DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Billeberga


Billeberga kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Billeberga-Sireköpinge.
Om socknen:Billeberga består av fullåkersbygd kring en flack ådal.
Ortnamnet "Billæbiargh" från mitten av 1200-talet är bildat av "bill" (terrängkil, här menas ett höjdparti mellan två bäckar) och "biærgh" (berg).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidigt kor stod färdig 1862 efter F.W. Scholanders ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Efter en eldsvåda 1915 återuppbyggdes den efter förslag av Theodor Wåhlin.
En ödekyrkogård med platsen för Billebergas medeltida kyrka är bevarad.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Billeberga17971811 
Södra Möinge1763  
Tostarp 1811 
Värmö17971807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta