DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Esarp


Esarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1915 Eserup, 1915- Esarp.
Indelning:2000 uppgått i Sankt Staffan.
Om socknen:Esarp är en i sin helhet uppodlad fullåkersbygd vid Höje å.
Ortnamnet (1490 Æsarp, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till mansnamnet Esi (Æsi) och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor är till sina äldsta delar medeltida. Vid en stor ombyggnad 1860 breddades den mot norr, och en tresidig, smalare sakristia i öster tillbyggdes. Tornet uppfördes på 1920-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Alberta 1814 
Mossheddinge 1805 
Svinarp 1819 
Örup 1819 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta