DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Södra Sallerup


Södra Sallerups kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:-1885 Sallerup (i Oxie härad), 1885- Södra Sallerup.
Indelning:2002 uppgått i Husie och Södra Sallerup.
Om socknen:Södra Sallerup består av delvis starkt småbruten fullåkersbygd.
Ortnamnet (1485 j Salorp, avskrift), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och troligen ett forndanskt mansnamn Saxel (Saxulf).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Stenkyrkans äldsta delar är långhuset från senare delen av 1100-talet. Tornet med ursprungligt valv tillkom på 1200-talet. Vid en ombyggnad 1864 efter C.G. Brunius förslag förlängdes kyrkan mot öster med ett tresidigt kor samt försågs med korsarmar och nya valv. I tornvalvet finns kalkmålning från 1200-talet. Altaruppsatsen av Hugo Gehlin är från 1931. En dopfunt av ek från 1600-talets första hälft har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Fårabäck17741812 
Södra Sallerup1776-17941806 
Tullstorp 1812 
Östra Kattarp17981812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta