DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Knästorp


Knästorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Uppåkra.
Om socknen:Knästorp utgör i sin helhet av fullåkersbygd, genomfluten av Höje å.
Ortnamnet (1200-talet in Knæstorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och möjligen ett mansbinamn Knæ.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Det breda tornet torde vara obetydligt yngre. Valven slogs på 1400-talet. Predikstolen härrör från 1600. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Knästorp 1811 
Väsum 1815 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta