DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Västra Nöbbelöv


Västra Nöbbelövs kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1885 Nöbbelöv (i Ljunits härad), 1885- Västra Nöbbelöv.
Indelning:2002 uppgått i Skivarp.
Om socknen:Västra Nöbbelöv består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid Söderslätts mellersta kust.
Ortnamnet (1472 af Nybølæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller nyböle nybygge. Västra tillades 1886 till åtskillnad från Norra Nöbbelöv och Östra Nöbbelöv.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet och försågs något senare med torn. Under 1300-talet välvdes kyrkan, varvid tornets övre delar revs och ett nytt torn tillfogades väster om det gamla. En korsarm i norr byggdes 1833-34. Tornets övre delar ombyggdes 1863. Interiören har kalkmålningar av Snårestadsmästaren från 1300-talets senare del. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Krågarp 1805 
Nöbbelöv 1805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta