DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Kävlinge församling
1685 - 1894


1830-10-25
död
9929823/SDD

Den avlidne
Peter Westerberg
man
kringvandrande, soldat, avsk.
ej angivet
ej angivet
 74
 
 
 

Anförvant
Jonas Lundgren
nr 22
husar avskedad


Källhänvisning
Kävlinge kyrkoarkiv C I:1
 / 
Landsarkivet i Lund
Volymen innehåller: Födda 1734-1831. Vigda 1734-1831. Döda 1734-1831.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Ingår i Hög C I:1 1685-1733, Kävlinge C I:1 1734-1831, Kävlinge C I:2 1832-1853, Kävlinge C I:3 1854-1861 samt Kävlinge F I:1 1862-1894.