DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Vigda i Häglinge församling
1806 - 1894   
Datum1863Datum avserej angivet
ID-nr/Regler16677/DDSS
Brudgummen
NamnNils Nilsson
Yrke/Titelskomakare
OrtLjunga
Ålder/födelseår
Civilståndej angivet
Sida i Hfl89
Bruden
NamnKarna Håkansdotter
Yrke/Titelpiga
OrtLjunga
Ålder/födelseår
Civilståndej angivet
Sida i Hfl400
Ospecificerad ort
Övrigt
Skriftligt bifall lemnadt af Karna Håkansdotters Moder Bengta Svensdr och Karnas broder Sven Håkansson från Broby, d. 25 Nov. 1863 och bevittnadt af Nils Pettersson och August Haglund. Blef ej någon lysning utaf emedan Pigan Karna Håkansdotter, som befanns ej ej kunna sin christendomskunskap antagligt, nekade att infinna sig till undervisning i densamma.

Källhänvisning
ArkivSid-/årsnummer
Häglinge kyrkoarkiv  E I:24 /  8
Förvarande institution
Landsarkivet i Lund
Läsproblem i förlaga  
Nej
Källanmärkning
Volymen innehåller: Vigda 1862-1890.
Övrig information

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Häglinge C I:1 1806-1846, Häglinge E I:1 1834-1861, Häglinge E I:2 1862-1890 samt Häglinge E I:3 1891-1894.