DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gislöv
Indelning:2002 uppgått i Dalköpinge.
Om socknen:Gislöv består av fullåkersbygd och är beläget på Söderslätt vid sydkusten.
Ortnamnet (ca 1145 Gisløue, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods. Förleden är inte säkert tolkad.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten från 1200-talets förra hälft har en rikt utformad ursprunglig sydportal och skärande rundbågsfris längs korets och absidens takfot. I triumfbågen finns två öppningar som förmodligen lett ut till ett lektorium. Valven från 1400-talet har liksom väggarna rik kalkmålningsdekor från ca 1500. Tornet från 1824 är ritat av Axel Almfelt. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Gislöv17731812 
Åkarp17651811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta