DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lomma


Lomma kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Lomma består av fullåkersbygd på slätten vid Höje ås mynning i Öresund, nu till stor del tättbebyggd.
Ortnamnet (1304 in Lummæ), som är lånat från kyrkbyn, innehåller ett äldre namn Luma den ljumma för Höje å.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av gult tegel med torn och smalare polygonalt kor invigdes 1873 och ersatte en romansk stenkyrka från 1100-talet. Altaruppsatsen från 1566 rekonstruerades 1935.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Karstorp 1818 
Lomma17771817 
Vinstorp 1814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta