DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Sökformulär

Död- och begravningsregister

Födda Vigda
Sök på:

Observera! Täcker främst åren före 1895Datum fr.o.m.Datum t.o.m.Datum avser
Den avlidne
Förnamn
Efternamn
Yrke/Titel
Ort*
Nr
Civilstånd
Äktenskaplig börd
Kön
Dödsorsak index
Anförvant
Förnamn
Efternamn
Yrke/Titel
Ort*
Nr
Relation

* Nr-rutan kan endast användas vid normerad sökning


Tänk på att förnamn, efternamn, yrken/titlar och orter kan sökas både onormerat och normerat. För att söka onormerat skiver man ett citattecken (") före sökordet/sökorden. Använd *-tecknet för okända tecken vid onormerad sökning. T.ex. "And*, "And*s.
Vid normerad sökning kan man bara söka ett namn i taget. Om exempelvis Anna skrivs in i förnamnsfältet, får man träff även på personer som är döpta till Anna Maria, Barbara Anna etc. Man kan även söka bland dopvittnen om man valt socken eller kommun (då används inte citattecknet)..
Läs mer under Söktips!