DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bjärshög


Bjärshögs kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Namn:I jordeboken även Bjerresjö, 1889-08-16 (enl kungligt brev) Bjershög.
Indelning:2002 uppgått i Värby.
Om socknen:Bjärshög är fullåkersbygd vid Sege å.
Ortnamnet (ca 1228 in Biarhusa, avser kyrkbyn) är bildat till biærgh berg och hus, i skrift ombildat till -hög och i dialekten uttalat -ese.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan i nygotisk stil invigd 1897.
Dess föregångare, riven 1894, var en tornlös stenkyrka med smalare kor, sannolikt från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bjärshög 1805 
Skammarp 1811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta