DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hyby


Hyby kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Värby.
Om socknen:Hyby ligger i ett starkt småkuperat moränområde med sjöar och bokskogar i södra delen och fullåkersbygd i norr.
Ortnamnet (1371 de Høghby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller by gård, by och adjektivet eller substantivet hög med syftning på den högt belägna kyrkbyn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Nya kyrkan invigd 1877. Obs koret ligger i väster.
Efter en brand 1873 revs den gamla kyrkan med undantag för koret, vilket gjordes till bårhus. Dess västra del härrör från 1100-talet, den östra från 1400-talet. Valven har kalkmålningar från 1400-talet. Gamla kyrkan har åter tagits i bruk för gudstjänster. Nya kyrkan är en tegelbasilika med torn och tresidigt kor, byggd 1877 efter Ludvig Fengers ritningar.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Holmeja 1817 
Hyby 1822 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta