) krutarbetare, före detta (1) krutdräng (8) krutdräng, före detta (1) krutmästare, före detta (1) krutvaktmästare (1)
kusk/åkare/chaufför3840artillerikusk (6) askkörare (2) bankusk (7) bilförare (2) bryggerikusk (1) diligensdräng (1) diligenskusk (9) drickautkörare (1) droskkusk (14) fliskörare (3) forvagnsmästare (1) fraktare (46) fraktarson (1) gårdskusk (1) hemmakusk (1) herrskapskusk (2) hovkusk (2) hyrkusk (25) kaffeutkörare (1) kavaljerskusk (4) kavallerikusk (1) kolkörare (11) kronokusk (6) kusk (1887) kusk, före detta (63) kusk, förrymd (1) kördräng (22) körkarl (1) leråkare (3) livkusk (1) mjölkkusk (21) mönsterkusk (186) mönsterkusk, före detta (8) peståkare (1) reservmönsterkusk (2) reskusk (12) reskusk, före detta (1) skarnåkare (1) slottskusk (1) spannkusk (7) trosskusk (24) trosskusk, före detta (5) vagnman (632) vagnman, före detta (7) vagnmansänka (3) vattenutkörare (4) åkardotter (7) åkardräng (25) åkare (634) åkare, före detta (17) åkaränka (5) åkeriarbetare (10) åkeriägare (10) ölkusk (32) ölutkörare (59) vagnmansänka (3)
kvarndräng12kronoångkvarnsdräng (9) kronoångkvarnslärling (2) kronoångkvarnsmjölnare (1)
kvartermästare985hovkvartermästare (16) kvartermästardotter (3) kvartermästare (886) kvartermästare, före detta (52) kvartermästarhustru (5) kvartermästaränka (6) regementskvartermästare (16) stadskvartermästare (1)
kvartersman371kronokvartersman (1) kvartersman (290) kvartersman, före detta (43) kvartersmansdotter (17) kvartersmansson (1) kvartersmansänka (19)
kvinnfolk och dyl.4002matrona (2) fruntimmer (3) hora (1) kona (7) konkubin (2) kvinnfolk (2478) kvinnsperson (1503) lägrad kvinna (1) löskona (1) matrona (2) moderpiga (4)
kyrkoherde2073kyrkoherde (2052) kyrkoherde, före detta (8) kyrkoherdedotter (6) kyrkoherdehustru (1) kyrkoherdeson (1) kyrkoherdeänka (5)
kyrkotjänare2569amiralitetskonsistorieanställd (2) amiralitetskyrkovaktmästare (7) diakonissa (3) församlingssubstitut (1) kyrkdräng (1) kyrkföreståndare (8) kyrkobetjänt (15) kyrkotjänare (2) kyrkpickare (3) kyrkstöt (4) kyrkvaktmästardotter (2) kyrkvaktmästare (511) kyrkvaktmästare, före detta (13) kyrkvaktmästaränka (3) kyrkväktare (1) kyrkväktaränka (1) kyrkvärd (1834) kyrkvärd, före detta (105) kyrkvärdsdotter (25) kyrkvärdsson (9) spögubbe (19)
kämnär38justitiekämnär (4) kämnär (30) kämnärspreses (4)
körsnär269buntmakare (203) buntmakargesäll (5) buntmakarmästare (5) buntmakeriarbetare (6) buntmakerifabrikör (2) buntmakerska (2) körsnär (40) körsnär, före detta (1) körsnärslärling (3) pälsvaruarbetare (2)
lagårdsarbetare22färyktare (4) hästskötare (4) kreaturskötare (1) ladugårdsdräng (1) ladugårdspiga (2) ladugårdsskötare (5) ryktarhustru (2) ryktaränka (2) svinryktare (1)
lagårdsförman3821dejerifogde (2) dikningsföreståndare (1) dikningsförman (13) fodermarsk (43) fodermarsk, före detta (2) fodermästare (3) ladufogde (2809) ladufogde, före detta (217) ladufogde, tillträdande (2) ladufogdedotter (8) ladufogdehustru (2) ladufogdeson (2) ladufogdeänka (4) ladugårdsföreståndare (32) ladugårdsföreståndare, före detta (1) ladugårdsförman (10) ladugårdsuppsyningsman (1) rättardotter (4) rättardräng (1) rättare (632) rättare, före detta (28) rättarlärling (1) rättarson (1) rättaränka (1) tomtförman (1)
landshövding39landshövding (33) landshövding, före detta (3) landshövdingska (2) landshövdingsänka (1)
landstingsman36landstingsman (34) landstingsman, före detta (2)
lanthandlare376lanthandlardotter (1) lanthandlare (357) lanthandlare, före detta (18)
lantmätare329geodet (1) kommissionslantmätare (118) kommissionslantmätare, före detta (3) kommissionslantmätare, vice (1) lantkommisionsmätare (1) lantmätardotter (1) lantmätare (121) lantmätare, före detta (4) lantmätaränka (2) lantmäteriauskultant (34) lantmäteridirektör (5) lantmäterielev (33) lantmäterielev, före detta (1) lantmäterifiskal (1) lantmäterimedhjälpare (2) stadslantmätare (1)
lantvärnist141lantvärnist (121) lantvärnist, före detta (19) lantvärnskorpral (1)
lavettmakare106kronolådmakare (1) kronolådmakaregesäll, före detta (3) kronolådmakargesäll (22) kronolådmakargesälldotter (2) kronolådmakarmästare (1) kronolådmästare, före detta (1) lavettmakare (35) lavettmakargesäll (31) lavettmakarmästare (10)
licenciat8filosofie licenciat (5) licenciat (3)
livsmedelsarbetare50brännvinsman (1) chokladfabriksarbetare (2) cikoriefabriksarbetare (2) kaffebrännare (3) oljemästare (1) oljepressare (12) oljeslagare (12) ostmakerska (1) osttryckerska (1) stärkelsebrukskarl (4) stärkelsemästare (4) tappare (6) äggpackare (1)
livsmedelshandlare350brännvinsminuthandlande (3) cigarretthandlare (16) cigarrhandlare (2) fiskhandlare (50) fläskhandlare (1) frukthandlare (8) grynhandlare (12) grönsakshandlare (1) kaffehandlare (1) korvhandlare (1) kryddhandlare (3) kryddkrämare (3) mjölhandlare (66) mjölkhandlare (3) osthandlare (2) sikthandlare (1) sillhandlare (20) sillkrämare (1) spritförsäljare (1) viktualiehandlare (33) viktualiehandlare, före detta (2) vilthandlare (4) vinhandlare (8) ölförsäljare (85) ölhandlare (23)
lots1209hamnlots (7) kronolots (258) kronolots, före detta (8) kronolotsdotter (2) kronolotsförman (2) kronolotsson (1) lots (559) lots, före detta (10) lotsadjutant (1) lotsadjutantsänka (1) lotsdotter (7) lotsdräng (89) lotsdräng, före detta (2) lotsfördelningschef (5) lotsförman (9) lotsinspektör (6) lotskapten (2) lotslärling (107) lotslöjtnant (7) lotsson (5) lotsålderman (37) lotsålderman, före detta (1) lotsänka (12) mästerlots (57) mästerlots, före detta (11) mästerlotsdotter (2) sekundlots, före detta (1) mästerlots (57)
lumpsamlare535lumpsamlare (520) lumpsamlare, före detta (10) lumpsamlaränka (1) lumpsamlerska (3) lumpsorterare (1)
lådmakare105lådmakare (8) lådmakargesäll (72) lådmakargesäll, före detta (1) lådmakargesälldotter (2) lådmakarmästardotter (1) lådmakarmästare (18) lådmakarmästare, före detta (1) lådmakaränka (2)
läkare889kirurg (20) stadskirurg (1) amiralitetsbarnhusläkare (5) amiralitetsfältskär (1) amiralitetsmedicus (2) amiralitetsunderfältskär (1) amiralitetsunderläkare (1) amiralitetsunderläkare, före detta (1) bataljonsfältskär (2) bataljonsläkare (118) bataljonsläkare, före detta (2) benläkare (2) bruksläkare (8) bruksläkare, före detta (1) distriktsläkare (22) distriktsläkare, före detta (1) doktor fysicus (1) fältläkare (11) fältläkarstipendiat (1) fältskär (76) fältskäraränka (1) fältskärsgesäll (9) fältskärsmästare (5) fältskärsänka (5) garnisonsläkare, före detta (1) guvernementsdoktor (2) homeopat (1) hospitalsläkare (1) hospitalsöverläkare (2) häradsfältskär (5) järnvägsläkare (2) kirurg (20) kirurgie kandidat (1) kirurgie magister (8) kirurgigesäll (1) kirurgistudent (1) lantmedicus (1) lasarettsläkare (36) lasarettsmedikus (1) livmedikus (2) läkare (41) länslasarettsläkare (1) medicine doktor (187) medicine praktikus (1) provinsialdoktor (3) provinsialläkare (45) provinsialläkare, före detta (1) regementsfältskär (22) regementsläkardotter (1) regementsläkare (58) regementsläkare, före detta (5) skvadronsfältskär (3) skvadronsläkare (4) stadsdoktor (2) stadsfältskär (30) stadskirurg (1) stadsläkare (46) stadsläkare, före detta (1) stadsphysicus (13) underfältläkare (4) underfältskär (2) underkirurg (11) underläkare (21) underläkare, före detta (3) underlänsman (1) underlärare (1) uppbördsläkare (4) överfältläkardotter (3) överfältläkare (9) överläkare (4) underlärare (1)
länsman1107frälselänsman (69) frälselänsman, före detta (11) häradslänsman (1) kronolänsman (704) kronolänsman, före detta (46) kronolänsmansdotter (2) kronolänsmansson (1) länsman (256) länsman, före detta (15) länsmanshustru (1) länsmansänka (1)
lärare8351underlärare (7) amiralitetsbarnhuslärare (3) amiralitetsbarnhuslärare, före detta (1) amiralitetsfolkskollärare (1) apologistlärare (1) baptistlärare (1) barnhuslärare (6) barnlärare (4) barnlärare före detta (1) barnlärarinna (1) bokhållerilärare (5) collega scholae (1) dansdirektör (1) danslärarinna (1) dansmästare (14) dövstumlärare, före detta (1) fackskollärare (2) folkskollärardotter (3) folkskollärare (1324) folkskollärare, före detta (76) folkskolläraredotter (2) folkskollärarelev (7) folkskollärarhustru (3) folkskollärarinna (9) folkskollärarson (2) fäktmästare (2) förstelärare (1) guvernant (1) gymnastiklärare (22) gymnastiklärare, före detta (5) handelslärare (10) informator (8) instruktör (2) kateket (1) kollega (10) kronoskolmästare (1) lantbrukslärare (1) lektor (123) lektorska (1) lärardotter (31) lärare (83) lärare, före detta (3) lärarhustru (6) lärarinna (227) lärarinna, före detta (39) lärarson (1) läraränka (14) läroverkskollega (12) läsmästare (18) magister (880) magisterska (14) mellanskollärare (1) musikinformator (2) musiklärarinna (3) navigationslärare (2) parlör (2) parlörsänka (1) pedagog (1) preceptor (6) privatlärare (32) privatlärare, före detta (2) privatlärarinna (1) privatskolelärarinna (1) privatskollärare (1) provinsialritmästare (1) rabbi (1) regementsskollärare (3) ritlärare (15) ritmästare (6) ritmästarlärling (1) samskolelärare (1) skeppsgosselärardotter (1) skeppsgosselärare (6) skolduplikant (1) skolkollega (136) skolkollega, före detta (3) skolkökslärarinna (1) skollärare (3316) skollärare, ambulerande (1) skollärare, biträdande (5) skollärare, före detta (294) skolmagister (4) skolmästardotter (1) skolmästare (1059) skolmästare, ambulerande (2) skolmästare, blivande (1) skolmästare, före detta (48) skolmästarelev (2) skolmästarhustru (1) skolmästaränka (5) skrivlärare (7) slöjdlärare (14) slöjdlärarinna (6) slöjdlärarinna, före detta (1) småskollärare (49) småskollärare, före detta (8) småskollärarinna (190) småskollärarinna, före detta (32) småskollärarson (1) sockenskolmästare (16) språklärare (16) språklärarinna (2) språkmästare (18) stadsskolmästare (7) substitut (2) sånglärare (3) teckningslärare (9) timlärare (3) tränare (1) underlärare (7) ämneslärare (2) överlärare (1) substitut (2)
lärling101fabrikslärling (2) kronolärling (2) lärdräng (61) lärling (33) trainer (3)
löjtnant2720amiralitetslöjtnant (201) amiralitetslöjtnant, före detta (2) amiralitetsunderlöjtnant (8) fortifikationslöjtnant (4) generallöjtnant (7) infanterilöjtnant (1) jaktlöjtnant (8) kofferdilöjtnant (1) konstituerad underlöjtnant (6) konstruktionslöjtnant (7) lantvärnslöjtnant, före detta (1) löjtnant (1799) löjtnant, före detta (96) löjtnantsdotter (8) löjtnantska (8) löjtnantsänka (13) marinlöjtnant (9) marinunderlöjtnant (2) premiärlöjtnant (321) premiärlöjtnant, före detta (4) reservlöjtnant (4) reservunderlöjtnant (7) sjölöjtnant (4) skeppslöjtnant (4) underlöjtnant (176) underlöjtnant, före detta (7) överlöjtnant (5) överlöjtnantska (6) överstelöjtnant (1) överstelöjtnant (1)
lösdrivare239förrymd (10) luffare (1) lösdrivare (142) lösdriverska (83) omdrivande (1) passlös (1) stadslös (1) förrymd (10)
magasinarbetare317förrådsarbetare (20) förrådsbiträde (1) förrådsvaktmästare (28) kronomagasinsdräng (5) lagerarbetare (32) lagerarbetare, före detta (2) lagerbiträde (15) magasinsarbetare (47) magasinsdräng (87) magasinsdräng, före detta (2) magasinsdrängdotter (3) packare (2) packhuskarl (73)
magasinsföreståndare197förrådsförvaltare (8) amiralitetsproviantmästare (13) amiralitetsproviantmästare, före detta (1) fältmagasinsförvaltare (2) förrådsförvaltare (8) lagerchef (11) lagerchef, före detta (1) lagerföreståndare (5) magasinsföreståndare (1) magasinsförman (4) magasinsförvaltare (5) magasinsförvaltare, före detta (1) packhusföreståndare (1) packhusförman (4) packhusförvaltare (9) packhusvaktmästare (3) packmästare (125) proviantmästare (3)
major613amiralitetskonstruktionsmajor (1) amiralitetsmajor (40) amiralitetsmajor, före detta (1) generalmajor (19) generalmajor, före detta (1) konstruktionsmajor (6) major (455) major, före detta (21) majorsdotter (5) majorska (51) majorsänka (1) platsmajor (7) regementsmajor (4) stabsmajor (1)
marinsoldat2652marinjär (19) marinsoldat (1612) marinsoldat, före detta (922) marinsoldatdotter (56) marinsoldathustru (3) marinsoldatsdotter (4) marinsoldatson (2) marinsoldatänka (32) marinvolontär (2)
marketentare109marketentare (107) marketentska (1) marketentsänka (1)
maskinist2250byggmaskinist (1) donkeyman (1) fabriksmaskinmästare (1) flaggmaskinist (1) flaggmaskinistdotter (1) kranskötare (2) kronomaskinist (3) maskinarbetare (782) maskinarbetare, före detta (2) maskinförare (1) maskinföreståndare (2) maskinist (1259) maskinist, före detta (9) maskinistdotter (5) maskinistelev (1) maskinistlärling (25) maskinmästare (23) maskinputsare (3) maskinsmörjare (2) maskinverkmästare (3) mejerimaskinist (1) motorarbetare (3) skeppsmaskinist (1) undermaskinist (9) ångbåtsmaskinist (19) ångmaskinist (12) ångmaskinistlärling (5) ångmaskinistänka (1) övermaskinist (70) övermaskinistdotter (2)
matare3matare (3)
matros3119flottmatros (18) flottmatros, första klassens (9) kofferdimatros (80) kofferdismatros (4) kronomatros (1072) kronomatros, före detta (91) kronomatrosdotter (3) kronomatroshustru (2) kronomatrosänka (3) lättmatros (5) matros (1211) matros, före detta (35) matros, förrymd (1) matros, första klassens (400) matros, första klassens, före detta (2) matros, pressad (6) matrosdotter (24) matroshustru (12) matroskorpral (75) matroskorpral, före detta (3) matroskorpraldotter (1) matrosänka (48) postjaktsmatros (13) vandringsmatros (1)
medicinare106medicine kandidat (25) medicine kandidat, före detta (1) medicine licenciat (80)
mejerist1010länsmejerist (2) mejeriarbetare (1) mejeriarbeterska (1) mejeriarrendator (34) mejeriarrendator, före detta (3) mejeriassistent (4) mejeribiträde (2) mejerifogde (2) mejeriföreståndare (16) mejerilärling (12) mejerist (460) mejerist, före detta (25) mejerist, tillträdande (1) mejeristdotter (1) mejeriägare (12) mejerska (310) mejerska, före detta (14) mjölkare (2) mjölkerska (8) ostfabrikör (1) ostmakare (1) ostmästare (3) osttryckare (90) osttryckare, före detta (5)
mekaniker294bilmontör (1) cykelarbetare (4) maskinbyggare (1) maskinuppsättare (6) mekaniker (87) mekanikergesäll (1) montör (63) motorprovare (1) putsare (70) smörjare (51) smörjare, före detta (1) spårvägsmontör (1) velocipedarbetare (3) verktygsfilare (1) verktygsmakare (1) övermontör (2)
metallarbetare70bronsarbetare (3) kopparsmältare (1) kopparsmältare, före detta (1) metallarbetare (45) ritsare (1) stålarbetare (2) ståltrådsarbetare (8) valsarbetare (9)
missionär13missionselev (2) missionselev, före detta (1) missionär (10)
mjölnardräng1040kronokvarndräng (5) kvarnarbetare (31) kvarndräng (85) kvarndrängsdotter (1) kvarnsven (1) mjölnardräng (563) mjölnardräng, före detta (4) mjölnargesäll (1) mjölnarson (10) mjölnarsven (333) mjölnarsven, före detta (6) mjölnargesäll (1)
mjölnare7578mjölnargesäll (58) arrendatormjölnare (1) barkmöllare (2) bymöllare (13) grynmalare (58) hemmanskvarnägare (1) holländeriarrendator (7) hästkvarnsmöllare (41) hästkvarnsmöllare, före detta (1) hästmöllare (7) kronomjölnarmästare (3) kvarnarrendator (331) kvarnarrendator, före detta (3) kvarnarrendator, tillträdande (1) kvarnbrukare (1) kvarnföreståndare (16) kvarngesäll (1) kvarnhälftenbrukare (1) kvarnlärling (1) kvarnman (1) kvarnmästare (15) kvarnägardotter (3) kvarnägare (608) kvarnägare, före detta (15) kvarnägare, tillträdande (1) kvarnägarhustru (2) kvarnägarson (2) kvarnägaränka (2) mjölnararrendator (13) mjölnardotter (42) mjölnardrängsänka (1) mjölnare (5782) mjölnare, före detta (166) mjölnare, tillträdande (7) mjölnareförman (1) mjölnargesäll (58) mjölnarhustru (5) mjölnarmästare (37) mjölnaränka (46) skogsmöllare (3) skvaltkvarnsmöllare (2) stampmöllare (4) tredingsmjölnare (1) vattenkvarnsmöllare (106) väderkvarnsmjölnare, före detta (1) väderkvarnsmöllare (157) väderkvarnsmöllare, före detta (1) väderkvarnsmöllargesäll (1) väderkvarnsmöllarsven (1) ängsmöllare (5)
montör3isoleringsmontör (2) värmeledningsmontör (1)
murare12264amiralitetsmurmästare (1) bruksmurare (3) fortifikationsmurare (10) fortifikationsmurmästare (1) gårdsmurare (7) häradsmurare (41) häradsmurmästare (6) konsterfaren murargesäll (1) kronomurare (1) kronomuraregesäll, före detta (1) kronomurargesäll (84) kronomurargesäll, före detta (3) kronomurargsäll, före detta (5) kronomurarmästare (3) kronomurarmästare, före detta (3) murararbetare (398) murararbetare, före detta (2) murardotter (19) murardräng (96) murare (6284) murare, före detta (44) murarförman (4) murargesäll (4008) murargesäll, före detta (19) murargesälldotter (2) murargesällänka (11) murarhantlangare (6) murarlärling (309) murarmästardotter (3) murarmästare (795) murarmästare, före detta (2) murarmästarson (1) murarmästaränka (12) murarson (1) muraränka (19) murerigesäll, före detta (1) sockenmurare (41) sockenmurargesäll (1) sockenmurmästare (6) stadsmurmästare (3) stenbyggare (1) stenhusbyggare (4) tegelsättare (1) varvsmurare (1)
musiker3827amiralitetskantor (21) amiralitetsmusikant (43) amiralitetsmusikant, före detta (1) amiralitetsregementsmusiker (2) avdelningstrumpetare (54) basunblåsare (1) bataljonstrumpetare (3) bataljonstrumslagare (1) batteritrumpetare (15) bälgtrampare (46) dirigent (1) divisionstrumpetare (15) fagottist (8) fältmusikant (58) fältmusiker, före detta (1) garnisonskantor (1) harmoniker (37) harmonist, före detta (2) hautboist, före detta (6) hautboistdotter (13) hautboistenka (1) hornblåsare (17) hornblåsare, före detta (3) häradsspelman (68) instrumentist (6) kantor (932) kantor, före detta (13) kantorsdotter (5) kantorska (7) kantorsänka (2) kapellmästare (8) klarinettblåsare (56) klarinettblåsare, före detta (1) kompanitrumpetare (1) konsertgivare (1) kyrksångare (8) körmästare (1) musikamatör (1) musikanförare (1) musikant (181) musikant, före detta (17) musikantdotter (3) musikantgesäll (8) musikanthustru (5) musikantänka (4) musikdirektör (113) musikdirektör agré (1) musikdirektör, före detta (1) musikdistinktionskorpral (1) musikelev (1) musiker (55) musikfanjunkare (1) musikkorpral (3) musikkorpral, före detta (1) musiklärare (56) musiklärare, före detta (1) musiksergeant (32) musikstyckjunkare (8) musikstyckjunkare, före detta (3) musikunderlöjtnant (1) oboist (97) oboist, före detta (1) oboistdotter (1) organist (462) organist, före detta (7) organistelev (8) organistkandidat (10) organistmästare (1) organistänka (1) orgelmästare (5) orgeltrampardotter (1) orgeltrampare (24) orgeltrampare, före detta (1) pianist (5) pipare (11) positivspelare (5) positivspelerska (5) pukslagare (2) pukslagare, före detta (1) regementshornblåsare (1) regementskantor (2) regementsmusikant (3) regementsmusikant, före detta (1) regementsoboist (3) regementstambur (4) regementstambur, före detta (1) regementstrumslagare (15) regementstrumslagare, före detta (1) sjungare (2) skalmejblåsare (4) skolkantor (7) skvadronstrumpetare (66) skvadronstrumpetare, före detta (1) sockenspelman (36) spelman (62) spelman, före detta (1) stabstrumpetare (68) stabstrumpetare, före detta (5) stadsinstrumentist (1) stadsmusikant (20) stadstrumpetare (1) stadstrumslagare (6) stadstrumslagare, före detta (1) sångare (43) sångare, före detta (2) sångerska (8) tamburist (1) tenorsångare (1) trumpetare (466) trumpetare, före detta (59) trumpetaränka (3) trumpetblåsare (1) trumslagardräng, före detta (1) trumslagare (275) trumslagare, före detta (45) valthornist (5)
målare4819dekorationsmålare (12) dekoratör (8) häradsmålare (1) kronomålargesäll (33) kronomålargesäll, före detta (1) kronomålarmästare (2) lackerare (3) målararbetare (215) målararmästare (49) målardotter (13) målardräng (3) målare (3177) målare, före detta (10) målargesäll (914) målargesäll, före detta (3) målargesälldotter (3) målargesällänka (1) målarhustru (7) målarlärling (37) målarmästardotter (1) målarmästare (263) målarmästare, före detta (6) målarson (1) målaränka (19) målerifabrikör (5) måleriidkare (10) pappersmålare (5) pappersmålarfaktor (1) skyltmålare (4) sockenmålare (5) tapetmålare (1) tyggårdsmålare (1) varvsmålare (2) varvsmålargesäll (2) varvsmålarmästare (1)
mästare641mästerlots (1) konsterfaren (4) konsterfaren mästare (2) mästardotter (1) mästare (627) mästarinna (1) mästerdykare (1) mästerlots (1) undermästare (2) övermästare (2) undermästare (2)
mätare532kolmätare (1) kornmätare (6) kronomätare (25) kronomätaränka (1) mätardräng (41) mätare (330) mätare, före detta (22) mätarålderman (1) mätaränka (5) rörmätar (1) stadsmätare (94) stadsmätare, före detta (3) stadsmätaränka (2)
mönsterskrivare83expeditionsmönsterskrivare (1) mönsterskrivare (73) mönsterskrivare, före detta (6) mönsterskrivaränka (3)
mössmakare68mössfabrikör (4) möss-skräddare (64)
notarie246auktionsnotarie (1) exekutionsnotarie (2) förstenotarie (1) hallrättsnotarie (5) hovrättsnotarie (62) hovrättsnotarie, förste (1) kämnärsnotarie (2) lagläsare (9) länsnotarie (20) notarie (53) notarieänka (1) polisnotarie (2) riksnotarie (1) stadsnotarie (74) stadsnotarie, före detta (1) tingskrivare (6) tingsnotarie (4) tingsskrivare, före detta (1)
nålmakare70nålfabrikör (1) nålmakare (55) nålmakargesäll (7) nålmakarmästare (7)
nåtlerska9nåtlerska (9)
nämndeman3872bruksnämndeman (1) häradsnämndeman (1) länsnämndeman (1) nämndeman (3233) nämndeman, före detta (414) nämndemansdotter (152) nämndemansson (24) nämndemansänka (22) sockennämndeman (17) sockennämndsordförande (5) ägodelningsrättsledamot (2)
officer36bataljonschef (3) batterichef (1) ekipagemästare (3) generalstabsofficer (1) kompanichef (2) officer (8) ordonnansofficer (1) regementschef (3) sekond (1) skvadronschef (3) underofficer, andra gradens (10) underofficer, andra gradens (10)
ombud102charta sigillataombudsman (1) charta sigillataombudsman, före detta (1) fullmäktige (3) häradsfullmäktige (1) kommissionär (82) kommissionärsdotter (1) magistratsfullmäktig (1) manufakturombudsman (2) reseombud (10)
optiker8hovoptiker (1) optiker (7)
ordensmedlem102ordenskommendör (1) ordensmedlem (8) ordensriddare (17) svärdsman (59) svärdsman, före detta (13) svärdsmedaljör (1) svärdsriddare (1) vasariddare (2)
ordförande17ordförande (3) president (13) talmansänka (1)
pappersmakare347pappersbruksdräng (1) pappersbruksgesäll (4) pappersmakare (40) pappersmakare, före detta (7) pappersmakargesäll (208) pappersmakargesäll, före detta (2) pappersmakarmästare (2) pappersmästare (73) pappersmästare, före detta (3) pappersskärare (7)
pastor1250amiralitetskompastor (16) amiralitetspastor (14) amiralitetssjukhuspastor (1) församlingsföreståndare (3) garnisonspastor (3) hospitalspastor (16) kompastor (6) livregementspastor (1) metodistpastor (2) pastor (412) pastor, före detta (10) pastor, vice (480) pastor, vice, före detta (1) pastorsadjunkt (59) pastorska (100) pastorsänka (8) regementspastor (89) regementspastor, före detta (3) sjömanspastor (1) slottspastor (23) änkepastorska (2)
pastorsadjunkt102domkyrkoadjunkt (3) kyrkoadjunkt (25) sacri ministerii adjunct (70) sacri ministerii candidat (4)
patron146patron (143) patron, före detta (1) patronessa (2)
pensionär/gratialist610gratialist (463) gratialist, före detta (2) medaljpensionär (1) pensionär (144)
perukmakare156perukmakare (119) perukmakargesäll (9) perukmakarmästare (26) perukmakaränka (2)
piga206590gammalpiga (2) gammalpiga (2) hotellpiga (1) lägrad piga (4) löspiga (22) piga (206094) piga, före detta (467)
pilgrim1peregrin (1)
pionjär82pionjär (67) pionjär, före detta (13) pionjärkorpral (2)
piskmakare7piskmakare (7)
plåtslagare2273bleckslagardräng (1) bleckslagare (874) bleckslagare, före detta (2) bleckslagargesäll (187) bleckslagargesäll, före detta (1) bleckslagarlärling (3) bleckslagarmästare (103) bleckslagarmästare, före detta (1) bleckslagaränka (4) bleckslageriarbetare (5) bleckslagerifabrikör (2) kronobleckslagare (1) kronobleckslagargesäll (3) kronoplåtslagare (5) mässingsarbetare (4) mässingsslagardräng (1) mässingsslagare (32) mässingsslagargesäll (1) mässingsslagarlärling (1) mässingsslagarmästare (11) mässingsslagaränka (2) plåtslagare (976) plåtslagare, före detta (4) plåtslagarförman (2) plåtslagargesäll (4) plåtslagarlärling (1) plåtslageriarbetare (20) plåtvalsare (1) plåtvalsmästare (2) stadsplåtslagare (1) varvsbleckslagare (2) varvsplåtslagare (16)
polis1602amiralitetsgevaldiger (5) detektivpolis (6) gevaldiger (6) gevaldiger, före detta (1) hälsovårdspolis (8) landsgevaldiger (7) länsgevaldiger (7) länspolis (1) ordningsman (17) poliskommissarie (11) poliskonstapel (1156) poliskonstapel, före detta (106) poliskonstapeldotter (1) polismästare (4) polissekreterare (1) polisstationsförman (20) polisstationsförman, före detta (1) polistjänsteman (1) polisuppsyningsman (24) polisuppsyningsman, före detta (2) polisvaktmästare (14) polisvaktmästare, före detta (1) polisänka (2) polisöverkonstapel (41) polisöverkonstapel, före detta (1) regementsväbel (9) regementsväbel, före detta (3) reservpoliskonstapel (17) varvspolis (3) varvspolis, före detta (1) varvspoliskommissarie (2) varvspoliskommissarie, före detta (3) varvspoliskonstapel (101) varvspoliskonstapel, före detta (2) varvspoliskonstapeldotter (2) överpoliskonstapel (15)
portvakt67portbetjänt (1) portförvaltare (1) portier (29) portier, före detta (2) portvakt (29) portvakt, före detta (2) portvaktmästare (3)
posttjänsteman609postkontorsskrivare (8) budare (2) järnvägspostiljon (1) postbetjänt (24) postbiträde (1) postdirektör (7) postdirektörska (2) postexpeditör (175) postförare (1) postföreståndare (5) postförvaltare (6) postförvaltare, före detta (1) postinspektorska (1) postinspektör (39) postinspektör, före detta (1) postkommissarie (26) postkommissarie, före detta (1) postkontorsskrivare (8) postkontrollör (38) postmästare (127) postmästare, före detta (8) postskrivare (30) poststationsföreståndare (14) postvakt (1) postvaktmästare (40) postvaktmästare, förste (1) postvaktsbetjänt (21) resepostexpeditör (28)
prins4prins (4)
prinsessa3prinsessa (3)
professor55medicine professor (4) professor (44) professorska (6) änkeprofessorska (1)
profoss10kompaniprofoss (4) regementsprofoss (6)
präst1023aftonsångspredikant (2) amiralitetsfångpredikant (1) baptistpredikant (13) bataljonspredikant (31) frälsningsarméföreståndare (1) frälsningsofficer (2) frälsningssoldat (1) fångpredikant (15) fångpräst (2) fältprost (10) fängelsepredikant (4) garnisonspredikant (1) hospitalspredikant (2) hovpredikant (78) hovpredikantska (1) hovrättsprost (3) huspredikant (10) häradsprost (31) häradsprost, vice (1) kapellpredikant (7) kaplan (4) kastellpredikant (1) kontraktsprost (59) kontraktsprost, före detta (4) krigspräst (1) lekmannapredikant (1) medtjänare (1) metodistpredikant (6) nådårspredikant (23) predikant (35) predikant, före detta (3) prost (444) prost, före detta (2) prostinna (124) prostänka (2) präst (17) präst, före detta (2) prästdotter (6) prästförvant (1) prästänka (5) regementspredikant (13) regementspredikant, före detta (1) regementspräst (5) resepredikant (8) sjömanspräst, före detta (1) slottspredikant (11) sockenpräst (9) tjänstepredikant (1) änkeprostinna (17) sockenpräst (9)
rackare och dyl.607huddragare (6) häradsnattman (23) häradsvalackardräng (1) häradsvalackare (46) häradsvalackare, före detta (1) hästgällare (15) hästskärare (1) nattman (182) nattman, före detta (2) nattmansdotter (5) nattmansdräng (24) nattmanshustru (6) nattmanskvinna (1) nattmanspiga (13) nattmansänka (7) valackardräng (16) valackare (256) valackaränka (2)
rektor205folkhögskoleföreståndare (3) konrektor (21) konrektorsmagister (3) lantbruksskoleföreståndare (7) navigationsskolföreståndare (1) rektor (147) rektor, före detta (2) rektorska (2) rektorsänka (1) skolföreståndare (12) skolrektor (6)
renhållningsarbetare122latrinentreprenör (1) renhållningsarbetare (3) renhållningsförman (3) renhållningskusk (1) renhållningsverksarbetare (1) städare (1) städerska (110) städerska, före detta (2)
reparatör89bilreparatör (4) cykelreparatör (27) maskinreparatör (8) reparationsförman (34) reparatör (13) signalreparatör (1) spårvagnsreparatör (1) stallreparatör (1)
repslagare977banhäcklare (4) bindgarnsarbetare (1) häcklare (11) kronorepslagare (1) kronorepslagargesäll (97) kronorepslagargesäll, före detta (11) kronorepslagargesälldotter (5) kronorepslagargesällänka (3) kronorepslagarmästare (10) kronorepslagarmästare, före detta (1) repslagardotter (3) repslagardräng (1) repslagare (388) repslagare, före detta (9) repslagaremästare, före detta (1) repslagarfabrikör (3) repslagargesäll (298) repslagargesäll, före detta (3) repslagargesälldotter (2) repslagargesällänka (1) repslagarhustru (1) repslagarlärling (6) repslagarlärling, före detta (1) repslagarmästare (58) repslagarundermästare (7) repslagaränka (10) repslageriarbetare (23) repslageriarbetare, före detta (1) repslagerifabrikör (4) sejlargesäll (1) sejlarmästare (8) tågverkslagare (2) underrepslagarmästare (2)
resande1692gångekvinna (2) gångekvinnfolk (3) kringgångshjon (1) kringresande (2) kringvandrande (1198) resande (60) tattare (1) vandrande (420) vandringshustru (1) vandringsperson (1) vägfarande (3)
reservkarl1314förstärkningskarl (127) förstärkningskarl, före detta (10) reserv (1) reservkarl (652) reservkarl, före detta (13) reservsoldat (5) vargeringskarl (459) vargeringskarl, före detta (47)
revisor100amiralitetsrevisor (20) amiralitetsrevisor, före detta (4) amiralitetsvarvsinventarierevisor (1) expeditionsrevisor (1) fältrevisor (1) revisor (65) revisor, före detta (4) revisorsänka (2) riksbanksrevisor (1) varvsinventarierevisor (1)
riddare722riddare (722)
riksdagsman193riksdagsfullmäktige (4) riksdagsfullmäktige, före detta (5) riksdagsman (109) riksdagsman, före detta (57) riksdagsmansdotter (13) riksdagsmansson (3) riksdagsmansänka (2)
roddare74hamnroddare (1) kronoroddare (1) prästgårdsroddare (3) roddare (67) roddare, före detta (2)
rotemästare203brandrotemästare (2) rotehållare (2) rotemästare (197) rotemästare, före detta (1) rytterirotemästare (1) rotehållare (2)
rusthållare17928hemmansrusthållare, tillträdande (1) interimsrusthållsåbo (2) interimsåbo (3) kronorusthållare (32) kronorusthållare, tillträdande (1) kronoskatterusthållsåbo (51) kronoskatterusthållsägare (1) rusthållardotter (26) rusthållare (16658) rusthållare, före detta (5) rusthållare, före detta (191) rusthållare, tillträdande (352) rusthållarson (2) rusthållaränka (21) rusthållsarrendator (22) rusthållsdelägare (1) rusthållshemmansägare (2) rusthållshemmansägare, tillträdande (1) rusthållsåbo (337) rusthållsåbo, före detta (1) rusthållsåbo, tillträdande (19) rusthållsägare (9) rusthållsägare, tillträdande (1) skatterusthållare (111) skatterusthållare, tillträdande (10) skatterusthållsbrukare, tillträdande (2) skatterusthållsåbo (61) skatterusthållsägare (4) skvadronsrusthållare (1)
rustmästare99amiralitetsrustmästare (5) besiktningsrustmästare (6) rustmästare (75) rustmästare, före detta (13)
ryktare1299ryktare (1240) ryktare, före detta (51) ryktdräng (1) ryktmästare (7)
ryttare16503adelsryttare (249) adelsryttare, före detta (6) avdelningsryttare, (6) femmänningsryttare (26) femmänningsryttare, före detta (1) fjärdingsryttare (1) friryttare (4) förridare (21) förridare, före detta (1) inkvarteringsryttare (8) kavallerist, före detta (2) konstberidare (5) konstryttare (1) kronoryttare (1) kustryttare (1) lantmätarryttare (2) livförridare (5) livregementsryttare (1) männingsryttare (2) regementsberidare (3) regementsberidare, före detta (2) reservryttare (321) reservryttare, före detta (1) reservryttarehustru (1) ryttardotter (3) ryttare (14262) ryttare, före detta (1251) ryttarhustru (56) ryttarkvinna (1) ryttarson (2) ryttaränka (116) sockenryttare (1) spanridare (4) tredingsryttare (90) tremänningsryttare (38) tremänningsryttare, före detta (1) vargeringsryttare (7)
ryttmästare607ryttmästare (573) ryttmästare, före detta (20) ryttmästarhustru (14)
rådman501justitieråd (4) kammarråd (1) etatsråd (1) hovråd (1) hovrättsråd (28) justitieråd (4) kammarråd (1) kammarrättsråd (2) kansliråd (6) kommersråd (9) kommersrådinna (2) kyrkoråd (8) lantråd (2) lantrådinna (1) medicinalråd, före detta (1) regeringsråd (1) rådman (407) rådman, före detta (1) rådmanska (19) rådmansänka (1) rådsherre (3) skatteråd (1) statsråd, före detta (1) änkekammarrådinna (1)
rättstjänare och dyl.471exekutionsbetjänt (5) exekutionsfogde (19) exekutionsfogde, före detta (1) exekutionsförvaltare (19) exekutionsvaktmästare (1) exekutor (3) fogdetjänare (8) fogdetjänare, före detta (1) häradsprofoss (15) häradstjänare (189) häradstjänare, före detta (11) kämnärsrättsvaktmästare (2) magistratsbetjänt (9) mästermansgesäll (1) profoss (142) profoss, före detta (8) profossänka (3) skarprättarbetjänt (1) skarprättare (16) skarprättargesäll (1) skarprättarmästare (6) stadsprofoss (9) stämningsman (1) exekutionsförvaltare (19) kämnärsrättsvaktmästare (2)
rörläggare67rörarbetare (3) rörledare (2) rörledningsarbetare (1) rörläggare (60) rörmokare (1)
sadelmakare2270bataljonssadelmakare (2) gårdssadelmakare (1) hovsadelmakare (2) häradssadelmakare (2) kronosadelmakargesäll (2) regementssadelmakare (17) regementssadelmakaränka (1) remsnidare (23) remsnidargesäll (2) remsnidarmästare (3) sadelmakardotter (5) sadelmakardräng (2) sadelmakare (1613) sadelmakare, före detta (14) sadelmakargesäll (283) sadelmakargesäll, före detta (2) sadelmakargesällänka (1) sadelmakarlärling (21) sadelmakarmästare (210) sadelmakaränka (17) sadelmakeriarbetare (20) sadelmakeriidkare (13) sockensadelmakare (4) tyggårdssadelmakare (6) tyggårdssadelmakargesäll (2) tygsadelmakare (2)
salpeter- och såpsjudare3310kronosalpeterverkmästare (1) lutterdräng (6) luttermästare (10) raffinaderibrukare (1) salpetersjudardräng (254) salpetersjudardräng, före detta (6) salpetersjudare (1637) salpetersjudare, före detta (318) salpetersjudarlärling (1) salpetersjudaränka (4) salpetersjuderiinspektor (1) salpetersjuderiuppsyningsman (2) salpetersjuderiverkmästare (123) salpetersjuderiverkmästare, före detta (12) salpeterutridare (7) salpeterutridare, före detta (1) sjudardräng (23) sjudardräng, före detta (2) sjudare (762) sjudare, före detta (113) sjudarmästare (1) sjudaränka (1) sjuderiverkmästare (2) såpbruksarbetare (12) såpbruksmästare (1) såpsjudare (8) såpsjuderimästare (1) salpeterutridare (7) salpeterutridare (7)
sandarbetare42sandarbetare (1) sandförare (1) sandgrävare (17) sandstuvare (1) sandvakt (6) sandvårdare (16)
segelmakare357flaggmakare (7) flaggmakaremästare (1) kronosegelmakargesäll (6) kronosegelmakarmästare (1) kronosegelsömmargesäll (22) kronosegelsömmargesällänka (1) kronosegelsömmarlärling (1) kronosegelsömmarmästare (2) segelduksarbetare (2) segelduksmakare (1) segelduksmästare (5) segelduksvävare (1) segelduksvävargesäll (1) segelmakare (34) segelmakargesäll (28) segelmakarmästare (29) segelmakaränka (3) segelsömmare (151) segelsömmargesäll (47) segelsömmargesäll, före detta (2) segelsömmargesälldotter (3) segelsömmarlärling (1) segelsömmarmästare (5) segelsömmaränka (3)
sekreterare354expeditionssekreterare (4) aktuarie (8) aktuarie, före detta (1) amanuens (8) amiralitetssekreterardotter (1) amiralitetssekreterare (5) biblioteksamanuens (2) brunnssekreterare (4) distriktssekreterare (1) expeditionssekreterare (4) expeditionssekreterare, förste (2) fältsekreterare (1) guvernementssekreterare (2) hovrättsaktuarie (2) hovsekreterare (16) kommendantssekreterare (1) konsistorieamanuens (1) konsulatsekreterare (2) kunglig sekreterare (10) landssekreterare (42) landssekreterare, före detta (1) legationsekreterare (5) magistratssekreterare (39) protokollsekreterare (3) regementssekreterare (10) registrator (30) registrator, före detta (1) registratorsdotter (1) sekreterare (133) sekreterare, före detta (2) stadssekreterare (16)
sergeant2313dragonsergeant (1) fortifikationssergeant (4) hästsergeant (1) inkvarteringssergeant (1) justitiesergeant (1) kommendörsergeant (2) rotesergeant (1) sergeant (2122) sergeant, före detta (160) sergeant, förrymd (1) sergeantdotter (1) sergeanthustru (4) sergeantänka (10) tygsergeant (4)
servitör/servitris308brunnsskänk (8) ganymed (1) kafékypare (2) kypare (218) kypare, före detta (12) källarsven (1) serveringsbiträde (2) serveringsflicka (4) serveringsjungfru (1) servitris (29) servitör (3) uppasserska (9) utskänkningsbiträde (1) vinkypare (9) värdshusbetjänt (1) överkypare (7)
sigillmästare1sigillmästare (1)
sjuka295eländig (1) hospitalshjon (269) hospitalshjon, före detta (4) hospitalsledamot (1) hospitalslem (2) lasarettshjon (16) sjukstugelem (2) eländig (1)
sjukhusföreståndare/förvaltare61hospitalsföreståndare (29) hospitalsföreståndare, före detta (1) hospitalssyssloman (17) hospitalssyssloman, före detta (1) hospitalsuppsyningsman (3) hospitalsuppsyningsman, före detta (1) lasarettsföreståndare (1) lasarettssyssloman (6) sjukhusförvaltare (2)
sjukskötare286hospitalssjuksköterska (1) hälsovårdsassistent (2) lasarettssjukvaktare (1) massör (6) medicinaldräng (21) medicinaldräng, före detta (7) medicinaldrängsdotter (2) medicinaldrängsänka (1) provsyster (1) sjukgymnast (4) sjukpiga (1) sjukskötare (9) sjukskötare, före detta (1) sjuksköterska (53) sjuksköterska, före detta (1) sjuktjänare (6) sjukvaktardotter (3) sjukvaktare (90) sjukvaktare, före detta (6) sjukvakterska (17) sjukvårdare (3) sjukvårdare, före detta (1) sjukvårdsbiträde (28) sjukvårdshusar (3) sjukvårdskonstapel, före detta (1) sjukvårdskorpral, före detta (3) sjukvårdssoldat (4) sjukvårdssoldat, före detta (2) stadsvaccinatör (2) vaccinatris (1) vaccinatör (5)
självförsörjande69självförsörjare (69)
sjöartillerist2036sjöartillerikonstapelsdotter (1) sjöartillerikorpral (11) sjöartillerikorpral, före detta (3) sjöartillerikorpraldotter (2) sjöartillerikorpralänka (3) sjöartillerist (1481) sjöartillerist, före detta (391) sjöartilleristdotter (10) sjöartilleristhustru (10) sjöartilleristhustru, före detta (4) sjöartilleristson (3) sjöartilleristänka (117)
sjökapten2671fartygsbefälhavare (12) kofferdikapten (295) kofferdikapten, före detta (6) kofferdikaptenska (1) postjaktskapten (2) sjökapten (2197) sjökapten, före detta (106) sjökaptensdotter (33) sjökaptenslöjtnant (1) sjökaptensson (1) sjökaptensänka (4) ångbåtskapten (13)
sjöman15279besättningsförman (2) bästeman (3) framkarl (2) förhandskarl (11) islandsfarare (1) kofferdibåtsman (35) kofferdikarl (1053) kofferdikarl, före detta (34) kofferdikarlshustru (3) kofferdikarlsänka (22) kofferdilärling (1) kofferdisjöman (148) kofferdisjöman, före detta (2) kofferdisjömanshustru (2) kofferdiänka (1) marinarbetare (1) mudderpråmkarl (1) ostindiefarare (9) rorgängare (8) själlandsfarare (2) sjöbeväringsman (1) sjöfarande (294) sjöfarande, före detta (1) sjöman (11134) sjöman, andra klassens (300) sjöman, andra klassens, före detta (3) sjöman, före detta (216) sjöman, första klassens (1296) sjöman, första klassens, före detta (26) sjöman, tredje klassens (123) sjöman, tredje klassens, före detta (5) sjömansdotter (121) sjömansdräng (7) sjömanshusgosse (1) sjömanshustru (36) sjömanskonstapel (1) sjömansmissionär (2) sjömanspojke (1) sjömansprost (1) sjömansson (1) sjömansänka (89) sjömatros (5) skeppsgosse (228) skeppsgosse, före detta (8) skeppskarl (3) skeppsman (2) steward (30) strandvaskare (1) ångbåtsarbetare (2)
skattebonde1755beneficiehemmansåbo (10) skatteaugmentshemmanstillträdare (1) skatteaugmentshemmansåbo (4) skatteaugmentshusman (1) skattebeneficiehemmansåbo (2) skattebonde (1138) skattebonde, före detta (14) skattebondedotter (37) skattebondeson (12) skattedomkyrkohemmansåbo (4) skattefördelshemmansåbo (16) skattefördelshemmansåbo, före detta (1) skattefördelshemmansåbo, tillträdande (1) skattefördelshemmansägare (1) skattehemmanshustru (1) skattehemmansåbo (282) skattehemmansåbo, före detta (2) skattehemmansåbo, tillträdande (6) skattehemmansägare (22) skattehemmansägare, tillträdande (1) skattehospitalshemmansåbo (6) skattehospitalshemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansbrukare (1) skattehästhemmansåbo (25) skattehästhemmansåbo, tillträdande (1) skattehästhemmansägare (2) skatteman (2) skatteåbo (161) skattebonde (1138) skattedomkyrkohemmansåbo (4)
skattefrälsebonde51skattefrälsehemmansåbo (42) skattefrälsehemmansåbo, tillträdande (7) skattefrälsehemmansägare (1) utsocknes skattefrälseåbo (1)
skeppare7729amiralitetsskeppare (1) amiralitetsskepparänka (1) amiralitetsunderskeppare (2) amiralitetsöverskeppare (1) båtförare (235) båtföraredotter (3) båtskeppare (472) båtskeppare, före detta (8) båtskepparson (2) båtägare (1) flaggskeppare (98) flaggskeppare, före detta (27) kofferdiskeppare (144) kofferdiskeppare, före detta (1) kronoflaggskeppare (1) kronoskeppare (4) postjaktskeppare (1) pråmförare (297) pråmskeppare (2) skeppardotter (93) skeppare (4617) skeppare, före detta (144) skepparhustru (3) skepparson (2) skepparänka (62) skutskeppare (3) underskeppardotter (38) underskeppare (916) underskeppare, före detta (43) underskepparmästare (1) underskepparson (2) underskepparänka (22) ångbåtsbefälhavare (32) ångbåtsförare (2) ångbåtsägare (6) ångslupsförare (4) överskeppardotter (42) överskeppare (336) överskeppare, före detta (48) överskepparänka (10) överskeppsbyggmästare (2) ångbåtsägare (6)
skjutsare87hållkarl (33) hållkarl, före detta (1) skjutsare (14) skjutsentreprenör (16) skjutsföreståndare (3) skjutsföreståndare, före detta (1) skjutshållare (1) skjutsmästare (1) skjutsrättare (13) skjutsrätterska (1) skjutsstalldräng (1) skjutsstationsföreståndare (2)
skogsarbetare1095bilare (1) ekhuggare (1) hejdedräng (2) holsthuggare (1) huggare (183) klappholtshuggare (3) kolhuggare (829) kolhuggare, före detta (1) skogsarbetare (32) skogsdräng (2) skogselev (2) timmerhuggare (1) vedfogde (20) vedhuggare (13) vedläggare (1) vedsågare (3)
skogvaktare/jägmästare2543forster (38) forstkandidat (2) forstman (1) frälsehejderidare (2) frälseskogvaktare (48) frälseskogvaktare, före detta (2) furuskogvaktare (3) furuvaktmästare (3) hejderidare (153) hejderidare, före detta (5) hejderidarson (1) hejderidaränka (2) hejderiddare (1) herrgårdsskogvaktare (2) holtsförster (19) hovjägmästare (5) jägeribetjänt, före detta (1) jägerifiskal (5) jägmästare (46) kronohejderidare (58) kronojägare (54) kronoskogvaktare (112) kronoskogvaktare, före detta (4) kronoskytt (10) skogsfogde (37) skogsfogde, före detta (3) skogsfogdehustru (1) skogsföreståndare (2) skogsförster (9) skogsförvaltare (51) skogsförättare (1) skogsmästargesäll (2) skogsrättare (6) skogvaktardotter (14) skogvaktardräng (3) skogvaktare (1671) skogvaktare, före detta (95) skogvaktarhustru (7) skogvaktarjägare (1) skogvaktarson (7) skogvaktaränka (11) överforster (9) överjägmästare (35) överjägmästarinna (1)
skomakare21612arbetsskomakare (1) bruksskomakare (2) herrskapsskomakare (1) hovskomakarmästare (13) häradsskomakare (139) häradsskomakare, före detta (1) kronoskomakare (18) skoarbetare (52) skoarbeterska (3) skoflickare (105) skoflickarmästare (1) skoflickaränka (5) skomakardotter (60) skomakardräng (80) skomakardräng, före detta (1) skomakare (14906) skomakare, före detta (96) skomakaregesäll (3) skomakaregesäll, före detta (2) skomakargesäll (1979) skomakargesällänka (1) skomakarhustru (15) skomakarlärling (125) skomakarmästare (1438) skomakarmästare, före detta (5) skomakarson (3) skomakarålderman (1) skomakaränka (77) skomakeriarbetare (290) skomakerifabrikör (1) skomakeriidkare (21) skonåtlare (1) skosömmerska (2) skotillskärare (2) sockenskomakare (1763) sockenskomakare, före detta (19) sockenskomakarmästare (1) sulemakaränka (1) sämskskomakare (1) toffelmakare (294) träbottenarbetare (1) träbottenmakare (2) träskoarbetare (5) träskomakare (69) träskomakarmästare (1) träskoman (3) träskomaskinarbetare (1) trätoffelmakare (1)
skorstensfejare173häradssotare (3) skorstensarbetare (1) skorstensfejare (82) skorstensfejare, före detta (1) skorstensfejarförman (2) skorstensfejargesäll (17) skorstensfejarlärling (3) skorstensfejarlärling, före detta (1) skorstensfejarmästare (2) sockensotare (1) sotardräng (2) sotare (52) sotargesäll (3) sotarmästare (3)
skriftställare133annonschef (1) journalist (8) korrekturläsare (1) korrespondent (10) litteratör (48) redaktionssekreterare (2) redaktör (54) redaktör, före detta (2) referent (1) tidningsredaktör (3) tidningsreferent (3)
skrivare667amiralitetskammarskrivare (11) bruksskrivare (3) byråskrivare (3) fogdeskrivare (5) fogdeskrivare, före detta (5) fältskrivare (1) gårdskrivare (7) gårdskrivaränka (1) gårdsskrivare (22) gårdsskrivare, före detta (1) häradskrivare, vice (20) häradsskrivare (118) häradsskrivare, före detta (7) häradsskriverska (1) klappholtsskrivare (1) kompaniskrivare (14) kompaniskrivare, före detta (1) kopist (2) kyrkoskrivare (3) mantalsskrivare (1) passkrivare (3) planskrivare (2) regementsskrivardotter (1) regementsskrivare (85) regementsskrivare, före detta (5) ränteriskrivare (1) sjukhusskrivare (2) skeppsskrivare (3) skrivare (282) skrivare, före detta (6) skrivaregosse (1) skrivbiträde (8) sockenskrivare (6) stadsskrivare (1) stafholtsskrivare (2) tidskrivare (1) timskrivare (1) tygskrivare (23) tygskrivare, före detta (2) tygskrivaränka (1) uppbördsskrivare, före detta (1) vaktskrivare (1) varvsskrivare (2)
skräddare21358bruksskräddare (1) färgeriöverskärare (1) gångeskräddare (2) hovskräddare (21) hovskräddarmästare (5) häradsskräddare (222) häradsskräddare, före detta (2) kapptillskärare (1) mästerskräddare (1) regementsskräddare (1) skräddardotter (51) skräddardräng (146) skräddare (14742) skräddare, före detta (94) skräddargesäll (1609) skräddargesäll, före detta (4) skräddargesällänka (3) skräddargosse (1) skräddarhustru (23) skräddarlärling (113) skräddarlärling, före detta (1) skräddarmästare (1094) skräddarmästare, före detta (5) skräddarmästarhustru (1) skräddarson (3) skräddarålderman (2) skräddaränka (62) skrädderiarbetare (327) skrädderifabrikör (3) skrädderiidkare (11) skrädderitillskärare (2) skvadronsskräddare (4) sockenskräddare (2716) sockenskräddare, före detta (5) tillskärare (32) träbenskräddare (5) varvsskräddare (1) överskärare (25) överskärargesäll (7) överskärarlärling (1) överskärmästare (8)
skytt69frälseskytt (1) furirskytt (3) hakeskytt (1) herrskapsskytt (2) skytt (62)
skådespelare och dyl.169akrobat (11) aktris (6) aktör (29) artist (29) buktalare (1) circusartist (11) dansös (1) ekvilibrist (2) gymnast (7) komediant (4) konstberiderska (1) lindansare (4) lindanserska (2) magiker (2) marionettspelare (1) skådespelare (49) skådespelare, före detta (1) skådespelerska (7) taskspelare (1)
slaktare3066hemslaktare (1) slaktardotter (6) slaktardräng (69) slaktare (2673) slaktare, före detta (22) slaktargesäll (38) slaktarlärling (6) slaktarlärling, före detta (1) slaktarmästare (79) slaktarmästare, före detta (1) slaktaränka (15) slakteriarbetare (92) slakteriarbetare, före detta (1) slakteribiträde (25) slakteriidkare (34) styckmästare (3)
slipare48metallslipare (1) skärslipare (27) skärslipargesäll (1) slipare (11) slipmästare (6) slipmästare, före detta (2)
slottstjänare85slottsknekt (52) slottsknekt, före detta (4) slottskommendant (1) slottskonstapel (1) slottsvaktmästare (23) slottsvaktmästare, före detta (4)
slöjdare126hornarbetare (1) hornskedmakare (2) slöjdare (97) slöjdarson (1) vävskedbindare (7) vävskedmakare (18)
smed23370amiralitetssmedgesäll (1) ankarsmed (1) bansmed (3) bataljonssmed (1) batterismed (1) batterismed, före detta (1) beväringssmedsänka (1) brosmed (1) brukssmed (11) brukstingssmed (1) bysmed (268) bysmed, före detta (3) bysmedgesäll (1) bössmakargesäll (1) böss-smed (3) fabrikssmed (2) fortifikationssmed (9) fortifikationssmedgesäll (2) fortifikationstimmermansgesäll (1) gevärssmed (37) gevärssmedgesäll (14) gevärssmedmästardotter (1) gevärssmedmästare (36) gevärssmedmästaränka (1) grovsmed (71) grovsmedgesäll (13) grovsmedmästare (48) grovsmedsgesäll (1) gruvsmed (1) gårdssmed (151) gårdssmed, före detta (1) hammarsmed (16) hammarsmed, före detta (1) hammarsmedsförman (2) hamnbyggnadssmed (2) hamnsmed (11) hemmasmed (1) hovsmedmästare (1) häradssmed (2) järnvägssmed (5) klensmed (133) klensmedgesäll (40) klensmedmästare (116) klensmedsgesäll (1) klensmedslärling (1) knivsmed (24) knivsmedsgesäll (2) knivsmedslärling (1) knivsmedsmästare (1) konsterfaren smedgesäll (1) kopparsmed (54) kopparsmeddräng (3) kopparsmedgesäll (1) kopparsmedmästare (5) kopparsmedskarl (1) kronoartillerismedgesäll (1) kronogevärssmedgesäll (2) kronopistolsmed (10) kronopistolsmedgesäll (1) kronorustsmedgesäll (2) kronosmed (3) kronosmedgesäll (382) kronosmedgesäll, före detta (31) kronosmedgesälldotter (6) kronosmedgesällhustru (1) kronosmedgesällänka (2) kronosmedlärling (6) kronosmedmästardotter (2) kronosmedmästare (1) kronosmedmästare, före detta (1) kronotimmermansmedgesäll (1) kronoverksmedgesäll (1) kyrksmed (3) låssmedgesäll (3) lövsmedgesäll (1) maskinsmed (3) mästersmed (4) pistolsmed (93) pistolsmed, före detta (4) pistolsmedgesäll (10) pistolsmedmästare (6) pistolsmedsmästare (1) plansmedgesäll (1) regementspistolsmed, före detta (1) rustkammarsmed (7) rustkammarsmedhustru (1) rustkammarsmedmästare (3) rustsmedgesäll (33) rustsmedgesäll, före detta (2) räcksmed (1) rännare (1) rännemästare (4) rännemästaränka (1) släggare (8) smed (14993) smed, före detta (132) smedarbetare (1080) smedarbetare, före detta (6) smeddotter (104) smeddräng (115) smedföreståndare (3) smedförman (4) smedgesäll (3240) smedgesäll, före detta (27) smedgesälldotter (9) smedgesällhustru (2) smedgesällänka (14) smedhustru (37) smedjeförvaltare (1) smedlärling (152) smedlärling, före detta (1) smedmästardotter (4) smedmästare (1052) smedmästare, före detta (27) smedmästaränka (4) smednäringsidkare (4) smedson (18) smedålderman (2) smedänka (84) sockensmed (337) sockensmed, före detta (3) sockensmedmästare (2) sockensmedmästare, före detta (1) soldatsmed (3) spiksmed (8) sporrmakare (19) sporrmakargesäll (2) sporrmakarmästare (5) sporrsmed (2) stadssmed (12) svärdarbetare (1) svärdfejare (2) tyggårdssmed (22) tyggårdssmed, före detta (4) tyggårdssmedgesäll (10) tyggårdssmedmästare (2) tygsmed (4) tygstatssmedgesäll (1) undersmedmästare (21) undersmedmästare, före detta (4) uppböjdare (1) vapenmakare (1) vapensmed (6) varvssmed (20) varvssmedgesäll (2) vällare (3) översmedmästare, före detta (1)
snickare14560byggnadssnickare (105) bansnickare (12) bansnickargesäll (2) bansnickarmästare (1) batterisnickare (2) bogsnickare (1) brukssnickare (1) byggnadssnickare (105) bösseskäftare (1) fabrikssnickare (2) gårdssnickare (1) gårdstimmerman (1) hovsnickare (1) hovsnickarmästare (1) hyvelmästare (4) hyvlare (2) häradssnickare (8) järnvägssnickare (1) konsterfaren snickargesäll (1) kronobansnickargesäll (1) kronosnickare (13) kronosnickare, före detta (1) kronosnickargesäll (158) kronosnickargesäll, före detta (5) kronosnickarmästare (12) kronotimmerman (2) kronotimmermansnickargesäll (1) kvarnbyggardräng (1) kvarnreparatör (1) maskinsnickare (7) materialsnickare (3) modellgesäll (1) modellsnickare (57) möbelsnickare (31) möbelsnickargesäll (1) orgelbyggare (42) ramarbetare (1) smidessnickare (1) snickardotter (46) snickardräng (11) snickare (10554) snickare, före detta (29) snickarförman (1) snickargesäll (2155) snickargesäll, före detta (11) snickargesälldotter (1) snickargesällänka (3) snickarhustru (10) snickarlärling (78) snickarmästardotter (1) snickarmästare (738) snickarmästare, före detta (4) snickarålderman (1) snickaränka (38) snickeriarbetare (256) snickeriarbetare, före detta (2) snickerifabrikör (1) snickeriförman (1) snickeriidkare (11) snidare (4) sockensnickare (39) sockensnickare, före detta (1) sockensnickarmästare (2) stolmakare (19) stolmakarmästare (1) stolmakaränka (1) teatersnickare (11) träarbetare (24) tyggårdssnickare (2) tyggårdssnickargesäll (1) undersnickare (1) varvssnickare (9) varvssnickargesäll (1) varvssnickarmästare (2) vävlagare (4) kronotimmerman (2)
snörmakare65possementmakare (10) possementmakarmästare (9) snörmakare (41) snörmakargesäll (2) snörmakeriarbetare (1) snörmakerifabrikör (2)
sockerbruksarbetare273sockerbruksarbetare (221) sockerbruksarbetare (221) sockerbruksdräng (13) sockerbruksförman (1) sockerbruksgesäll (4) sockerbruksmaskinist (1) sockerbruksmästare (6) sockerbruksmästare, före detta (1) sockerfabriksarbetare (7) sockerfabriksgesäll (5) sockerkokare (8) sockerkokare, före detta (1) sockermästare (3) sockermästare, före detta (2)
soldat20917rotesoldat (2545) rotesoldat, före detta (154) disciplinsoldat, före detta (10) drabant (3) elit (2) elit, före detta (1) enrolleringskarl (41) enrolleringskarl, före detta (3) gardessoldat, före detta (1) garnisonssoldat (1) inkvarteringssoldat (3) kofferdisoldat (1) krigsman (11) krigsman, före detta (9) krigsmansänka (1) landssoldat (2) linjesoldat (1) patrullkarl (73) patrullkarl, före detta (1) rekryt (6) rekryt, före detta (1) rotekarl (360) rotekarl, blivande (3) rotekarl, före detta (16) roteringskarl (2) rotesoldat (2545) rotesoldat, före detta (154) sockensoldat, före detta (1) soldat (14587) soldat, före detta (2804) soldat, förrymd (10) soldatdotter (9) soldathustru (120) soldatkorpral, före detta (1) soldatänka (132) stridsman (1) trängsoldat (1)
soldsättare2soldsättare (2)
spannmakare2spannmakare (2)
spannmålshandlare76foderhandlare (1) spannmålshandlare (73) sädeshandlare (2)
spegelmakare48spegelfabrikör (42) spegelfabrikör, före detta (1) spegelfabrikörselev (1) spegelmakare (3) spegelmakargesäll (1)
spinnare763bomullsspinneriarbetare (2) hampspinnardotter (3) hampspinnare (449) hampspinnare, före detta (2) hampspinnargesäll (71) hampspinnargesäll, före detta (1) hampspinnargesällänka (1) hampspinnaränka (7) kronohampspinnare (12) kronohampspinnare, före detta (1) kronohampspinnargesäll (29) kronohampspinnargesäll, före detta (5) spinnare (113) spinnare, före detta (2) spinnarfru (1) spinnargesäll (17) spinneriförman (3) spinneripiga (1) spinneriverkmästare (1) spinnerska (2) spinnmästare (36) spinnmästarhustru (1) ullspinnare (3)
spårvagnskonduktör76spårvagnsförare (13) spårvagnskonduktör (38) spårvagnskusk (25)
stadstjänare668exekutionsförvaltare (1) exekutionsförvaltare (1) stadsbetjänt (96) stadsbetjänt, före detta (1) stadsförman (6) stadstjänare (130) stadsvakt (311) stadsvakt, före detta (8) stadsvaktmästare (108) stadsvaktmästare, före detta (2) stadsvägare (3) statsbetjänt (1) statsbetjäntsänka (1) stadsvägare (3)
stalldräng405kronostalldräng (2) stallbetjänt (14) stalldräng (348) stalldräng, före detta (3) stallfolk (1) stallkarl (32) stallknekt (1) stallvakt (4)
stallmästare68beridare (12) beridare, före detta (1) hovstallmästare (6) hovstallmästare, förste (2) regementsstallmästare (3) stallföreståndare (2) stallförman (1) stallmästare (36) stallmästare, före detta (2) stallmästaränka (1) understallmästare (1) överhovstallmästare (1)
statdräng15451statare (112) stataränka (1) statdräng (14101) statdräng, före detta (107) statdränghustru (18) statdrängsdotter (22) statdrängsänka (8) statkarl (1062) statkarl, före detta (18) statkarlsdotter (2)
stenarbetare18stenfiskare (10) stenkrossarbetare (5) stenvältare (3)
stenhuggare2586granitarbetare (1) kronostenhuggare (13) kronostenhuggare, före detta (1) stenborrare (2) stenhuggardotter (8) stenhuggardräng (1) stenhuggare (2474) stenhuggare, före detta (16) stenhuggarförman (16) stenhuggarförman, före detta (2) stenhuggargesäll (3) stenhuggarhustru (1) stenhuggaränka (12) stenhuggeriarbetare (1) stenhuggeriföreståndare (1) stenhuggerimästare (1) stenslagare (4) stenslipare (9) stensprängare (19) varvsstenhuggare (1)
stickerska29stickerska (29)
stockmakare150kronostockmakare, före detta (1) kronostockmakargesäll (7) kronostockmakarmästare, före detta (5) stockmakare (53) stockmakare, före detta (1) stockmakargesäll (36) stockmakargesällänka (1) stockmakarhustru (1) stockmakarmästardotter (3) stockmakarmästare (37) stockmakarmästare, före detta (4) stockmakaränka (1)
strykerska74strykerska (74)
studerande397ekonomistuderande (2) elev (5) filosofie studerande (3) handelselev (12) juris student (4) kandidat (19) konsistoriepedell, före detta (1) medicine studerande (3) seminarieelev (1) seminarist (14) skolelev (33) skollärarelev (15) skolperson (1) student (3) student, före detta (3) studerande (260) studerande, före detta (17) studiosus domine (1)
styrman3223amiralitetsmedelstyrman (1) amiralitetsstyrman (2) flaggstyrman (78) flaggstyrman, före detta (19) flaggstyrmansdotter (7) kofferdistyrman (142) kofferdistyrman, före detta (7) kronoflaggstyrman (1) kronounderstyrman (1) lärstyrman (39) medelstyrman (196) medelstyrman, före detta (5) medelstyrmansänka (2) postjaktstyrman (3) skeppsstyrman (1) styrman (1868) styrman, före detta (6) styrmansdotter (13) styrmanshustru (2) styrmansänka (15) understyrman (383) understyrman, före detta (8) understyrmansdotter (2) understyrmanshustru (1) understyrmansänka (3) överstyrman (377) överstyrman, före detta (20) överstyrmansdotter (11) överstyrmanshustru (1) överstyrmansänka (9)
städerska4akterstäderska (1) ångbåtsstäderska (3)
svarvare1401järnsvarvare (262) järnsvarvare, före detta (1) konstsvarvare (1) kronosvarvargesäll (1) metallsvarvare (3) rockadrejare (6) sockensvarvare (1) svarvardotter (2) svarvare (804) svarvare, före detta (2) svarvarförman (2) svarvargesäll (161) svarvarlärling (4) svarvarmästare (113) svarvarmästare, före detta (1) svarvaränka (3) svarverifabrikör (1) svarveriidkare (10) trycksvarvare (13) tyggårdssvarvare (7) tyghussvarvare (1) varvssvarvare (1) verktygssvarvare (1)
svetsare5svetsare (5)
sågare365brädgårdsarbetare (5) kronosågare, före detta (1) stadssågare (1) sågare (124) sågare, före detta (2) sågarrendator (1) sågarson (1) sågaränka (5) sågbruksarbetare (5) sågdräng (26) sågförman (1) sågmästare (22) sågmöllardräng (1) sågskärardräng (2) sågskärare (139) sågskärare, före detta (1) sågverksarbetare (23) sågverksförman (1) varvssågare (1) ångsågsförman (3)
sågverksägare72sågmöllare (64) sågverksföreståndare (3) sågverksägare (3) sågverksägare, före detta (1) ångsågsägare (1)
sällskapsdam1sällskapsdam (1)
sämskmakare587fällberedare (146) fällberedare, före detta (2) fällberedargesäll (16) fällberedarlärling (1) fällberedarmästare (107) fällberedaränka (2) sockenfällberedare (1) sämskmakare (178) sämskmakargesäll (60) sämskmakargesäll, före detta (2) sämskmakarmästare (63) sämskmakaränka (8) sämskmakerimästare (1)
sömmerska1396handsksömmerska (37) kappsömmerska (5) klädsömmerska (13) modist (9) skinnsömmerska (1) syflicka (1) syjungfru (10) sykvinna (1) sypiga (1) säcksömmerska (2) sömmerska (1316)
takläggare86blytäckare (11) blytäckarmästare (3) skiffertäckare (1) spåneman (1) spånmästare (1) spånskärare (1) spåntäckare (13) taktäckare (32) täckare (23)
tandläkare65dentist (1) tandläkarbiträde (1) tandläkare (48) tandtekniker (15)
tapetserare249tapetmakare (1) tapetserare (213) tapetserargesäll (30) tapetserarmästare (1) tapetseraränka (1) tapetsör (3)
teaterdirektör12biljardägare (1) komedidirektör (1) menageriägare (2) teaterdirektör (8)
tegelmakare1278lerfabriksgesäll (1) lertrampare (1) tegelbruksarbetare (243) tegelbruksdräng (43) tegelbruksgesäll (1) tegelbrukskarl (5) tegelbruksmästare (11) tegelbrännare (171) tegelformare (1) tegelgårdsdräng (2) tegelgårdskarl (56) tegelmakardotter (1) tegelmakare (1) tegelmästardräng (1) tegelmästare (591) tegelmästare, före detta (17) tegelmästarson (1) tegelslagardotter (1) tegelslagare (107) tegelslagargesäll (22) tegelstrykare (1)
tekniker8tekniker (4) teknolog (2) teknolog, före detta (2)
telefonarbetare93telefonarbetare (62) telefonarbetsförman (3) telefonist (19) telefonmästare (1) telefonreparatör (8)
telegrafchef16linjedirektör (1) telegrafdirektör (7) telegrafföreståndare (5) telegrafförvaltare (3)
telegrafist198linjearbetare (3) linjeförman (1) radiotelegrafist (1) signalkarl (15) telegrafarbetare (5) telegrafassistent (3) telegrafbiträde (1) telegrafexpeditör (1) telegrafföreståndarinna (1) telegrafist (32) telegrafistassistent (108) telegrafmästare (1) telegrafvaktmästare (24) telegrafvaktmästare, före detta (1) övertelegrafist (1)
teolog35teologie adjunkt (1) teologie docent (1) teologie doktor (13) teologie kandidat (8) teologie licenciat (6) teologie professor (3) teologie studerande (3)
textilarbetare114appretyrmästare (1) appretör (2) blekare (3) kattunstryckare (4) klädesfabriksarbetare (2) klädesfabriksgesäll (1) klädesfabrikskarl (9) klädstampare (5) maskinstickerska (3) pressare (3) ruggare (2) stampare (31) stampmästare (5) textilarbetare (5) trikåarbetare (1) trikåarbeterska (3) trikåstickerska (8) ullkammare (4) valkare (3) yllefabriksarbetare (19)
textilfabrikör39klädesfabriksmästare (1) klädesfabrikör (5) klädesfabrikör, före detta (1) klädesmakare (4) klädesmakargesäll (1) klädesmakarmästare (11) klädestillverkare (1) sidenfabrikant, före detta (1) spinneriidkare (1) spinnfabrikör (6) trikåfabrikör (5) vantmakare (1) yllefabriksdirektör (1) klädesmakare (4)
tiggare472bettlare (1) sockentiggare (4) tiggarbarn (20) tiggare (275) tiggargosse (36) tiggargubbe (10) tiggarhustru (3) tiggaränka (2) tiggerska (121)
timmerman16398kronotimmerman (2522) amiralitetsmastmästare (1) bergstimmerman (1) brotimmerman (1) bränneritimmerman (1) fortifikationstimmerdräng (1) fortifikationstimmerman (18) fortifikationstimmermansänka (1) hamntimmergesäll (1) hamntimmerman (4) hustimmerman (1) hustimmermansgesäll (1) häradstimmerman (6) infanteritimmerman (2) inventarietimmerman (210) inventarietimmerman, före detta (4) inventarietimmerman, förrymd (1) inventarietimmermansdotter (1) kofferdikvartersman (2) kofferditimmerman (153) kofferditimmerman, före detta (5) kofferdivarvssågare (1) kofferdivarvstimmerman (4) kronomärsmakare (2) kronotimmerjungman (1) kronotimmerman (2522) kronotimmerman, före detta (249) kronotimmermansdotter (150) kronotimmermanshustru (1) kronotimmermansinvalid (1) kronotimmermanslärling (1) kronotimmermanslärling, före detta (1) kronotimmermansänka (25) kronouppbördstimmerman (9) kronovarvsförman (1) kronovarvstimmerman (19) märsmakare (8) märsmakarverkgesäll (1) märsmakaränka (3) mästertimmerman (1) regementstimmerman (2) skeppstimmerman (398) skeppstimmerman, före detta (5) skeppstimmermästare (1) sockentimmerman (61) stadstimmerman (138) stadstimmerman, före detta (1) stadstimmermanslärling (37) stadstimmermanslärling, före detta (1) stadstimmermansmästare (3) stadstimmermansänka (3) stadstimmermästare (6) stadstimmermästare, före detta (2) timmerarbetare (466) timmerarbetare, före detta (1) timmerdräng (79) timmergesäll (9) timmergesäll, före detta (12) timmergesällhustru (1) timmergesällänka (4) timmergårdsdräng (2) timmerlärling (287) timmerman (7791) timmerman, före detta (165) timmermansdotter (84) timmermansdräng (57) timmermansgesäll (2667) timmermansgesäll, före detta (2) timmermanshustru (3) timmermanslärling (101) timmermanslärling, före detta (1) timmermansmästare (93) timmermansson (3) timmermansänka (173) timmermurgesäll (1) timmermästardräng (3) timmermästare (134) timmermästaränka (4) timmersven (1) varvstimmerman (176) varvstimmerman, före detta (2) varvstimmermansdräng (1) övertimmerman (2)
tjänstefolk316tjänstefolk (9) tjänare (1) diskerska (4) garnisonstjänare (4) tjänare (1) tjänstefolk (9) tjänstehjon (298)
tjänstekvinna268tjänarinna (30) tjänarinna, före detta (2) tjänstekvinna (234) tjänstekvinna, före detta (1) trotjänarinna (1)
tjänsteman128arkivarie (1) brukstjänsteman (3) förrättningsförare (1) guvernementstjänare (1) rådhusaktuarie (3) tjänsteman (119)
torghandlare32marknadsskrikerska (1) torghandlare (30) torghandlerska (1)
torpare129951arbetstorpare (1) arrendetorpare (2) augmentstorpare (1) dagsverkstorpardotter (16) dagsverkstorpare (2205) dagsverkstorpare, före detta (2) dagsverkstorpare, tillrädande (9) dagsverkstorparpiga (1) dagsverkstorparson (2) dagsverkstorparänka (4) frälsetorpare (13) hälftentorpare (1) jordtorpare (345) jordtorpare, före detta (2) jordtorpare, tillträdande (2) jordtorparänka (2) kronotorpare (11) skattetorpare (1) stattorpare (185) stattorparhustru (1) stortorpare (50) torpararrendator (13) torparbetare (1) torpardotter (2120) torpardräng (3) torpare (119142) torpare, före detta (856) torpare, förrymd (1) torpare, tillträdande (1748) torparhustru (776) torparkvinna (10) torparrendator (249) torparrendator, före detta (3) torparson (640) torparänka (1432) torpbrukare (75) torpdräng (1) torphälftenbrukare (2) torpinnehavare (1) torpinnehaverska (2) torpundantagsman (1) torpåbo (2) torpägare (16) utsocknes frälsetorpare (1)
transportarbetare25forsvenkarl (1) forvagnspackare (2) lastare (2) lastningsföreståndare (6) lastningsförman (1) lossningsarbetare (2) transportarbetare (10) transportör (1)
troman27konungens troman (26) konungens trotjänare (1)
trossdräng101trossdräng (96) trossdräng, före detta (2) trossgosse (1) trosskarl (2)
tryckare804accidenstryckare (4) boktryckardräng (1) boktryckare (172) boktryckare, före detta (4) boktryckargesäll (4) boktryckarlärling (10) boktryckarlärling, före detta (1) boktryckeriarbetare (11) boktryckerifaktor (23) boktryckerikonstförvant (71) kemigraf (2) kortarbetare (2) litograf (53) maskintryckare (3) metalltryckare (5) stentryckeriarbetare (63) stereotypbiträde (1) stereotypör (3) stämpelmakare (2) sättare (1) tapettryckare (10) tryckare (2) tryckarmästare (1) tryckeriarbetare (2) tryckerifaktor (1) tryckerska (1) typograf (351)
trädgårdsarbetare513trädgårdsarrendator (3) hasselskärare (2) humleman (1) planteringsvaktare (28) planteringsvårdare (157) planteringsvårdare, före detta (8) plantör (20) tobaksplanterare (2) tomtarbetare (1) tomtkarl (6) trädgårdsarbetardotter (1) trädgårdsarbetare (84) trädgårdsarrendator (3) trädgårdsbiträde (4) trädgårdsdräng (155) trädgårdsdräng, före detta (1) trädgårdselev (31) trädgårdsgesäll (1) trädgårdskarl (5) trädgårdskvinna (1) trädgårdsplanterare (1) trägårdsdräng (1) trädgårdselev (31)
trädgårdsmästare3535trädgårdselev (1) akademiträdgårdsmästare (2) blomsterfabrikant (1) handelsträdgårdsmästare (1) järnvägsträdgårdsmästare (2) konstträdgårdsmästare (8) länsträdgårdmästare (1) länsträdgårdsmästare (12) parkmästare (2) plantagedirektör (1) planteringsföreståndare (1) plantermästare (2) sandhavreplantagedirektör (2) stadsträdgårdsmästare (7) trädgårdsdirektör (1) trädgårdselev (1) trädgårdsförman (1) trädgårdsmästardotter (9) trädgårdsmästare (3380) trädgårdsmästare, före detta (61) trädgårdsmästareelev, före detta (1) trädgårdsmästarelev (2) trädgårdsmästargesäll (2) trädgårdsmästarhustru (2) trädgårdsmästarlärling (3) trädgårdsmästaränka (20) örtagårdsman (10)
trävaruhandlare124timmerhandlare (90) timmerhandlare, före detta (2) timmernäringsidkare (3) trävaruhandlare (9) vedhandlare (15) virkeshandlare (5)
tröskarbetare45bönetröskare (1) maskintröskare (2) tröskare (4) tröskedräng (2) tröskeman (36)
tulltjänsteman5167salpeterutridare (3) acciskontrollör (1) accisskrivare (20) beslagskarl (32) beslagskarl, före detta (3) besökare (145) besökare, före detta (1) besökaränka (4) brouppbördsbetjänt, före detta (1) jaktbesökare (2) kustbevakningsbiträde (2) kustbevakningsbåtsman (1) kustchef (36) kustchef, före detta (2) kustchefslöjtnant (1) kustinspektor (5) kustmästare (1) kustroddardotter (17) kustroddare (852) kustroddare, före detta (37) kustroddarson (1) kustroddaränka (1) kustsergeant (183) kustsergeant, före detta (30) kustuppsyningsman (148) kustvakt (1134) kustvakt, före detta (134) kustvaktardotter (8) landtullare (2) landtullbesökare (36) landtullinspektor (1) landtullnär (6) landtullvaktmästare (18) landtullvaktmästare, före detta (1) landtullvisitör (48) portnär (3) reseinspektor (1) roddarbesökare (2) salpeterutridare (3) sjuderiutridare (1) sjöbesökare (2) sjötullinspektör (1) sjötullnär (8) sjötullsbesökare (32) sjötullsbetjänt (1) sjötullsförvaltare (5) sjötullsjaktbåtsman (2) sjötullskontrollör (9) sjötullsuppsyningsman (1) sjötullsvisitör (88) sjötullvaktmästare (436) sjötullvaktmästare, före detta (26) sjötullvaktmästaränka (3) stadsvisitör (2) strandridare (86) strandridare, före detta (3) strandridaränka (2) tobaksbesökare (1) tolagsbokhållare (2) tolagsinspektor (10) tolagskassör (8) tolagskommissarie (12) tolagskommissarie, före detta (1) tolagsskrivare (13) tolagsskrivare, före detta (2) tolagsvaktmästare (6) tolagsvaktmästare, före detta (1) tullare (33) tullbesökare (1) tullbetjänt (3) tullbevakningskontrollör (3) tullbokhållare (2) tullbåtsman (4) tulldistriktchef (1) tulldistriktschefsekreterare (4) tullfiskal (15) tullförvaltare (142) tullförvaltare, före detta (5) tullförvalterska (2) tullinspektorsänka (1) tullinspektör (108) tullinspektör, före detta (2) tullinspektörsänka (1) tulljaktsbåtsman (25) tulljaktskarl (4) tulljaktsuppsyningsman (1) tullkassör (1) tullkontrollör (10) tullman (1) tullnär (140) tullnärska (1) tullpackhuskarl (23) tullpackhusuppsyningsman (1) tullroddare (7) tullsergeant (1) tullskrivardotter (2) tullskrivare (98) tullskrivare, före detta (1) tullskrivarmästare (1) tullskrivaränka (1) tullstationsföreståndare (2) tulltillsyningsman (1) tulltjänsteman (6) tulluppsyningsman (60) tulluppsyningsman, före detta (8) tullvaktardotter (1) tullvaktmästardotter (4) tullvaktmästare (444) tullvaktmästare, före detta (12) tullvaktmästaränka (2) tullvisitör (4) tullöveruppsyningsman (8) utridare (51) utridare, före detta (2) visitör (226) övervisitör (4) salpeterutridare (3)
tunnbindare2600amiralitetstunnbindarmästare (1) bykare (1) bödkardräng (4) bödkare (493) bödkare, före detta (1) bödkarelärling (2) bödkaresven (1) bödkargesäll (36) bödkarhustru (1) bödkarmästare (99) kronotunnbindare (1) kronotunnbindargesäll (26) kronotunnbindarmästare (1) kronotunnbindarmästare, före detta (1) skeppsbödkare (1) sockentunnbindare (1) tunnbindardotter (2) tunnbindardräng (1) tunnbindare (1178) tunnbindare, före detta (6) tunnbindargesäll (463) tunnbindargesäll, före detta (5) tunnbindarhustru (2) tunnbindarlärling (15) tunnbindarmästardotter (1) tunnbindarmästare (200) tunnbindarmästaränka (1) tunnbindarson (1) tunnbindarundermästare (1) tunnbindaränka (15) tunnbinderiarbetare (28) tunnbinderiidkare (9) varvstunnbindaregesäll (1) varvstunnbindargesäll (1)
tvåltillverkare23såpfabrikör (2) tvålfabrikör (13) tvålmästare (8)
tvätterska86sjukhustvättförestånderska (1) tvätterska (85)
ugnsmakare1062kakelugnsmakarmästare (92) kakelugnsarbetare (15) kakelugnsfabrikör (12) kakelugnsmakarbiträde (1) kakelugnsmakardotter (1) kakelugnsmakare (611) kakelugnsmakare, före detta (2) kakelugnsmakargesäll (304) kakelugnsmakarlärling (5) kakelugnsmakarmästare (92) kakelugnsmakarålderman (1) kakelugnsmakaränka (15) ugnsmakare (1) ugnsmakargesäll (1) ugnssättare (1)
undantagsfolk14945frälseundantagsman (1) frälseundantagsman (1) undantagsarrendator (5) undantagsbrukare (16) undantagsdräng (27) undantagsgumma (1) undantagshjon (30) undantagshusman (5) undantagshustru (316) undantagskvinna (142) undantagsman (11425) undantagsmansson (1) undantagspiga (55) undantagsänka (2920) undantagsänkling (1)
underofficer2062underofficer, andra gradens (313) flaggjunkardotter (4) flaggjunkare (308) flaggjunkare, före detta (1) flaggjunkaränka (2) flaggunderofficer (29) flaggunderofficer, före detta (28) förare (27) förare, före detta (3) maskinistunderofficer (37) tygunderofficer (5) underofficer (127) underofficer, andra gradens (313) underofficer, andra gradens, före detta (25) underofficer, före detta (11) underofficer, tredje gradens (1) underofficersdotter (103) underofficerskonstapel, före detta (1) underofficerskorpral (999) underofficerskorpral, före detta (14) underofficerskorpralsdotter (9) underofficerskorpralsänka (2) underofficersänka (8) väbel (2) väbel, före detta (1) väbelsbefäl (1) väbelsänka (1)
uppasserska2hotelluppasserska (2)
uppbördsman34hamnuppbördsman (4) kronouppbördsman (5) proviantuppbördsman (1) uppbördsman (24)
uppsyningsman325salpeterutridare (3) salpeterutridare (3) dykeriuppsyningsman (1) hamnuppsyningsman (2) jaktuppsyningsman (50) jaktuppsyningsman, före detta (4) lageruppsyningsman (2) lotsuppsyningsman (1) maskinuppsyningsman (1) packhusuppsyningsman (3) planteringsuppsyningsman (5) provisor (37) provisor, före detta (9) salpeterutridare (3) telegrafuppsyningsman (1) tillsyningsman (21) uppsyningsman (154) uppsyningsman, före detta (10) överkustuppsyningsman (1) överuppsyningsman (20)
urmakare1430klockdragare (30) klockmakare (5) urfabrikör (163) urmakardotter (4) urmakare (1080) urmakare, före detta (5) urmakargesäll (82) urmakarlärling (17) urmakarmästare (31) urmakaränka (3) urmakeriarbetare (10)
vagnarbetare249spårvagnsarbetare (4) spårvagnsputsare (2) vagnarbetare (5) vagnförman (5) vagnreparatör (1) vagnslyftare (2) vagnsputsare (63) vagnssmörjare (167)
vagnmakare1925vagnmansänka (3) gårdsvagnmakare (1) karetmakare (29) karetmakargesäll (5) karetmakarmästare (5) ställmakare (7) ställmakare, före detta (1) ställvagnmakare (1) vagnfabrikör (23) vagnmakardotter (2) vagnmakardräng (1) vagnmakare (1559) vagnmakare, före detta (3) vagnmakargesäll (166) vagnmakarlärling (11) vagnmakarlärling, före detta (1) vagnmakarmästare (60) vagnmakarmästare, före detta (3) vagnmakarson (1) vagnmakaränka (19) vagnmakeriarbetare (24) vagnmansänka (3)
vagnman1fodervagnsmästare (1)
vakt3192kämnärsrättsvaktmästare (8) akademivaktkarl (1) amiralitetskollegievaktmästare (1) amiralitetsvaktknekt (1) auktionsvaktmästare (3) barlastvaktare (4) bevakningsvaktmästare (1) bomvakt (5) brovakt (17) brunnsvaktmästare (4) byråvaktmästare (10) byväktare (4) börsvaktmästare (1) cellfängelsevaktmästare (1) dagvakt (1) drätselvaktmästare (9) expeditionsvakt (7) folkskolevaktmästare (1) gatuväktare (19) gatuväktare, före detta (1) grindvakt (11) gårdskarl (3) hamnväktare (55) hamnväktare, före detta (4) hospitalsvakt (15) hotellvaktmästare (6) hovrättsvaktmästare (19) järnvägsvaktmästare (1) kanslivaktmästare (24) kanslivaktmästare, före detta (1) kontorsvaktmästare (12) kronoväktare (1) kure (1) kyrkogårdsvaktmästare (9) kyrkogårdvaktmästare (1) kämnärsrättsvaktmästare (8) lasarettsvaktmästare (16) ledvaktare (1) läroverksvaktmästare (3) materialvakt (8) monumentsvaktmästare (1) nattvakt (99) nattvakt, före detta (5) resevaktmästare (2) rådhusvaktmästare (33) rådhusvaktmästare, före detta (1) signalvakt (1) sjukhusvaktmästare (14) skjutsväktare (1) skolvaktmästare (3) slussvaktardotter (1) tingshusvaktmästare (2) tingsvaktmästare (15) tingsvaktmästare, före detta (1) tornväktardotter (4) tornväktare (103) tornväktare, före detta (2) tornväktaränka (1) vakt (106) vakt, före detta (6) vaktkonstapel (654) vaktkonstapel, före detta (56) vaktkonstapelsdotter (1) vaktmästardotter (5) vaktmästare (862) vaktmästare, före detta (27) vaktmästarhustru (1) vaktmästaränka (8) vägvaktare (6) väktardotter (1) väktare (823) väktare, före detta (49) väktaränka (7) övervaktmästare (1)
varvsarbetare434varvsförman (16) bultslagare (12) fartygsarbetare (1) nagelskärare (6) nagelskäraränka (1) nagelspännare (1) pannbyggare (2) varvsarbetare (393) varvsarbetare, före detta (1) varvsförman (16) varvsförmansdotter (1)
vattenverksarbetare5vattenverkmästare (1) vattenverksarbetare (4)
verkmästare708undermästare (5) fabriksmästare (3) fabriksverkmästare (37) kartongverkmästare (1) kofferdiverkmästare (1) kronounderverkmästare, före detta (1) kronoverkmästare (1) portmonnäfabrikverkmästare (1) undermästare (5) valsmästare (1) verkmästardotter (21) verkmästare (591) verkmästare, före detta (41) verkmästaränka (4)
verkstadsarbetare30verkstadsarbetare (30)
veterinär247bataljonshästläkare (4) bataljonsveterinär (4) besiktningsveterinär (2) distriktsveterinär (6) djurläkare (43) hästläkare (19) kodoktor (1) länsveterinär (1) regementshästläkare (12) regementsveterinär (6) skvadronshästläkare (20) skvadronshästläkare, före detta (1) veterinär (74) veterinärläkare (54)
vikarie167substitut (163) substitut (163) substitut, före detta (3) vikarie (1)
volontär4161amiralitetsvolontär (1) volontär (3733) volontär, före detta (396) volontär, förrymd (3) volontärdistinktionskorpral (1) volontärdotter (2) volontärhustru (3) volontärkonstapel (1) volontärkorpral (1) volontärrekryt (1) volontärsänka (19)
väbel111amiralitetsväbel (19) amiralitetsväbel, före detta (2) amiralitetsväbelsdotter (2) fältväbel (70) fältväbel, före detta (16) fältväbelhustru (1) gardesfältväbel (1)
vägare65stadsvägare (2) stadsvågmästare (3) stadsvägare (2) vågdräng (6) vågdrängsenka (1) vågmästare (47) vågmästaränka (1) vägare (5)
värderingsman12stadsvärderingsman (7) värderingsman (5)
värnpliktig95beväringselit (7) beväringskarl (61) beväringskarl, före detta (1) beväringskarlsänka (1) värnpliktig (25)
vävare690klädesmakare (15) bomullsvävare (2) bomullsvävare, före detta (1) fabriksvävarmästare (2) gardinvävare (1) hovvävare (8) klädesmakare (15) klädesvävare (49) klädesvävargesäll (37) klädesvävarmästare (5) klädesvävaränka (1) klädvävare (6) klädvävargesäll (1) konstväverska (2) linvävare (86) linvävargesäll (6) linvävarhustru (1) linvävarmästare (19) linvävaränka (3) linväverska (1) sidenvävare (1) spetsvävare (3) strumpfabriksgesäll (1) strumpmakargesäll (1) strumpvävare (7) strumpvävargesäll (6) strumpvävarmästare (2) trikåverkmästare (1) trikåvävare (1) undervävmästare (2) vävardräng (1) vävare (282) vävare, avviken (1) vävargesäll (26) vävarmästare (66) vävarsven (1) vävaränka (8) väveriarbetare (4) väverska (27) väverska, före detta (1) vävpiga (2)
ålderman90byålderman (1) metodistäldste (1) nestor (1) ålderman (87)
ägare1671husägare, före detta (1) ångbåtsägare (2) egendomsägare (9) husägare, före detta (1) trafikbilägare (4) ångbåtsägare (2) ägardotter (6) ägare (1641) ägare, före detta (2) ägarinna (4) ägaränka (2)
ängsskötare169vånggömmare (30) vångvaktare (86) vårdare (3) ängsvaktare (20) ängsvattnare (29) ängsvattnare, före detta (1)
änka106änka (1) änkefru (105)
överste162överste (135) överste, före detta (5) överstinna (22)
överstelöjtnant227överstelöjtnant (219) överstelöjtnant (219) överstelöjtnant, före detta (7) överstelöjtnantsdotter (1)
övriga akademiker10filologie kandidat, före detta (1) fysiograf (1) höglärd (2) lärd (5) naturforskare (1)
övriga arbetare33vägarbetare (2) diversearbetare (22) lervaktare (1) läderarbetare (3) myntarbetare (1) rullare (3) trådarbetare (1) vägarbetare (2)
övriga bönder249555förrymd (1) rotehållare (4) allmoge (4) arbetsbonde (14) arbetsbonde, tillträdande (1) betodlare (1) bonddotter (2858) bonde (60138) bonde, avviken (1) bonde, före detta (1027) bonde, förrymd (1) bonde, tillträdande (273) bondearrendator (2) bondeänka (2330) bondhustru (251) bondpiga (7) bondson (1819) bonicka (1) brukardotter (39) brukare (2067) brukare, före detta (46) brukare, tillträdande (10) brukarson (16) brukaränka (5) dagsverksarrendator (1) farmare (4) farmare, före detta (2) fästebonde (12) fästebrukare (4) förpaktare (1) förrymd (1) gårdsägare (8) hemmansbonde (6) hemmansbrukare (1811) hemmansbrukare, före detta (20) hemmansbrukare, tillträdande (90) hemmansbrukarhustru (1) hemmansbrukaränka (1) hemmanstillträdare (1153) hemmansåbo (7455) hemmansåbo, blivande (9) hemmansåbo, före detta (132) hemmansåbo, tillträdande (530) hemmansåbo, tillämnad (3) herrskapsbonde (1) hälftenbonde (88) hälftenbrukare (346) jordbrukardotter (2) jordbrukare (143) jordbrukare, före detta (3) jordbrukarhustru (1) jordbrukaränka (1) landbonde (68) landbonde, blivande (3) landbonde, före detta (1) lantbrukardotter (51) lantbrukare (3905) lantbrukare, före detta (269) lantbrukare, tillträdande (7) lantbrukarhustru (1) lantbrukarson (5) lantbrukaränka (1) lantbruksföreståndare (2) lantman (1) nybyggare (3) posthemmansåbo (5) rotehållare (4) sambrukare (2) sextingbrukare (1) småbrukare (2) sockenbonde (1) städjoinnehavare (1) tolftedelsbrukare (1) åbo (144989) åbo, före detta (3271) åbo, tillträdande (1793) åbodotter (8642) åbodräng (15) åbohustru (640) åbohustru, före detta (2) åbokvinna (15) åboson (1726) åboson, före detta (2) åboänka (991) åboänka, före detta (13) åkerbrukare (376) åkerbrukare, före detta (3) åttingsbrukare (3) gårdsägare (8)
övriga handlare12859skrothandlare (1) auktionsman (2) blomsterhandlare (4) borsthandlare (2) brukshandlare (1) brödförsäljerska (1) butiksföreståndare (3) cykelhandlare (4) diversehandlande (3) fotogenhandlare (2) fröhandlare (1) färghandlarhustru (1) försäljningschef (1) glashandlardräng (1) glashandlare (24) handelsföreståndare (56) handelsföreståndare, före detta (2) handelsidkare (44) handelsidkerska, före detta (1) handelskompanjon (1) handelsman (1844) handelsman, före detta (22) handelsänka (1) handlardotter (24) handlare (9060) handlare, före detta (544) handlarhustru (7) handlaränka (14) hökare (601) hökare, före detta (12) hökeriidkerska (4) hökerska (2) inköpschef (1) klädeshandlare (2) klädhandlare (1) klädmäklare (6) klädmäklaredotter (1) kommershandlare (1) kommissionshandlande (17) korghandlare (5) kramhandlare (43) krämare (255) krämare, före detta (6) krämaränka (1) krämerska (3) köpman (94) köpmansdotter (3) köpmansson (2) köpmansänka (3) lamphandlare (1) lerkärlsförsäljare (1) lerkärlshandlande (1) läderhandlare (38) malthandlare (1) manufakturhandlare (3) minuthandlare (3) modehandlerska (2) månglare (10) månglerska (5) möbelhandlare (13) nipperhandlare (1) pappershandlare (1) skeppsfurnerare (8) skeppshandlare (10) skeppsredare (2) skinnuppköpare (2) skohandlare (4) skrothandlare (1) småkrämare (1) smörhandlerska (3) speditör (2) spetshandlare (1) stenkolshandlare (2) tavelhandlare (1) tidningsexpeditör (2) toffelhandlare (1) upphandlare (1) uppköpare (1) vävhandlare (3) vävnadsförsäljerska (1)
övriga hantverkare568calcinermästare (3) gesäll (215) gesäll, före detta (1) gesällänka (1) hantverkardotter (2) hantverkare (9) hantverkare, före detta (1) hantverksgesäll (6) hantverksmästare (1) häktemakare (7) häktemakaränka (1) konservator (4) konstförvant (264) käppmakare (4) ljusstöpare (22) lodmakare (1) nippermakare (1) pappersmästardotter (1) paraplymakare (2) pennberedare (14) pipmakare (1) sockenhantverkare (4) sockenmästare (1) stöpargesäll (1) väskmakare (1)
övriga jordbruksarbetare723avelskarl (18) foderarbetare (1) förkarl (1) gropare (5) grävare (9) gårdsfolk (10) hackelseskärare (1) jordbruksarbetare (406) jordbruksarbetare, före detta (1) jordbruksarbeterska (16) lantarbetare (200) lantbrukselev (27) lantdräng (1) märgelgrävare (13) plogdräng (7) plogkörare (1) torvkörare (1) torvmästare (3) torvskärare (1) täckdikare (1)
övriga krono- och skattebönder2305kronobonde (1) skattebonde (1) skattedomkyrkohemmansåbo (3) annexhemmansarrendator (1) annexhemmansbonde (96) annexhemmansbonde, före detta (1) annexhemmansinnehavare (1) annexhemmanstillträdare (2) annexhemmansåbo (361) annexhemmansåbo, före detta (6) annexhemmansåbo, tillträdande (3) annexklockarebonde (1) annexprästebonde (2) arbetshemmansåbo (7) arrendehemmansåbo (1) augmentsbonde (1) augmentshemmanstillträdare (1) augmentshemmansåbo (11) augmentshemmansåbo, tillträdande (1) augmentshemmansägare (1) boställesarrendator (7) boställesarrendator, tillträdande (2) boställesbo (2) boställesbo, före detta (1) boställesbonde (42) boställesbrukare (20) boställesinnehavare (1) boställestillträdare (1) boställesåbo (56) domkyrkobonde (6) domkyrkohemmansåbo (191) domkyrkohemmansåbo före detta (3) domkyrkohemmansåbo, före detta (1) domkyrkoskattehemmansåbo (54) domkyrkoåbo (2) fördelshemmansåbo (36) hospitalshemmansbrukare (1) hospitalshemmansskatteåbo (3) hospitalshemmanstillträdare (1) hospitalshemmansåbo (31) hospitalshemmansåbo, tillträdande (1) hästhemmansbonde (13) hästhemmansåbo (88) hästhemmansåbo, före detta (1) hästhemmansägare (1) hästhållsåbo, före detta (1) kronoarbetshemmansåbo (37) kronobonde (1) kronofrälsehemmansåbo (1) kronoskattearbetshemmansåbo (59) kronoskatteaugmentshemmansåbo (1) kronoskattebeneficiehemmansåbo (3) kronoskattebonde (15) kronoskattefrälsehemmansåbo (1) kronoskattefördelshemmansåbo (10) kronoskattefördelshemmansägare (1) kronoskattehemmansåbo (182) kronoskattehemmansåbo, tillträdande (14) kronoskattehemmansägare (6) kronoskattehemmansägare, tillträdande (2) kronoskattehästhemmansåbo (1) kronoskatterusthållshemmansåbo (1) kronoskatteåbo (92) kronoskatteåbo, tillträdande (1) kronoåboänka (1) kyrkobonde (4) kyrkobonde, före detta (1) kyrkobonde, tillträdande (1) kyrkofrälseåbo (1) kyrkohemmanstillträdare (1) kyrkohemmansåbo (29) kyrkohemmansåbo, tillträdande (1) kyrkoåbo (8) löningshemmansåbo (2) mensalbonde (10) mensalhemmansinnehavare (1) mensalhemmansåbo (94) mensalhemmansåbo, före detta (1) postbonde (76) prebendeåbo (1) prostbonde (1) prästannexhemmansåbo (1) prästannexåbo (3) prästbonde (535) prästbonde, före detta (7) prästbondeson (1) prästbondeänka (2) prästhemmansarrendator (2) prästhemmansbrukare (2) prästhemmansåbo (13) rotebonde (2) rusthållarannexåbo (1) skattebonde (1) skattedomkyrkohemmansåbo (3) skatterusthållshemmansåbo (1) skolhemmansåbo (6) soldatåbo (1)
övriga livsmedelsfabrikörer40chokladfabrikant (5) cikoriefabriksmästare (6) konservfabriksföreståndare (1) senapsfabrikör (3) snusfabrikör (1) sockerbruksdirektör (1) sockerbruksfabrikör (1) sockerfabriksföreståndare (1) sockerfabrikör (3) sockerfabrikör, före detta (1) sodavattenfabrikör (10) ättiksfabrikör (7)
övrigt5784hjon (53) sockenpräst (1) eländig (1) gårdsägare (15) amerikafarare (1) avskedad (191) baptist (1) bolagsman (1) brömästaredotter (1) bönemästare (1) chef (1) com. (14) corr. (1) d.r. (1) dalkarl (10) dannebrogsman (1) dannekvinna (1) danneman (23) donationist (11) drag. (202) eländig (1) emigrant (10) engelsman (7) entreprenör (6) eremit (1) expeditionschef (1) expeditionsfogde (1) f. (10) f. m. (69) fästekvinna (4755) fästman (1) förhyrd (181) förlovad (2) g. (1) gårdsägare (15) hjon (53) hospitalsman (1) husfader (20) hushjon (1) junior (2) k. (1) komm. (1) konstförevisare (1) korsdragare (1) krympling (15) l.g. (1) lägenhetsinnehavare (11) lägenhetsägare (8) m. (10) medaljör (5) m-r. (79) näringsidkare (5) obesutten (2) omgängare (3) operatör (1) p. m. (1) patriot (1) receptor (1) rosmästare (1) schweizare (3) sector (1) senior (6) självmördare (1) sk. (4) skattskriven (1) skjutbanebiträde (1) sockenman (10) sockenpräst (1) sr. (1) sulfsman (1) tillträdare (5) vindmästare (1) vårkarl (1)