DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Brågarp


Brågarps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:-1963 Brågarp, 1964- Staffanstorp.
Indelning:1964 införlivat Nevishög, 2000 uppgått i Sankt Staffan.
Om socknen:Staffanstorp (Brågarp) består av fullåkersbygd, nu till stor del tättbebyggd.
Ortnamnet är en sen variantform till bynamnet Stanstorp (1304 in Stafnsthorp), given järnvägsstationen 1875. Stanstorp innehåller torp nybygge och troligen mansnamnet Stafn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Brågarps kyrka, en romansk absidkyrka av små dimensioner, är byggd på 1100-talet av tuktad gråsten. Den välvdes på 1400-talet och försågs med torn 1854. Absidfönstrets glasmålning är utförd av Martin Emond. Dopfunten är gjord vid 1100-talets slut.
Källa Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Brågarp17831814 
Gullåkra 1812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta