DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Görslöv


Görslövs kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:Tidigare Gjörslöf, -1889 Görslövs Kyrkoby, 1889- Görslöv.
Indelning:2002 uppgått i Uppåkra.
Om socknen:Görslöv ligger i den lätt kuperade fullåkersbygden vid Sege å.
Ortnamnet (ca 1120 Gøterslef, avser den namngivande kyrkbyn) är bildat till mansnamnet Gøtar och löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör troligen från 1100-talet och välvdes sannolikt på 1300-talet. Senare under medeltiden byggdes ett brett torn, vars övre delar revs när det nuv. tornet väster därom byggdes 1885. Samtidigt ombyggdes absiden. Interiören har kalkmålningar av Svante Thulin från 1904-05. Altaruppsatsen härrör från 1592 medan predikstolen är något decennium äldre.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Kyrkoby 1811 
Nordanå18001806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta