DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kviinge


Kviinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Kviinge är en slättbygd med mindre skogsområden vid nedre Helge å och dess biflöde Almaån.
Ortnamnet (1372 ecclesie Qujthinghe), givet efter kyrkbyn, har tolkats på samma sätt som sockennamnet Kvidinge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1200-talets början. Under 1400-talet välvdes den och försågs med trappgavelstorn. En korsarm i norr tillkom 1792. I absiden finns kalkmålningar från 1400-talet; ytterliggare överkalkade målningar finns i valven. Altaruppsatsen härrör från 1671 och predikstolen från 1605. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta