DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka
Döda i Glumslövs församling
1691 - 1894


1788-01-21
anträffad
377187/DDSS

Den avlidne
Jöns Bergström
man
socknesmed
ej angivet
Ned. Glomslöf
ej angivet
 63
 
 
 

Anförvant

Januari d. 21 fants Sockne-Smeden Jöns Bergström från Ned. Glomslöf död i Quistofta-Wästra Wång, hwarest han förmodeligen legat sedan d. 18 Ejusd. då från nämde By han hemgick. Efter föregången ransakning blef han anständigt begrafwen d. 27 därpå följande.

Källhänvisning
Glumslövs kyrkoarkiv C I:1
166 / 
Landsarkivet i Lund
Nej
Volymen innehåller: Födda 1690-1795. Vigda 1691-1795. Döda 1691-1795.

Registeranmärkning
Uppgifterna hämtade ur: Glumslöv C I:1 1691- 1795, Glumslöv F I:1 1796-1861, Glumslöv C I:3 1862-1881 samt Glumslöv C I:4 1882-1894.