DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Flackarp


Flackarps kyrkoruin 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Förr även Flackerup.
Indelning:1965 uppgått i Uppåkra.
Om socknen:Flackarp utgörs av fullåkersbygd längs Höjeån s.v. om Lund.
Ortnamnet (1288 in Flakathorp [avskrift], avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge och en oklar förled, kanske ett mansnamn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Flackarps kyrka revs år 1865 mot bybornas vilja. Idag är kyrkogården en minneslund med en klockstapel som håller kyrkklockan från den rivna kyrkan. Flackarps kyrka ligger i den västra delen av Flackarp som idag är delad av södra stambanan.
Källa Wikipedia
På en minnessten finns följande text, på platsen för den rivna kyrkan i Flackarp.
Här stod i omkring 700 år in till 1865 Flackarps kyrka. Generationer av församlingsbor vilar i den vigda jorden.
2 Mos 3:5

I Nationalencyklopedin står följande om Flackarps kyrka:
En ödekyrkogård. Denna har tillhört Flackarps romanska stenkyrka från tidig medeltid, som revs 1865. Församlingen hade 1865-1964 gemensam kyrka med Uppåkra och upphörde därefter. Den medeltida dopfunten finns i Uppåkra kyrka.

I dag underhålls kyrkogården och en klockstapel har uppförts på senare tid, vindflöjeln visar årtalet 1953.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Flackarp18031806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta