DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Burlöv


Burlövs gamla kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Om socknen:Burlöv är fullåkersbygd norr om Sege å vid Öresund.
Ortnamnet (1304 in Burlef) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods samt möjligen ordet bur, dock med oviss innebörd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med smalare kor är uppförd på 1100-talet. Tornet tillbyggdes på 1200-talet och vapenhuset på 1300-talet, då kyrkan också välvdes. Under 1400-talet utvidgades koret mot öster och söder och tornet förhöjdes. En korsarm i norr byggdes 1815-17. Sedan en ny kyrka i Arlöv färdigställts 1900 övergavs den gamla men restaurerades redan 1908-09. Altaruppsatsen är utförd av Jacob Kremberg 1598, och predikstolen härstammar från ungefär samma tid.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Arlöv 1815 
Burlöv17781817 
Sunnanå 1810 
Tågarp 1818 
Åkarp 1813-1814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta