DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Uppåkra


Uppåkra kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1922 Stora Uppåkra, 1923- Uppåkra.
Indelning:1965 införlivat Flackarp, 2002 införlivat Knästorp, Mölleberga, Särslöv, Görslöv och Tottarp.
Om socknen:Ortnamnet (1085 Jn...Upaccri, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn Stora Uppåkra) betyder de högt upp belägna åkrarna.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den treskeppiga nygotiska kyrkan av tegel med torn och tresidigt kor stod klar 1864. Den ersatte de medeltida kyrkorna i Uppåkra och Flackarp. Altaruppsatsen härrör från 1500-talets slut. Två romanska dopfuntar har bevarats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hjärup17981811 
Lilla Uppåkra 1813 
Uppåkra 1807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta