DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fjelie


Fjelie kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1944 Fjälie, 1944- Fjelie.
Indelning:2000 uppgått i Bjärred.
Om socknen:Fjelie utgörs av lågt belägen fullåkersbygd innanför Öresund.
Ortnamnet (1269 ecclesie Fialøghe, in Fiæløghe, avskrift) innehåller fjäl bräda, stock, här kanske syftande på spång över vattendrag, och hög (grav)hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den välbevarade romanska absidkyrkan av sandsten är en av Skånes äldsta, troligen byggd vid 1100-talets början. Tornet är försett med en empervåning och torde ha tillkommit något senare. Den norra korsarmen tillkom 1772 med användande av murverk från ett medeltida vapenhus; den södra byggdes 1801-02. Kyrkan har en rik kalkmålningsskrud från två perioder, 1100-talets senare del och ca 1300. Altaruppsatsen härrör från från 1638 och även predikstolen är från denna period. Dopfunten torde vara samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fjelie17751804 
Laxmansåkarp17931804 
Önnarp 1807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta