DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Oppmanna


Oppmana kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Förr Opmadinge.
Om socknen:Oppmanna är en öppen odlingsbygd vid Oppmannasjön, omgiven av kuperad skogs- och brytningsbygd.
Ortnamnet (1479 aff Opmadinge, avser den namngivande kyrkbyn) betecknade ursprungligen den högst upp belägna delen av Oppmannasjön. Sjöns namn, äldst sannolikt Mathung, är bildat till mad fuktig äng, strandäng.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Oppmanna kyrka uppfördes på 1100-talet som en tornlös liten gråstenskyrka. På 1400-talet slogs valv i kyrkan, långhuset förlängdes i väster och ett vapenhus tillfogades i söder. År 1772 byggdes kyrkans första torn, på tillbyggnaden i väster.
I början av 1800-talet revs delar av kyrkan och den norra korsarmen uppfördes efter ritningar av murarmästaren Nils Billing i Kristianstad. I mitten av 1800-talet kändes kyrkan för trång. Man hade också bekymmer med sprickbildningar i tornet, då grunden var dålig. Tornet rasade senare, juldagsmorgonen 1852.
År 1848 besökte professor C G Brunius kyrkan. Brunius ansåg att kyrkan skulle rivas och ritade ett förslag till en helt ny kyrka, i korsform. Församlingen avslog dock förslaget.
I stället för en helt ny kyrka, söder om den gamla, gjordes en genomgripande ombyggnad i anslutning till den befintliga kyrkan. Ritningarna utfördes av kapten Sallberg i Kristianstad och kyrkan återinvigdes 1856.
Uppgifterna enligt Länsstyrelsens skylt på plats.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta