DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Välinge församling
1688 - 1895


1771-06-26
vigsel
105518/DDSS

Brudgummen
Swen Persson
coophaerdiekarl
trolovad

Bruden
Boel Jönsdotter
fästeqwinna
trolovad

Utwälinge
hemma wigdes

Källhänvisning
Välinge kyrkoarkiv C I:2
129 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1760-1809. Vigda 1760-1809. Döda 1760-1809.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Välinge C I:1 1688-1759, Välinge C I:2 1760-1809, Välinge C I:3 1810-1859 samt Välinge E I:2 1860-1895.