DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Holmby


Holmby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1997 uppgått i Gårdstånga-Holmby.
Om socknen:Holmby utgörs i sin helhet av fullåkersbygd, mjukt sluttande mot Kävlingeåns dalgång.
Ortnamnet (1334-66 in Holumby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller by gård, by och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med tresidig sakristia i öster byggdes 1872-73 och ersatte en rikt utformad romansk kyrka från tidigt 1100-tal. Från denna kvarstår det troligen ca 1200 tillfogade tornet.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Holmby 1807 
Östra Gårdstånga1805 1830

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta