DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Ottarps församling
1698 - 1894


1753-12-09
vigsel
91528/DDSS

Brudgummen
Hans Truedson
dräng
ej angivet

Bruden
Gunnel Månsdotter
piga
ej angivet

Ormastorp

Källhänvisning
Ottarps kyrkoarkiv C I:1
90b / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1722-1778. För åren 1722-1723, 1729, 1733-1739, 1751-1752, 1755-1756, 1758,1765, 1771 endast spridda notiser. Lucka 1772-1777. Vigda 1698-1781. För 1700-1727, 1780-1781 endast enstaka notiser. Luckor 1701-1712, 1728-1740, 1773-1774 och 1776-1777. Döda 1713-1780. För 1713, 1748-1749, 1753 och 1777 enstaka notiser. Luckor 1754 och 1773.
En del av sidorna i volymen är i dåligt skick. Uppgifter om vigda saknas för åren 1700-03-28--1712, 1727-06-12--1740, 1773-74, 1776-1777, 1780--1780-10-10.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ottarp C I:1 1698-1781, Ottarp C I:2 1776-1784, Ottarp C I:3 1784-1799, Ottarp C I:4 1799-1830, Ottarp C I:5 1831-1860 samt Ottarp E I:2 1861-1894.