DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kyrkheddinge


Kyrkheddinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2000 uppgått i Sankt Staffan.
Om socknen:Kyrkheddinge består av fullåkersbygd på slätten kring Höje å.
Ortnamnet (1100-talets mitt in Heddinge, 1483 Kirkehæddinge, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning, kanske bildad till hadd ängsull. Kyrkbyn och grannbyn Kornheddinge samt Mossheddinge i Esarps församling var sannolikt äldst en enda by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med ursprungligt brett torn byggdes på 1100-talet och välvdes senare under medeltiden. År 1869 förlängdes den mot öster och försågs med smalare tresidig sakristia. Samtidigt revs tornets övre delar och ett nytt torn byggdes väster därom. Fragment finns av medeltida kalkmålningar. Predikstolen härrör från 1600-talets förra hälft och ett triumfkrucifix från 1400-talets slut. Dopfunten dateras till 1100-talets slut.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hemmestorp 1814 
Kornheddinge18021803 
Kyrkheddinge 1804-1805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta