DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skabersjö


Skabersjö kyrka 2007, foto Gösta Gansmark

Indelning:Medeltiden införlivat Tjustorp, 2002 uppgått i Värby.
Om socknen:Skabersjö består av delvis kuperad fullåkersbygd med bokskog i öster.
Ortnamnet (1349 de Scapruse, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller pluralis av hus och troligen yrkesbeteckningen skapare tillskärare (av tyg).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del samt välvdes på 1400-talet, varvid också ett torn åtminstone påbörjades. En korsarm i norr tillbyggdes 1745, och på 1700-talet tillkom troligen också tornets övre delar. En större restaurering ägde rum 1896-97. Predikstolen är daterad 1585.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Skabersjö 1818 
Tjustorp1783  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta