DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kiaby


Kiaby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:Omkring 1635 införlivat Bäckaskog, 2002 uppgått i Bäckaskog.
Om socknen:Kiaby utgör en mjukt kuperad odlingsbygd på och kring näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön.
Ortnamnet (1178 de Kiebu avskrift), som är givet efter kyrkbyn, innehåller by gård, by och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare kor härrör från 1200-talets mitt. Under 1400-talet välvdes kyrkan och tornet tillkom. En bred korsarm i norr tillbyggdes 1790. Kyrkorummet pryds av kalkmålningar från 1400-talets mitt. Kyrkan äger ett altarskåp från 1500-talets början. Triumfkrucifixet med Kristusbild som bär silverskor härrör från 1200-talet, liksom dopfunten.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta