DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Bara


Bara kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Värby.
Om socknen:Bara består av fullåkersbygd på Söderslätt.
Ortnamnet (1283 in Baræ, avser troligen den namngivande kyrkbyn) anses bildat till adjektivet bar i en betydelse skoglös.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Stenkyrkan med torn byggdes ca 1200 och förlängdes mot öster samt valvslogs under senare medeltid. En korsarm i söder med renässansgavel tillkom under 1600-talets förra hälft; här finns ett gravkor för släkten Beck-Friis. Altaruppsatsen är från 1600-talets början. En romansk dopfunt från 1100-talet förvaras i Statens historiska museum. Den äldsta delen är från 1100-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Bara1793-17951818 
Värby1793-1795  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta