DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Kristianstads Stadsförsamling
1807 - 1894


1823-04-20
död
83104/DDSS

Den avlidne
Jöran Hoff
man
skomakare
ej angivet
ej angivet
ålderdoms bräklighet
 75-80
 
 
 

Anförvant


Källhänvisning
Kristianstads stadsförsamlings kyrkoarkiv C I:8
324 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller:

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Kristianstads Stadsförsamling C I:8 1807-1833, Kristianstads Stadsförsamling F I:3 1834-1859, Kristianstads Stadsförsamling F I:4 1860-1869, Kristianstads Stadsförsamling F I:5 1870-1889 samt Kristianstads Stadsförsamling F I:6 1890-1894.