DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Karlskrona Sjömansdatabas

Överföringen av sjömanshusens uppgifter om sjömän till digitala medier började som ett SESAM-projekt drivet av Arkion, och startade i Härnösand under senare hälften av 1990-talet, då bland annat en manual för inmatning skapades. Registreringen av sjömän vid Karlskrona sjömanshus startade den 1 april 1997 i Karlskrona. Projektet övertogs så småningom av Karlskrona Kommun, ArkiVara, i samarbete med Landsarkivet i Lund. Projektledare i Karlskrona är Kerstin Ljung Eriksson (år 2002).

Registreringen av uppgifter om sjömän inskrivna vid Karlskrona sjömanshus omfattar serierna D I a, Påmönstringsliggare, D I d, Register över fartygsbefälhavare och sjöfolk, E III, Sjömansrullor samt E X a, Rapporter om mönstring vid andra sjömanshus fram till 1939. Tillsvidare är det bara påmönstringsliggarna, serie D I a, som presenteras på Internet. Samtliga sjömanshusarkiv från Skåne, Halland, och Blekinge förvaras på Lunds Landsarkiv. Registrering av uppgifter om sjömän vid Ronneby och Karlshamns sjömanshus har också påbörjats.

I arbetsgruppen i Karlskrona, som registrerar materialet, har som mest ingått fem personer, av vilka några har arbetat med detta under en lång period. Materialet registreras efter originalvolymerna och blir först kontrolläst en gång av andra medlemmar i gruppen, eller av den projektansvarige. Därefter görs en tio procentig stickprovskontroll. Register med för mycket fel bearbetas ytterligare. Slutligen levereras materialet till Landsarkivet i Lund. Där läggs det över på en server och presenteras slutligen på Internet.

Trots vår kontroll kan fel förekomma. Skulle ni upptäcka felaktigheter i det presenterade materialet var god kontakta Solveig Fagerlund (e-post: solveig.fagerlund@riksarkivet.se) vid Landsarkivet i Lund.

Information om sjömanshus

Om sjömän
Fartyg
Yrken till sjöss