DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Törringe


Törringe kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Svedala.
Om socknen:Törringe består av fullåkersbygd med ett par lövskogsbackar.
Ortnamnet (1353 de Thyrthinghe, avser den namngivande kyrkbyn) är inte säkert tolkat.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Under slutet av medeltiden välvdes den, och torn och vapenhus tillkom. Altaruppsatsen är utförd av Johan Ullberg ca 1750. Predikstolen härrör från 1500-talets slut. Ett triumfkrucifix från sengotiken har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Törringe17721814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta