DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Katslösa


Katslösa kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Namn:I Diplomatorium Danica nämns socknen år 1314 som de Kastløse och i 1651 års decimantjordebok som Kadtzlösse Sougenn.
Indelning:2002 uppgått i Villie.
Om socknen:Katslösa ligger inom Söderslätts småkuperade fullåkersbygd.
Katslösa var under 1500-talet biskopslän.
Ortnamnet (1314 avskrift de Kastløse, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller kast något uppkastat, jordvall (i skrift har det ursprungliga st omkastats, medan t har fallit i det lokala uttalet) och lösa, kanske äng eller glänta.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nya kyrkan ersatte 1870 den gamla kyrkan från 1100-talet. Dopfunt från 1100-talet med mässingsfat från 1500-talets senare del och detta har som bottenrelief det tyska riksvapnet. Lillklockan är från medeltiden.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Katslösa 18171835
Varmlösa 1804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta