DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Forskning kring dödsorsaker

Vill man veta något om hur människor levde förr kan en bra utgångspunkt vara att studera hur de dog, eller åtminstone vad de dog av. Tabellverkets dödsorsaksstatistik och dödböckernas uppgifter om dödsorsaker har använts flitigt inom forskningen under senare år. Inom medicinhistoria, ekonomisk historia, kultur- och mentalitetshistoria, historisk antropologi, för att bara nämna några områden, har viktiga resultat uppnåtts.

En grundläggande fråga som kunnat belysas är hur dödsorsakspanoramat, och därmed sjukdomspanoramat, förändrats över tid. Vidare har man ställt sig frågan hur denna förändring hänger samman med ekonomiska, tekniska, vetenskapliga och kulturella förändringar. Studier i enskilda sjukdomar i har gjorts, såsom I. B. Puranens Tuberkulos, Pestens gåta av Bodil E. B. Persson, och Peter Skölds The Two Faces of Smallpox. Vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet pågår ett långtgående demografiskt forskningsprojekt där dödböckerna utgör en viktig källa. (Se Publikationslista från SDD ) Vid Umeå universitet pågår liknande forskning med utgångspunkt från den demografiska databasen i Umeå. Dödböckerna ger också en möjlighet att studera hur synen på sjukdomar förändrats över tid, vad det är som uppfattas som sjukt i ett samhälle under vissa tider och hur samhället svarar på sjukdomar. I antologin Den frivilliga döden i redaktion av Odén/Persson/Werner behandlas exempelvis samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv.

DDSS är med sin lättillgänglighet en rik källa att ösa ur. Vi kan få information om vad som orsakat döden för 250 000 individer från 1647 fram till och med 1931. I ytterligare ca 25 000 poster får vi veta att personer dött i en för prästen okänd dödsorsak. Det är inte bara sjukdomar som orsakat människors död. Vi kan också få information om mord, självmord, olyckshändelser och avrättningar. Den stora mängden data ger möjlighet till vissa statistiska jämförelser mellan olika regioner, mellan stad och land, mellan olika åldersgrupper liksom jämförelser över tid. I vissa poster ges en ingående beskrivning över händelseförloppet då en människa råkat ut för en olycka, men även då prästen lakoniskt har skrivit "olyckshändelse, av tröskverk" kan vi ana vad som hänt. Studiet av dödsorsaker ger därmed möjlighet till ökad kunskap om, inte bara sjukdomar och död, utan också om det samhälle där dödsfallen inträffade.

Tolkningen av dödböckerna är inte problemfri, vilket forskarna också tidigare påpekat. Under den nästan trehundraåriga period från vilken källorna är tillgängliga har det skett stora förändringar. Både sättet att ställa diagnos, i myndigheternas krav på vilka dödsorsaker som skulle registreras, samt de förändringar i sättet att notera som varje prästbyte kan ha lett till. Alla dessa förändringar utgör i sig spännande forskningsämnen och bör inte avskräcka den vetgirige.