DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skepparslöv


Skepparslövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Vä-Skepparslöv.
Om socknen:Skepparslöv består i öster av fullåkersbygd på Kristianstadsslätten, i väster av brytningsbygd på Nävlingeåsen.
Ortnamnet (1361 ecclesie Skypærsløf), lånat från kyrkbyn, innehåller ett oklart mansnamn och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med absidformad sakristia byggdes 1841-43 efter F.W. Scholanders ritningar, varvid den föregående medeltidskyrkans trappgaveltorn behölls. Från denna har bl.a. bevarats en romansk dopfunt samt en silverbrudkrona, tillverkad i Vä 1597.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta