DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Genarp


Genarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1994 införlivat Gödelöv och Lyngby.
Om socknen:Genarp utgörs av en starkt småbruten odlings- och lövskogsbygd på Romeleåsen.
Ortnamnet (1306 in parochia Genathorp), lånat från kyrkbyn, innehåller torp nybygge och möjligen ett äldre namn på Höje å eller ordet gen, åsyftande läget mitt emot byn Gödelöv.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den byggdes 1590-93 och är den enda skånska kyrka som helt nybyggts under 1500-talet. Altaruppsatsen härrör från 1700-talets senare del medan predikstolen är samtida med kyrkan. I södra sidoskeppet sitter en rikt utformad herrskapsläktare från 1669. Dopfunten från 1100-talet har tidigare tillhört Allehelgonaklostrets kyrka i Lund. Kyrkan hade tidigare en orgel från 1500-talets förra hälft, troligen den äldsta spelbara i världen. Den finns nu i Malmö museum.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Assartorp 1807 
Genarp18001827 
Gräntinge 1827 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta