DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Tottarp


Tottarps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Uppåkra.
Om socknen:Tottarp består av fullåkersbygd på närmast plan slätt.
Ortnamnet (1269 in Thothathorp, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Toti och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten, troligen från 1100-talets slut, välvdes samt försågs med torn under 1400-talet. Korsarmarna uppfördes 1850 efter C.G. Brunius förslag. Ett nytt kor tillkom 1891. Från 1400-talet har ett triumfkrucifix bevarats. Altartriptyken från ca 1500 påmålades ca 1700.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kabbarp 1810 
Tottarp 1803 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta