DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bösarp


Bösarps kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Indelning:Tidigt införlivat Virestad, 2002 uppgått i Dalköpinge.
Om socknen:Bösarp är lätt kuperad fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1367-1433 in Bøsathorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Bøsi och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska tegelkyrkan med torn och tresidigt kor är byggd 1871 och ersatte en romansk stenkyrka. Reliefer från denna förvaras i Lunds universitets historiska museum. Predikstolen är gjord 1605. Ett krucifix och en ljuskrona från 1400-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bösarp 1806 
Lilla Markie1787-17971811-1813 
Södra Virestad 1811-1812 
Västra Virestad17721811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta