DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Broby


Östra Broby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1885 Broby (i Östra Göinge), 1885- Östra Broby.
Om socknen:Östra Broby består av en öppen dalbygd vid Helge å, nu delvis tättbebyggd, omgiven av mjukt kuperad odlings- och skogsbygd.
Ortnamnet (1426 j Broby), lånat från kyrkbyn, innehåller bro anlagd vägbank i sankmark och by gård, by.Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med torn byggdes 1871-73 och ersatte en medeltida stenkyrka. Efter en brand 1930 återuppfördes den 1931-32 i starkt förändrat skick, bl.a. med nya valv.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta