DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Munkarp


Munkarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Höör.
Om socknen:Munkarp utgör en småbruten odlingsbygd med mossmarker norr om Rönne ås utlopp ur Ringsjön.
Ortnamnet (1543 Monckerup, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och munk, kanske åsyftande ett samband med Herrevadskloster.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidig sakristia bakom koret byggdes 1883-84 som ersättning för en romansk stenkyrka, vars grund konserverades 1947. Predikstolen av Jacob Kremberg härrör från 1600-talets början och dopfunten från 1100-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Henninge  1844
Munkarp  1835-1843
Nyrup  1841
Ormanäs  1834
Vittseröd  1859

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta