DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Ystads S:t Petri församling
1689 - 1884   
Datum1712-02-30Datum avservigsel
ID-nr/Regler62039/DDSS
Brudgummen
NamnSvven Hall
Yrke/Titelfullmächtige
OrtJordbärga
Ålder/födelseår
Civilståndej angivet
Sida i Hfl
Bruden
NamnEllna Jppzdotter Duue
Yrke/Titel
Ort
Ålder/födelseår
Civilståndej angivet
Sida i Hfl
Ospecificerad ort
Övrigt
d: 30 Februarij wijdes fullmächtigen på Jordbärga Svven Hall wid hust Ellna Jppz dotter duue.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Ystads S:t Petri kyrkoarkiv  C:1138 / 
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Födda 1689-1748. Vigda 1689-1747. Döda 1689-1749. Endast en notis 1749.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ystads S:t Petri C:1 1689-1747, Ystads S:t Petri C:2 1746-1781, Ystads S:t Petri E:1 1782-1847, Ystads S:t Petri E:2 1847-1862; Lysningsbok. Fr.o.m. 1851 även uppgift om dag för vigsel. Ystads S:t Petri C:6 1847-1860; Vigda. ( Senare handskrivet tillägg i registret ). Ystads S:t Petri C:7 1861-1876 samt Ystads S:t Petri C:8 1877-1884.