DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lyngby
Indelning:1994 uppgått i Genarp.
Om socknen:Lyngby består av småkuperad fullåkersbygd v. om Romeleåsen.
Ortnamnet (1447 j Lywngby, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ljung (dialektalt lyng) ljung(mark) och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor i två avsatser byggdes 1881-82 och ersatte en romansk tegelkyrka. Dess altaruppsats från 1600-talet är bevarad liksom ett senmedeltida triumfkrucifix.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hässleberga17901819 
Lyngby 1807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta