DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fjälkinge


Fjälkinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Fjälkinge-Nymö.
Om socknen:Fjälkinge är beläget på den sandiga Kristianstadsslätten och består nästan helt av fullåkersbygd.
Ortnamnet (1135 in uilla Fialkinn, avser den namngivande kyrkbyn) anses innehålla fjäll högt berg och kinn sluttning syftande på Fjälkinge backe.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten med sitt ståtliga och breda torn härstammar troligen från 1100-talets mitt eller något tidigare. Tornet har en ursprunglig, dock igensatt skulpterad västportal. Vapenhuset i söder tillkom under 1400-talet och en korsarm i norr 1763. I långhusvalven finns välbevarade kalkmålningar från 1400-talets senare del. Altaruppsatsen tillkom 1609 och predikstolen 1604. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta