DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Brunnby församling
1752 - 1938


1873-08-13
vigsel
3225/DDSS

Brudgummen
Christian Edward Tanger
kustvakt.
N. 24 Arild
1831
ogift
414

Bruden
Kjersti Månsdotter Andersson
fl.
N. 38 Arild
1849
ogift
420

Brudg. medfört rent flyttningsbevis från Helsingborg; Bruden erhållit behörigt giftomanna samtycke såväl af sin Fader af Styrm. Måns Nilsson å N: 7 Stubbarp som af sin Fosterfader Kapt. N. P. Andersson å N: 38 Arild.

Källhänvisning
Brunnby kyrkoarkiv E I:3
35 / 19
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Vigda 1862-1894.
I registret kallas från 1862 - 1872 alla brudpar för fästefolk, varför de registrerats som trolovade.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Brunnby C I:1 1752-1769, Brunnby C I:2 1799-1803, Brunnby C I:3 1803-1830, Brunnby E I:1 1830-1851, Brunnby E I:2 1852-1861, Brunnby E I:3 1862-1894 samt Brunnby E I:4 1895-1938.