DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sveriges skeppslistor

Pojektet Sveriges Skeppslistor.

Sveriges skeppslistor innehåller den mest grundläggande informationen om vår moderna sjöfartshistoria. Materialets svårtillgänglighet har gjort det besvärligt, i många fall nästan omöjligt, att få en klar överblick över Sveriges Handelsflotta. Flera av de äldre skeppslistorna är också mycket slitna.

Projektet Sveriges Skeppslistor har från början gått ut på att digitalisera skeppslistorna och att sedan ge ut dem på en CD-ROM-skiva, med ett bra sökprogram. Inriktning har sedan ändrats till att lägga ut skeppslistorna på Internet allt eftersom de blivit digitaliserade och kontrollästa.


Följande skeppslistor är kända (till och med 1957):
1837 Paton James, Holmberg A Förteckning öfver Sveriges Handelsflotta.
1839-1850 Paton James Förteckning öfver Sveriges Handelsflotta.
1852-1862 Paton James Sveriges skeppskalender
1864-1866 Hallberg J Sveriges skeppskalender.
1869 Bollin J Sveriges skeppslista.
1871-1887 Stockholms sjöförsäkrings AB Sveriges skeppslista.
1889-1905 Juhlin L Sveriges skeppslista
1908-1957 Kommerskollegium Sveriges skeppslista.

Mellan åren 1837-1869 var antalet sidor 80 á 90 och antalet fartyg från 1000 till 1800.
År 1871 börjar man lägga till signalbokstäver, vilket underlättar identifieringen av fartyg. Skeppslistorna blir ca 250 sidor och innehåller ca 2000 till 2500 fartyg.
År 1892 tas registreringsnummer i bruk.
Från 1892 till 1957 varierar antalet fartyg mellan 2500 och 5000.

Idag 2004 är åren 1837 – 1885 helt klara.
Viktigt att veta:

Allt läggs in som i originalen med undantag av ortnamn, plats och fartygstyp som normaliseras till dagens stavning. Stavfel i originalen rättas således icke. Alla fartyg finns med varje gång de förekommer. Finns ett fartyg med t ex 1839 och 1840 och alla uppgifter om fartyget är lika för de båda åren tas ingenting bort. Fartyget finns med både under 1839 och 1840.

Förkortningar:
E. = Ek. F. = Furu. Bogs. = Bogserbåt.

Projektet har stötts av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Inmatning har skett vid Höganäs Utvecklingscentrum.