DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Mölleberga


Mölleberga kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Uppåkra.
Om socknen:Mölleberga består av kuperad fullåkersbygd på slätten söder om Sege å.
Ortnamnet (1432 j Meleberge song), lånat från kyrkbyn, innehåller ett ord mel grusbank, sandbank och berg med syftning på höjderna söder om byn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Under 1400-talet välvdes den och försågs med torn. Fragment av medeltida kalkmålningar är bevarade. Altaruppsatsen är daterad 1588. Mycket ovanligt är ett antemensale från 1549. Triumfkrucifixet härrör från 1400-talets senare del och dopfunten från 1100-talets slut.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Mölleberga 1811 
Stora Mölleberga 1811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta