DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Svedala


Svedala kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:Tidigt införlivat Aggarp, 2002 införlivat Börringe och Törringe-Västra Kärrstorp.
Om socknen:Ortnamnet (1465 vti Sweydalæ, avser kyrkbyn) åsyftar kyrkbyns läge vid en svej inbuktning av en långsträckt dalgång.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med halvrunt kor är uppförd 1851-52 efter ritningar av C.G. Brunius och ersatte en medeltida stenkyrka. Den genomgick 1900-02 en omfattande restaurering och fick då nytt torn samt sakristia. Vid en ombyggnad 1950 avskildes korsarmarna från långhuset och inreddes till kyrksal resp. församlingssal. En medeltida kyrka i Aggarps by, möjligen från 1200-talet, lades ned troligen i samband med reformationen.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Aggarp17831811-1814 
Hyltarp17771806 
Svedala18021812 
Östra Svenstorp17891803 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta