DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norra Strö


Norra Strö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Strö (i Östra Göinge), 1885- Norra Strö.
Indelning:2003 uppgått i Araslöv.
Om socknen:Norra Strö består till större delen av odlad slättbygd med inslag av skogsmarker.
Ortnamnet (1404 Strø), lånat från kyrkbyn, anses innehålla ett försvunnet ord strö ström, vattendrag, åsyftande Vinne å. Norra är tillagt till åtskillnad från sockennamnen Västra och Östra Strö.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av huggen sandsten härrör från 1100-talet och välvdes under 1400-talet. Tornet byggdes 1837. Valven har kalkmålningar av Vittskövlegruppen från 1400-talets slut. Predikstolen härrör från 1590-talet. Flera medeltida skulpturer är bevarade.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta