DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Villie


Villie kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1885 Södra Villie, 1885- Villie.
Indelning:2002 införlivat Katslösa, Solberga, Örsjö och Slimminge.
Om socknen:Ortnamnet (1364 de Villøghe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller hög (grav)hög och en oklar förled, möjligen adjektivet vild med oviss syftning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Ursprungligen en rent romansk kyrka hårdhänt restaurerad 1740, då de breda korsarmarna byggdes till, samt 1891. Av medeltidskyrkan återstår långhuset. Dopfunt av sandsten från 1100-talet, mässingsdopfatet med "spejarna med druvklasen" i bottenrelief från 1500-talet. Predikstolen troligen gjord i Helsingör på 1500-talet, och i dess fält finns evangelisterna med deras symboler. Klockstapeln, nordost om kyrkan, är Sveriges sydligaste. Storklockan är från 1735. Kyrkan har också kallats för Heliga Trefaldighets Kyrka.
Ur foldern Våra kyrkor.Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Egarp18001828 
Norra Villie18001820 
Södra Villie1800  
Trunnerup 1805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta